Zastupitelstvo

Na návrh Budoucnosti pro Neratovice zastupitelstvo zřídilo komisi s cílem zachovat zahrádky za Kojetickým potokem po dalších 10-15 let

Na včerejším zasedání zastupitelstva města Neratovice byl na programu další bod týkající se územního plánu. Na stole byl návrh, který byl po dohodě opozice předložen NeraHnutím a který převáděl pozemky současných zahrádek za Kojetickým potokem do územní rezervy pro občanskou vybavenost.

Koaliční strany ujišťovaly přítomné, že nemají v úmyslu v blízké době rušit zahrádky. Nicméně v současné podobě návrhu nového územního plánu je toto území určeno pro individuální bydlení, takže nebezpečí rušení zahrádek by bylo poměrně velké.

Opozice na druhou stranu dlouhodobě prosazuje zařazení tohoto území do kategorie „zahrádkářské osady“.

Na zastupitelstvu byla zřejmá ochota obou stran ke kompromisu, kdy se rozhodnutí o zrušení zahrádek prakticky odloží o 10 až 15 let. Koalice dala jasně najevo „zabetonovat“ toto území jako zahrádky a znemožnit tak jakoukoliv výstavbu na tomto území, zatímco opozice odmítá „zabetonovat“ toto území pro individuální bydlení, čili pro výstavbu rodinných domků.

Už během zasedání však bylo čím dál tím zřejmější, že přijetí kompromisního návrhu, tak jak jej navrhla opozice, není příliš pravděpodobné, ale zároveň byla zřejmá ochota ke kompromisu.

Budoucnost pro Neratovice (Pavel Šanda, Marcela Brodilová, Ivana Kelinová) proto navrhla mechanismus, jak dospět k takové formulaci usnesení, a tím pádem i zařazení území zahrádek v územním plánu, pro který by mohla s čistým svědomím hlasovat drtivá většina zastupitelů.

Po poradě s opozičními stranami (NeraHnutí, SPD a KSČM) a rychlém projednání návrhu se zástupci koaličních ODS a Neratovice jinak během vyžádané přestávky na poradu zastupitelského klubu byl návrh předložen a prošel 13 hlasy.

Pro návrh hlasovaly všechny strany opozice a ODS.

Mechanismem je zřízení reprezentativní komise zastupitelstva složené ze zástupců stran s větším počtem zastupitelů a starosty města – tedy ve složení Tomáš Hrodek (předseda komise, ODS a určený zastupitel pro zpracování územního plánu), Pavel Šanda (Budoucnost pro Neratovice), Lenka Mrzílková (Neratovice jinak), Jiří Sloup (NeraHnutí) a starosta města Roman Kroužecký.

Tato komise má prakticky představovat jakési dohadovací řízení, jehož výsledkem má být formulace návrhu pro zastupitelstvo s širokou podporou mezi zastupiteli, které umožní existenci zahrádek za Kojetickým potokem dalších 10-15 let a rozhodnutí o budoucím využití tohoto území ponechá na příštích politických reprezentacích.

Znění usnesení:

Zastupitelstvo města ustavuje dočasnou komisi zastupitelstva města, jejímž úkolem je navrhnout zastupitelstvu města usnesení ohledně řešení pozemků současných zahrádek za Kojetickým potokem v návrhu nového územního plánu, které bude mít širokou podporu členů zastupitelstva.
Složení komise: Tomáš Hrodek (předseda), Pavel Šanda, Jiří Sloup, Roman Kroužecký, Lenka Mrzílková.

Jak hlasovali jednotliví zastupitelé?

Související články

Back to top button