Pavel Šanda

 • Dub- 2021 -
  16 dubna
  Komerční sdělení

  Hledá se osobní asistent(ka) pro holčičku s autismem v Mělníku

  Národní ústav pro autismus (NAUTIS) hledá laskavého a slušného člověka pro osobní asistenci malé holčičce s poruchou autistického spektra, která bydlí v Mělníku. Především by to měl být slušný člověk s čistým trestním rejstříkem se zájmem o práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Pracovní doba by byla přibližně 2 dopoledne v týdnu zhruba 3 hodiny. NAUTIS potřebuje, aby měl výhled dlouhodobější spolupráce – cca 1 rok (nehledají někoho, kdo již dopředu ví, že by mohl spolupracovat jen v řádu několika měsíců). Přijatému zájemci se dostane pečlivého zaučení, potřebného vzdělání i dostatečné podpory po celou dobu spolupráce. Práce je na standardní dohodu o provedení práce a výdělek 150 Kč za hodinu. Místo práce je Mělník. Kontaktní osoba pro zájemce o tuto práci: Mgr. Jan Šlosárek, ředitel střediska osobní asistence a chráněného bydlení, Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS), Středisko osobní asistence a chráněného bydlení, Marie Cibulkové 34/356, 140 21 Praha. Telefon: 774 723 196, e-mail: jan.slosarek@nautis.cz. webová stránka…

  Číst více »
 • Bře- 2021 -
  12 března
  Zastupitelstvo

  Proč nekritizuji vedení města kvůli uzavření dětských hřišť?

  Uzavření dětských hřišť na začátku další vlny protipandemických opatření se u řadu občanů města rozlítilo. Mám pochopení pro to, že po roce opatření proti šíření nemoci covid-19 už všichni touží po životu bez dalších a dalších omezení. Uzavření dětských hřišť bylo doporučením vlády v rámci protipandemických opatření a vedení města se zachovalo v souladu s tímto doporučením. Někteří v debatách poukazují na příklady jiných měst, kde dětská hřiště zůstala otevřená. Nejznámější je případ Prahy 2, kde starostka Černochová nechala dětská hřiště otevřená s tím, že jsou pravidelně dezinfikována. Koronavirus se ovšem šíří primárně vzduchem – v kapénkách nebo v aerosolech. Dezinfekce povrchů na dětských hřištích má jakožto opatření proti šíření nákazy zcela zanedbatelný efekt. Prakticky jde jen o divadélko pro voliče, podobně jako u nás v Neratovicích na jaře dezinfekce kontejnerových stání. Dobře, že se vedení našeho města poučilo a tentokrát nešlo touto cestou. Někteří poukazovali na to, že uzavření…

  Číst více »
 • 5 března
  Zastupitelstvo

  Město koupilo za 48 milionů pozemek za Kojetickým potokem. Co na něm bude?

  Zastupitelstvo města Neratovice na svém posledním zasedání rozhodlo o koupi dvanáctihektarového pozemku mezi Kojetickým potokem a lokalitou Na Skalách od Alexandra Lobkowicze za 48 milionů korun. Všech 20 přítomných zastupitelů hlasovalo pro tuto koupi. Dva dny před zasedáním zastupitelstva proběhla ve Společenském domě schůzka zastupitelů, na které byl ten záměr vedením města za pomoci městského architekta prezentován. Součástí prezentace byla i studie, která měla ukázat návratnost této koupě v případě, že by došlo k odprodeji pozemků po jejich zasíťování do vlastnictví zhruba 50 soukromým vlastníkům na výstavbu rodinných domů. Zastupitelé byli několikrát výslovně ujištěni, že jde jen o jakousi modelovou studii pro účely finanční rozvahy, nikoliv o představu vedení města o konečném využití pozemku a že o využití pozemku městem bude rozhodovat až zastupitelstvo, které vzejde z příštích komunálních voleb, které proběhnou v říjnu 2022. Na základě tohoto ujištění také pro koupi pozemku hlasovali úplně všichni zastupitelé. Poněkud překvapivá jsou…

  Číst více »
 • 3 března
  Zastupitelstvo

  Ústavní soud odmítl stížnost města Neratovice ve věci sporu s bytovým družstvem Na Výsluní jako zjevně neopodstatněnou

  Kauza sporu města Neratovice s bytovým družstvem Na Výsluní se dostala snad už do poslední fáze. Dne 23. února Ústavní soud odmítl stížnost města Neratovice na údajné porušení jeho ústavně zaručených práv okresním, krajským i nejvyšším soudem. Stížnost, jejíž podání městem schválila Rada města, označil za zjevně neopodstatněnou. Ústavní soud konstatoval, že “v právních závěrech obecných soudů nebylo shledáno nic neústavního; obsahují podrobné odůvodnění, pokud jde o skutková zjištění i právní závěry. V projednávané věci se soud prvního stupně podrobně zabýval skutečnostmi, na jejichž základě účastníci ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní sjednali cenu ve výši 1 Kč: Totiž žalobce se podílel na úhradě nákladů spojených s výstavbou domů a žalovaný stěžovatel (město) na dostavbu čerpal úvěr a obdržel investiční dotaci ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci.”  Ústavní soud se ztotožnil se závěry Nejvyššího soudu, že “námitka neplatnosti smlouvy proto, že obsahem nebo účelem obchází zákon, anebo…

  Číst více »
 • Úno- 2021 -
  27 února
  Zastupitelstvo

  Neratovice nejsou smetiště, ale polepšovna

  Neratovická radnice se rozhodla řešit to, že někteří občané města umisťují rozměrný odpad ke kontejnerovým stáním, tím, že měsíc nebude tento odpad odvážet a pak jej vystaví ve středu města. Řadu občanů města tento nápad dost šokoval. Někteří nechápou, proč by měli být občané, kteří odvážejí odpad, jak se patří, na sběrný dvůr, trestáni za špatné chování někoho jiného. Jiní se podivují nad tím, proč v době vrcholící pandemie, kdy hrozí kolaps zdravotnictví a mnoho lidí je ohroženo na životech, přichází město s tímto nápadem. Vskutku, radnice přistupuje k občanům jako k dětem. Někdo něco provedl, ale po škole bude celá třída. Bude pak vedení města stát u hromady odpadu, kterou zřejmě za měsíc uvidíme na náměstí, a říkat kolemjdoucím: “Vidíte, co jste provedli?! Co nám k tomu řeknete?” Na mě tento krok města působí jako taková malá pomsta za to, že lidé nejsou ideální. Jenže v žádném městě nejsou…

  Číst více »
 • 17 února
  Zastupitelstvo

  Zastupitelstvo Říčan se v obdobném sporu s bytovým družstvem jako v Neratovicích rozhodlo neodvolat a byty převedlo

  Minulou středu Zastupitelstvo města Neratovice řešilo otázku, zda má město stáhnout ústavní stížnost v rámci sporu města s Bytovým družstvem Na Výsluní. Nakonec pro stažení hlasovalo jen 8 zastupitelů a usnesení tudíž neprošlo. Jedná se o naplnění smlouvy, které město uzavřelo s bytovým družstvem před více než 20 lety, která městu ukládá převést bytový dům postavený s pomocí města částečně z peněz státní dotace na rozvoj bydlení na bytové družstvo za symbolickou jednu korunu. Obdobní případy jsou v celé řadě měst a v mnoha z nich došlo k obdobnému sporu jako v Neratovicích. Říčany se stejně jako Neratovice rozhodly spolehnout se na rozhodnutí soudu. Zatímco neratovická radnice se po rozhodnutí okresního soudu odvolala ke krajskému soudu, následně podala dovolání k nejvyššímu soudu a nedávno na základě rozhodnutí rady města podala i stížnost k Ústavnímu soudu, Říčany se tomuto soudnímu maratónu vyhnuly. V září loňského roku totiž zastupitelstvo města Říčany jedenácti…

  Číst více »
 • 17 února
  Zastupitelstvo

  „Lesík si žil svým životem, což podle ní bylo špatně,“ kritizuje zastupitelka Spěváčková revitalizaci lesíku Mládežnická.

  „Lesík si žil svým životem, což podle ní bylo špatně,“ říká zastupitelka Anna Spěváčková o přístupu jedné z pracovnic Odboru životního prostředí Městského úřadu Neratovice. „Proto bylo nutné srovnat lesík do latě, aby nezlobil,“ pokračuje. Podle Spěváčkové došlo k nevhodným zásahům do lesíka: „Byly vykáceny akáty, které ještě nedávno byly pokládány zahradníky a lesníky za velice nebezpečné tím, že jsou invazivní. Ano, jsou, ale jako jedny z mála stromů jsou schopné se přizpůsobit výkyvům počasí, suchu a zase nadměrným srážkám. Prakticky netrpí škůdci na rozdíl od našich původních dřevin. Přesto byly v lesíku vykáceny, i když se dá předpokládat, že borovice budou ubývat – schnout a padat ve vichřicích bez opory pevných akátů. Obdobně argumentuje ohledně tzv. náletových dřevin: „Stejně zastaralý pohled tu je i na tzv. náletové keře a stromy, tj. ty, které si dovolily samy vyrůst na místech, které se vybraly, a proto jsou životaschopnější než zhýčkané dřeviny vysazené…

  Číst více »
 • 12 února
  Zastupitelstvo

  Zastupitelstvo neschválilo stažení ústavní stížnosti ve sporu s bytovým družstvem Na Výsluní

  Bytové družstvo Na Výsluní vzniklo v druhé polovině 90. let za účelem stavby domu, kdy sdružilo prostředky s městem, které využilo dotačního programu na bytovou výstavbu. Vzhledem k dotačním podmínkám musel podíl města zůstat v majetku města dalších 20 let, a tak byla podepsána smlouva o převodu tohoto majetku na družstvo po uplynutí této lhůty. V roce 2018 tak mělo být podle této smlouvy vlastnictví převedeno do majetku bytového družstva za symbolickou jednu korunu. Minulé zastupitelstvo mělo obavy, že by zastupitelé mohli být soudně popotahováni za to, že nebyli dobrými hospodáři, a tak zcela záměrně neschválilo převod podílu na družstvo s tím, že to udělá, jakmile bude mít v ruce soudní rozhodnutí, o které se bude moci při rozhodování opřít. Okresní soud rozhodl podle očekávání ve prospěch bytového družstva, ale k překvapení mnohých se město proti tomuto rozsudku odvolalo. Když stejně rozhodl i krajský soud, město podalo dovolání k nejvyššímu…

  Číst více »
 • 11 února
  Zastupitelstvo

  Navržené odměny členům Kontrolního výboru považovali zastupitelé za příliš vysoké a neschválili je

  Jedním z nečekaně kontroverzních bodů středečního zasedání zastupitelstva města Neratovice se stalo schvalování výše odměn členům Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva města Neratovice. Každým rokem zastupitelstvo města Neratovice schvaluje odměny členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupitelé. Ti totiž na rozdíl od zastupitelů nejsou odměňováni automaticky danou částkou, ale jejich odměny schvaluje zastupitelstvo. V minulých letech schvalování těchto odměn nebylo nikdy předmětem kontroverze a členové výborů nezastupitelé byli odměňováni částkami do výše zhruba 10 tisíc Kč. Na tomto zasedání zastupitelstva ale předsedkyně Kontrolního výboru Alena Prošková navrhla odměny výrazně vyšší. Nejvyšší odměna byla 29 830 Kč, nejnižší pak 17 270 Kč. Jiří Sloup, předseda Finančního výboru, naproti tomu navrhoval pro členy svého výboru částky v rozmezí od 4 710 Kč do 9 420 Kč. Zastupitelka Alena Prošková odůvodňovala tak vysoké odměny velkým počtem schůzí (velká část z nich se konala online), velkým počtem kontrol a tím, že jí jeden ze členů…

  Číst více »
 • 11 února
  Zastupitelstvo

  Výzvu kraji k nezdražování veřejné dopravy na návrh Budoucnosti pro Neratovice schválilo zastupitelstvo

  Zastupitelstvo města Neratovice na svém dnešním zasedání schválilo usnesení, které vyzývá krajské zastupitele a radní Středočeského kraje, aby nepodpořilo návrh radního pro mobilitu Petra Boreckého (STAN) na zdražování veřejné hromadné dopravy. Návrh, který předložili zastupitelé Pavel Šanda, Ivana Kelinová a Marcela Brodilová (Budoucnost pro Neratovice), byl schválen 15 hlasy z 20 přítomných zastupitelů. Proti hlasovala pouze druhá místostarostka Lenka Mrzílková (Neratovice jinak), čtyři zastupitelé se zdrželi. Text výzvy, která byla schválena, je následující: „Zastupitelstvo města Neratovice žádá členy a členky Krajského zastupitelstva Středočeského kraje a Krajské rady Středočeského kraje, o zvážení smysluplnosti záměru zvýšit ceny jízdného ve veřejné hromadné dopravě ve Středočeském kraji o minimálně 20 %, a vyzývá Zastupitelstvo Středočeského kraje, aby tento návrh odmítlo. Záměr zvýšit cenu jízdného ve veřejné dopravě byl prezentován v médiích p. Petrem Boreckým, krajským radním pro mobilitu.Pro město, jakým jsou Neratovice, může mít zdražení jízdného ve veřejné hromadné dopravě řadu nezamýšlených negativních dopadů.…

  Číst více »
Back to top button

Používáte AdBlock :(

Provoz našeho webu je závislý na výdělku z reklam. Prosíme vypněte si blokování reklam při procházení Neratovin. Děkujeme ❤️