NeraHnutí

 • Zář- 2020 -
  10 září
  Zastupitelstvo

  Na návrh Budoucnosti pro Neratovice zastupitelstvo zřídilo komisi s cílem zachovat zahrádky za Kojetickým potokem po dalších 10-15 let

  Na včerejším zasedání zastupitelstva města Neratovice byl na programu další bod týkající se územního plánu. Na stole byl návrh, který byl po dohodě opozice předložen NeraHnutím a který převáděl pozemky současných zahrádek za Kojetickým potokem do územní rezervy pro občanskou vybavenost. Koaliční strany ujišťovaly přítomné, že nemají v úmyslu v blízké době rušit zahrádky. Nicméně v současné podobě návrhu nového územního plánu je toto území určeno pro individuální bydlení, takže nebezpečí rušení zahrádek by bylo poměrně velké. Opozice na druhou stranu dlouhodobě prosazuje zařazení tohoto území do kategorie „zahrádkářské osady“. Na zastupitelstvu byla zřejmá ochota obou stran ke kompromisu, kdy se rozhodnutí o zrušení zahrádek prakticky odloží o 10 až 15 let. Koalice dala jasně najevo „zabetonovat“ toto území jako zahrádky a znemožnit tak jakoukoliv výstavbu na tomto území, zatímco opozice odmítá „zabetonovat“ toto území pro individuální bydlení, čili pro výstavbu rodinných domků. Už během zasedání však bylo čím dál…

  Číst více »
 • Čvn- 2020 -
  26 června
  Zastupitelstvo

  Otevřený dopis stávajícím pěti zastupitelům za NeraHnutí

  Vážení zastupitelé a zastupitelky za NeraHnutí, jsme nuceni vás informovat, že jsme byli velmi překvapeni vaší „nereakcí“ na předvčerejší večerní vzájemnou dohodu týkající se našeho společného předčasného odchodu z jednání ZM. Považujeme totiž za málo produktivní uzavírat dohody týkající se jednání ZM, a to z toho důvodu, že se prokázala vaše pro nás nepochopitelná nespolehlivost dohody dodržet. Dohoda, co neplatí ani pět minut Na zasedání zastupitelstva 24. 6. 2020 došlo ke společné dohodě celé opozice, že bude navrženo přerušení zasedání na jeden týden – protože ve 22:30 už nebyli na zasedání přítomni ani úředníci městského úřadu a zasedání nebylo ještě ani v půlce svého programu – a v případě, že to nebude odhlasováno, opustí celá opozice jednání ZM tak, aby přestalo být usnášeníschopné.  Cílem tohoto kroku bylo vyvolat jednání s koalicí o dalším postupu v zastupitelstvu a dokončit zasedání konstruktivním způsobem v rozumnou jednací hodinu zejména s přítomností veřejnosti, ale…

  Číst více »
 • Kvě- 2020 -
  11 května
  Zastupitelstvo

  Skupina osmi zastupitelů žádá svolání zasedání zastupitelstva na konci května

  Zákon o obcích dává třetině zastupitelů možnost vyvolat svolání zasedání zastupitelstva. V případě Neratovic tedy stačí podpis sedmi zastupitelů, aby starosta musel do 21 dní svolat zasedání zastupitelstva. Toho se rozhodla využít skupina osmi zastupitelů: Jiří Sloup, Rostislav Vebr, Alena Prošková, Jaroslava Soukupová, Jozef Hornák (NeraHnutí), Hana Vojtová (KSČM), Anna Spěváčková (SPD) a radní Michaela Landová (Společně pro Neratovice). Na program zasedání požadují zařadit body týkající se přesunutí plochy P45 DV (doprava vodní/ dopravní vybavenost) v návrhu nového ÚP z lokality lobkovické louky do původně uvažované lokality pod jez, projednání projektu nové polikliniky a změnu technického řešení protipovodňových opatření v úseku u mlékojedské pískovny. Jako termín zasedání navrhují středu 27. května. Další zasedání je pak plánováno na 24. června. Projednávat by se měl také návrh vyhlášky omezující provozní dobu heren a kasín, který navrhli zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice a který byl na minulém zastupitelstvu odložen. Obdobně byla odložena také…

  Číst více »
 • Říj- 2019 -
  25 října
  Zastupitelstvo

  Novou předsedkyní Kontrolního výboru byla zvolena Alena Prošková

  Začátkem září rezignovala na svůj post předsedkyně, ale také členky kontrolního výboru zastupitelstva města Neratovice Hana Vojtová (KSČM). Na zářijovém zasedání zastupitelstva ovšem dovolba člena výboru a volba nového předsedy vůbec nebyla zařazena na program zasedání. Ostatně i přes nepříliš rozsáhlý program se zasedání protáhlo na osmihodinové povídání a zastupitelé odcházeli ze sálu krátce po půlnoci. Kontrolní výbor se tak mezi zářijovým a říjnovým zasedáním vůbec nesešel a na říjnovém zasedání, které proběhlo tuto středu, tak ani nemohla být zastupitelstvu k dispozici zpráva kontrolního výboru. Na volbu člena a předsedy kontrolního výboru nakonec došlo. Za člena výboru byl navržen Petr Černohorský, který v něm měl zastupovat KSČM. V neratovickém zastupitelstvu bývá dobrým zvykem, že každá politická strana má zástupce jak v kontrolním, tak finančním výboru, pokud o to stojí. Pokud by byl zvolen, zbyly jen dva kandidáti na předsedu Kontrolního výboru. Předsedou výboru zastupitelstva totiž ze zákona musí být zastupitel.…

  Číst více »
 • Zář- 2019 -
  13 září
  Zastupitelstvo

  Z neratovické polikliniky odcházejí lékaři, výstavbu nové by měla uspíšit komise zastupitelstva

  Podle dostupných informací odchází z neratovické polikliniky už pět lékařů. Privatizace domu 1021, kde neratovická poliklinika sídlí, už začíná mít dopady na dostupnost zdravotní péče v našem městě. Dva lékaři ke konci roku ukončí provoz své ordinace v Neratovicích a péči budou poskytovat v jiných obcích. Diabetolog bude ordinovat ve své mělnické ordinaci, zatímco jedna z dětských lékařek od ledna příštího roku zakotví v Tišicích k neskrývané radosti tišických občanů. Další tři lékaři se stěhují z polikliniky na Kojetické do jiných objektů v rámci Neratovic. Rozhodnutí minulého vedení města prodat objekt polikliniky ještě před výstavbou nové se opravdu neosvědčilo. Ani pro bytové družstvo 1021 to není dobrá zpráva. Očekávaný roční příjem z pronájmu pěti ordinací je přes 1 250 000 Kč. Pro záchranu zbývající zdravotní péče je nyní naprosto nezbytné urychlené vybudování polikliniky. To však vyžaduje všeobecnou politickou shodu zastupitelů na přesném umístění, parametrech budovy, řešení parkování a využití zbytku…

  Číst více »
 • 10 září
  Zastupitelstvo

  Návrh přesunu nové polikliniky mimo areál bývalé školky nebude schválen kvůli riziku zpoždění její výstavby

  Na středečním zasedání zastupitelstva se bude, bude-li zařazen na program zastupitelstva, projednávat návrh na změnu územního plánu podaný zastupiteli Alenou Proškovou a Rostislavem Vebrem. Cílem této změny územního plánu je umožnit výstavbu nové polikliniky mimo pozemek bývalé školky v ulici Urxova.S návrhem postavit novou polikliniku na jiném místě (v blízkosti bývalé školky Urxova, ale mimo její pozemek, blíže Benešově ulici) přišla skupina občanů v čele s Pavlem Novotným. Jejich motivace jsou dvě: využít demolice školky ke spojení pozemku bývalé školky s přilehlými parky, čímž by vznikla nepřerušovaná parková zóna; a nasměrování provozu chodců mezi poliklinikou a nemocnicí na okraj parku. Iniciátoři této změny již vynaložili značné úsilí na prosazení tohoto návrhu. Sebrali během krátké doby 377 podpisů občanů, požádali o schůzku řadu zastupitelů, z nichž někteří této nabídky využili. Taková občanská iniciativa je chvályhodná a vítám ji. Sám o sobě je návrh opravdu hezký a mít rozlehlý park poblíž centra…

  Číst více »
 • Úno- 2019 -
  23 února
  Zastupitelstvo

  Patová situace kolem neratovické polikliniky a její řešení

  Neratovicím reálně hrozí odchod části lékařů z polikliniky na Kojetické a ukončení provozu tamní rehabilitace. Celá situace vznikla v důsledku ukvapené privatizace městských bytů bez analýzy rizik a dopadů. Dům 1021 byl privatizován v samém závěru minulého volebního období do vlastnictví části nájemníků městských bytů v tomto domě. Vzniklé družstvo, jehož členové patří v Neratovicích mezi sociálně nejslabší, bylo nuceno vzít si vysoký úvěr na nákup domu, který je v bezútěšném stavu. Nájmy z ordinací jsou tak pro něj vítaný zdroj příjmů s výhledem na nezbytné rozsáhlé rekonstrukce. V současné době je nájemné za ordinace 27 Kč/m2. Tato částka nepokrývá ani náklady družstva na ordinace. Družstevníci tak momentálně dotují lékařskou péči pro všechny obyvatele Neratovic, což pochopitelně vnímají jako nespravedlnost. Proto se také družstvo rozhodlo nájmy v budoucnu navýšit na 180 Kč/m2. Tuto výši nájemného ovšem vnímají lékaři jako neadekvátní kvalitě prostor a vyjadřují také obavy, zda družstvo bude schopno…

  Číst více »
 • Lis- 2018 -
  14 listopadu
  Zastupitelstvo

  Na návrh NeraHnutí byl starosta pověřen jednat o změně umístění přístaviště

  Na návrh nově zvoleného zastupitele Rostislava Vebra (NeraHnutí) byl starosta města pověřen usnesením zastupitelstva města vyjednávat o změně umístění přístaviště.Kontroverzní projekt přístaviště na louce podél ulice Palackého v Lobkovicích je momentálně zastaven, jelikož bylo soudně zrušeno stavební povolení. Během rozpravy v bodě Vystoupení občanů byla nadnesena otázka budoucnosti tohoto projektu s ohledem na předvolební sliby kandidujících stran. Zastupitel Rostislav Vebr následně navrhl usnesení ve znění: „Zastupitelstvo pověřuje starostu města zahájením jednání o možných alternativách umístění přístaviště oproti doposud plánované lokaci na louce v ulici Palackého.“ Nejprve došlo k diskusi, zda lze vůbec o usnesení hlasovat. Pak dal předsedající, nový starosta města Roman Kroužecký hlasovat o tom, zda bude zastupitelstvo o tomto bodu hlasovat. Většina zastupitelů hlasovala pro, předsedající však žádal nové hlasování, jelikož omylem hlasoval pro. Při opakovaném hlasování pak selhalo hlasovací zařízení, takže někteří zastupitelé nemohli hlasovat. Následně se hlasovalo přímo o navrženém usnesení, které bylo přijato 13 hlasy.…

  Číst více »
 • Říj- 2018 -
  25 října
  Zastupitelstvo

  V Neratovicích vzniká staronová koalice, NeraHnutí v konstruktivní opozici

  I přes historické vítězství v komunálních volbách v Neratovicích – největší počet hlasů i největší procentuální zisk pro volební stranu od roku 1994 – osm zastupitelských mandátů NeraHnutí nestačilo na vytvoření koalice. S největší pravděpodobností se v tomto volebním období NeraHnutí ocitne v opozici. V povolebním vyjednávání NeraHnutí odmítlo tzv. velkou koalici se stranami současného vedení radnice – Neratovice jinak a ODS, ve které by nemělo ani starostu, ani většinu v radě města. Takovou nabídku NeraHnutí nepovažovalo za seriózní ve chvíli, kdy voliči jednoznačně odmítli politiku dosavadní koalice. Koalici s NeraHnutím odmítli zástupci Společně pro Neratovice, i když s NeraHnutím konstatovali velkou programovou shodu; následně také ODS a Neratovice jinak. NeraHnutí tedy předpokládá vznik koalice Neratovice jinak, ODS, Společně pro Neratovice a Volba pro Neratovice. Ukazuje se, že strany současné koalice k sobě mají navzájem blíž a obava ze změny u nich převažuje nad respektováním vůle voličů, kteří se jasně…

  Číst více »
 • 1 října
  Komunální politika

  NeraHnutí: úplně nová politika v Neratovicích

  NeraHnutí zavedlo do neratovické komunální politiky nemálo novinek. Některé z nich si ani každý neuvědomí. A tak si některé vyjmenujme. Úplně nové pojetí programu Nejprve jsme se začali scházet, abychom dali dohromady program. Když člověk pozoruje politické dění podrobně, nejen v Neratovicích, všimne si, že téměř všechny strany vytvářejí program, aby tzv. oslovily voliče. Na jejich programech je znát, jak vznikaly. Skupina lidí, kteří chtějí být zvoleni, přemýšlí, co by se tak voličům mohlo líbit. NeraHnutí postupovalo opačně. Náš program vychází z potřeb lidí v Neratovicích, formuluje představu budoucnosti města, o které jsme přesvědčeni a pro kterou až následně chceme získat občany města. Úplně nové pojetí volební strany Dávno předtím, než jsme sestavili kandidátku, jsme rozšířili základní rysy našeho programu mezi své přátele a známé, mezi lidi, o kterých jsme si mysleli, že by naši představu budoucnosti města mohli sdílet. Tak se dalo dohromady přes 150 podporovatelů NeraHnutí, z nichž…

  Číst více »
Back to top button