Zastupitelstvo

Patová situace kolem neratovické polikliniky a její řešení

Neratovicím reálně hrozí odchod části lékařů z polikliniky na Kojetické a ukončení provozu tamní rehabilitace. Celá situace vznikla v důsledku ukvapené privatizace městských bytů bez analýzy rizik a dopadů. Dům 1021 byl privatizován v samém závěru minulého volebního období do vlastnictví části nájemníků městských bytů v tomto domě.
Vzniklé družstvo, jehož členové patří v Neratovicích mezi sociálně nejslabší, bylo nuceno vzít si vysoký úvěr na nákup domu, který je v bezútěšném stavu. Nájmy z ordinací jsou tak pro něj vítaný zdroj příjmů s výhledem na nezbytné rozsáhlé rekonstrukce.
V současné době je nájemné za ordinace 27 Kč/m2. Tato částka nepokrývá ani náklady družstva na ordinace. Družstevníci tak momentálně dotují lékařskou péči pro všechny obyvatele Neratovic, což pochopitelně vnímají jako nespravedlnost.
Proto se také družstvo rozhodlo nájmy v budoucnu navýšit na 180 Kč/m2. Tuto výši nájemného ovšem vnímají lékaři jako neadekvátní kvalitě prostor a vyjadřují také obavy, zda družstvo bude schopno zajistit nezbytné opravy či postřik proti hmyzu, když se město vzdalo zodpovědnosti za polikliniku jejím prodejem. Specifickým případem je rehabilitace, pro kterou je toto navýšení nájemného likvidační – pro svůj provoz totiž na jedné straně potřebuje mnohem větší prostory než lékařské ordinace, zatímco na druhé straně dostává podstatně nižší platby od zdravotních pojišťoven.
Přístup vedení města v zásadě spočívá v představě, že nemá zasahovat do volného trhu, a tak jeho veškeré angažování se v nastalé situaci zahrnovalo nabídku lékařům využít městského právníka, ačkoliv se nejedná o právní problém, ale o problém zprostředkování kompromisního řešení, přiměřeně výhodného pro všechny strany.
Co tedy reálně hrozí?

Pokud bude současná neústupnost všech tří stran pokračovat, může se celá situace vyhrotit. Pokud bude družstvo trvat na schváleném nájemném a lékaři na své představě o výši nájemného, muselo by město udělit dotaci ve výši zhruba 1,7 milionu korun ročně. Tak vysoká dotace je politicky neprůchodná, těžko se pro ni najde v zastupitelstvu většina.
Bude-li ale vedení města předpokládat, že horké hlavy lékařů vychladnou a tuto výši nájemného budou akceptovat, je tu velké riziko odchodu třetiny až poloviny lékařů. Mají totiž i jiné možnosti. Někteří mají možnost odchodu do důchodu, jiní mají nabídky z jiných nedalekých obcí za podstatně výhodnějších nabídek.
Jenže schválené zvýšení nájemného může představovat finanční ztrátu také pro družstvo. Nemůže totiž předpokládat, že se podaří po lékařích uvolněné prostory rychle znovu pronajmout – zejména s ohledem na potřebnou rekolaudaci prostor a případnou rekonstrukci na jiné využití, na kterou však družstvo nemá finance.
Čelíme tedy hrozbě, že neratovičtí pacienti přijdou o lékaře (u rehabilitace jde prakticky o jistotu), družstvo přijde o peníze a město bude muset urychleně postavit novou polikliniku, což představuje mnohamilionovou investici bez jistoty, že si lékaři její ordinace pronajmou – nemluvě o tom, že práce kvapná málo platná, a že poměry v zastupitelstvu nejsou příznivé pro rychlou dohodu o podobě nové polikliniky a jejím financování.
Jak z toho ven?

Jediným pozitivním řešením je vyjednávání o kompromisu ze všech tří stran.
Pokud bude družstvo souhlasit s o něco nižší cenou pronájmu a lékaři s o něco vyšším nájemným, než odpovídá jejich současným představám, a město bude souhlasit s přiměřenou dotací, nemusí na černý scénář dojít.
Proč by s tím měly všechny tři strany souhlasit?
Nájemné v rozmezí 110-120 Kč za metr čtvereční je sice o něco vyšší, než si lékaři představují, ale nepředstavuje radikální zásah do jejich finanční situace. Stěhování se do jiného města také zahrnuje náklady a komplikace, kterým by se lékaři vyhnuli, kdyby zůstali ve svých současných ordinacích.
Pokud lékaři tuto sumu akceptují a neodejdou ze svých ordinací, pro družstvo pak taková výše nájemného představuje jistotu stálého zisku a postupné akumulace prostředků na nezbytné velké rekonstrukce, která je jistější. Naopak při nájemném 80 Kč/m2 se družstvu vyplatí jít do rizika, že lékaři ordinace opustí, protože pokles příjmů by nebyl tak velký a nelze vyloučit, že se některé prostory podaří pronajmout. Čili zůstali by přibližně na svém s nenulovým potenciálem si i trochu polepšit. Při nájmu ve výši 110-120 Kč/m2 se ale družstvu toto riziko už nevyplatí.
Pokud by se družstvo a lékaři dohodli na ceně v této výši, nebylo by třeba dotace pro lékaře, ale jen pro rehabilitaci. Její výše by se pohybovala v řádu 250 000 Kč, což už je výše dotace, která je politicky průchozí. Z předběžného průzkumu mezi většinou zastupitelů vyplývá, že by taková dotace měla být bez problémů zastupitelstvem schválena.
Proč by s tím mělo město souhlasit? No protože zajištění zdravotní péče pro své občany je jedním z primárních úkolů samosprávy. Rehabilitace je velmi prospěšná zdravotnická služba, využívaná mnoha občany města, pro které je navíc právě v době, kdy rehabilitaci potřebují, dojíždění do jiné obce přinejmenším problematické.
Všechny tři strany jsou na tahu

Toto řešení navrhované NeraHnutím jsem v tomto týdnu představil lékařům i členům představenstva družstva, včetně výhod tohoto řešení, a jednal s vybranými koaličními zastupiteli o podpoře dotace pro rehabilitaci.
Všem stranám jsme nabídli zprostředkování kompromisní dohody. Nyní je třeba odblokovat situaci, jak se v politice říká, vyjádřením ochoty ke kompromisu ze všech tří stran. Čas sice může pomoci zchladit hlavy, ale s úplně stejnou pravděpodobností může dojít i k pravému opaku, což za to riziko rozhodně nestojí.
NeraHnutí nabízí svých osm hlasů pro toto řešení, které stojí a padá s ochotou města udělit dotaci rehabilitaci ve výši přibližně 250 000 Kč. Jsme ochotni spolupracovat na tomto řešení s koaličními zastupiteli.
Vztahy mezi lékaři a družstevníky se v důsledku této krize výrazně zhoršily, a tak jednání mezi nimi vyžaduje zapojení zprostředkovatele. Co by ale hodně pomohlo, by byl urychlený signál, že existuje ochota ke kompromisu.
Vládnoucí koalici jsme dali přinejmenším dva týdny na to, aby se pokusila situaci vyřešit. Teprve když to nenastalo, i přes schválené usnesení navržené Annou Spěváčkovou a zformulované Alenou Proškovou ukládající vedení města jednat o řešení situace, jsme do této věci vstoupili s vlastním návrhem řešení a jednali.

Související články

Back to top button