Zastupitelstvo

Otevřený dopis stávajícím pěti zastupitelům za NeraHnutí

Vážení zastupitelé a zastupitelky za NeraHnutí,

jsme nuceni vás informovat, že jsme byli velmi překvapeni vaší „nereakcí“ na předvčerejší večerní vzájemnou dohodu týkající se našeho společného předčasného odchodu z jednání ZM. Považujeme totiž za málo produktivní uzavírat dohody týkající se jednání ZM, a to z toho důvodu, že se prokázala vaše pro nás nepochopitelná nespolehlivost dohody dodržet.

Dohoda, co neplatí ani pět minut

Na zasedání zastupitelstva 24. 6. 2020 došlo ke společné dohodě celé opozice, že bude navrženo přerušení zasedání na jeden týden – protože ve 22:30 už nebyli na zasedání přítomni ani úředníci městského úřadu a zasedání nebylo ještě ani v půlce svého programu – a v případě, že to nebude odhlasováno, opustí celá opozice jednání ZM tak, aby přestalo být usnášeníschopné. 

Cílem tohoto kroku bylo vyvolat jednání s koalicí o dalším postupu v zastupitelstvu a dokončit zasedání konstruktivním způsobem v rozumnou jednací hodinu zejména s přítomností veřejnosti, ale i odpovědných úředníků.

Zatímco zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice i zastupitelka Spěváčková (a s jistým zpožděním i zastupitelka Vojtová) dohodu dodrželi, všech pět zastupitelů za NeraHnutí zůstalo na zasedání a umožnilo dokončení zasedání zastupitelstva, ačkoliv pouze několik minut před tím došlo k dohodě o opaku.

Snaha něco prosadit nebo pouhé divadlo?

Dalším takovým případem bylo květnové zasedání zastupitelstva. To bylo vyvoláno zastupiteli za NeraHnutí, kteří získali pro svolání zasedání též podpisy Anny Spěváčkové (SPD), Hany Vojtové (KSČM) a Michaely Landové (radní za Společně pro Neratovice).

I když zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice nepovažovali svolání tohoto jednání za rozumný tah, přesto k tomu přistoupili konstruktivně a podali několik návrhů. Naléhali jsme ale na zastupitele NeraHnutí, aby k jimi navrženým bodům připravili návrh takových usnesení, která by byla podpořitelná.

Přesto v bodě projednávání projektu polikliniky nebylo navrženo žádné usnesení a nebyly reflektovány naše výhrady k vašemu návrhu usnesení ve věci protipovodňových opatření, kde jste navrhovali určit umístění protipovodňové bariéry podél silnice u mlékojedské pískovny, což dává dle našeho názoru malý smysl. NeraHnutí ovšem nadále trvalo na svém návrhu, ačkoliv v této podobě neměl šanci projít. Lze to bohužel vnímat tak, že smyslem návrhu nebylo cokoliv prosadit, ale vypadat dobře před voliči.

Kromě toho musíme zdůraznit, že jste přislíbili podpořit naše návrhy na pomoc občanům zvládat ekonomické důsledky pandemie, ale jen ty ve prospěch podnikatelů, nikoliv však ty ve prospěch nejchudších občanů města, což je pro nás nepochopitelné.

Podporujete stávající vedení města nebo ne?

Další věcí, o které jsme jednali, byl návrh na odvolání části rady města. NeraHnutí chtělo odvolat všechny radní s výjimkou starosty města a radní Landové. Rada města je kolektivní orgán a má kolektivní odpovědnost. Pokud tedy NeraHnutí chtělo vyjádřit postoj, že je město vedeno špatně, dává smysl navrhnout odvolání rady města jako takové.

Svůj návrh jste následně upravili tak, že navrhnete odvolání všech radních za Neratovice jinak. I přes výhrady jsme přislíbili, že budeme pro tento návrh hlasovat.

Jenže na samotném zasedání zastupitelstva z naprosto nepochopitelných důvodů NeraHnutí navrhlo, navzdory vzájemné dohodě, odvolání pouze dvou radních za Neratovice jinak, konkrétně obou místostarostů. Tím z celé záležitosti udělalo záležitost nikoliv věcnou, ale osobní.

Celý návrh tedy vyzněl tak, že NeraHnutí podporuje politiku současného vedení města a má pouze výhrady k personálnímu složení rady města.

Co je dnešní NeraHnutí?

Někteří z vás usilovali o to, abychom v NeraHnutí nebyli. Odtrhli jsme s nadějí, že se zvládnete dohodnout alespoň mezi sebou. Ale z našich zkušeností z jednání s vámi, vaším nedodržováním vzájemných dohod a z veřejného vystupování některých z vás máme pocit, že NeraHnutí je volná asociace jednotlivců, kde má bohužel každý jinou politiku, jinou strategii a vede jej každou chvíli někdo jiný, případně nikdo nebo jindy zase více lidí, ale každý jiným směrem.

Domníváme se, že hyperaktivita nemůže vést k řešení problémů, které občané potřebují aktuálně řešit, pokud levá ruka neví, co dělá pravá noha, a to vše je podtrženo takovou nespolehlivostí, že uzavřené dohody přestávají platit během několika dní, hodin či minut.

Pes, který štěká nekouše

Tímto postupem, ani hodinami výstupů na zastupitelstvu, jak se ukazuje, nelze nic změnit, nelze dosáhnout ničeho podstatného z programu NeraHnutí. Dává snad smysl výhradně jako kampaň pro příští volby. Pro voliče ale nebude dávat smysl ani to, poněvadž když něčí slovo je úplně prázdné a dokonce i v řádu minut nemusí platit, jak mohou věřit tomu, že bude platit po celé čtyřleté volební období.

Bc. Pavel Šanda, Mgr. Marcela Brodilová, MUDr. Ivana Kelinová
Budoucnost pro Neratovice

Související články

Back to top button