Zastupitelstvo

Návrh přesunu nové polikliniky mimo areál bývalé školky nebude schválen kvůli riziku zpoždění její výstavby

Na středečním zasedání zastupitelstva se bude, bude-li zařazen na program zastupitelstva, projednávat návrh na změnu územního plánu podaný zastupiteli Alenou Proškovou a Rostislavem Vebrem. Cílem této změny územního plánu je umožnit výstavbu nové polikliniky mimo pozemek bývalé školky v ulici Urxova.S návrhem postavit novou polikliniku na jiném místě (v blízkosti bývalé školky Urxova, ale mimo její pozemek, blíže Benešově ulici) přišla skupina občanů v čele s Pavlem Novotným. Jejich motivace jsou dvě: využít demolice školky ke spojení pozemku bývalé školky s přilehlými parky, čímž by vznikla nepřerušovaná parková zóna; a nasměrování provozu chodců mezi poliklinikou a nemocnicí na okraj parku. Iniciátoři této změny již vynaložili značné úsilí na prosazení tohoto návrhu. Sebrali během krátké doby 377 podpisů občanů, požádali o schůzku řadu zastupitelů, z nichž někteří této nabídky využili.

Taková občanská iniciativa je chvályhodná a vítám ji. Sám o sobě je návrh opravdu hezký a mít rozlehlý park poblíž centra města by bylo skvělé. Problém ovšem spočívá v souvislostech, v jakých o něm bude zastupitelstvo rozhodovat. Právě tyto souvislosti maří šance na jeho schválení.

Jde především o potřebu rychlé výstavby nové polikliniky. Jsme totiž v situaci, kdy se jen tak tak podařilo odvrátit odchod významné části lékařů ze současné polikliniky na Kojetické. A je to právě příslib rychlé výstavby nové polikliniky, co většinu lékařů ještě drží v současné poliklinice. Každá hrozba oddálení dokončení výstavby nové polikliniky může vést ke ztrátě trpělivosti ze strany některých lékařů. Pro mě a některé další zastupitele zvolené za NeraHnutí je zachování lékařské péče v Neratovicích prioritou číslo jedna.

V případě změny územního plánu existuje riziko odvolání některého z občanů města proti této změně, což by mohlo celý proces výstavby zdržet až o dva roky. Takové riziko pro nás není přípustné.

Na to navazuje problém, že návrh nemá šanci být zastupitelstvem schválen. Zastupitel může podávat návrh ze dvou různých důvodů. Buď jej chce prosadit, ale pak by pro něj měl mít vyjednanou podporu většiny zastupitelů, nebo návrh předkládá, aby jím oslovil voliče, i když neočekává jeho schválení. A tento návrh vyjednanou dostatečnou podporu nemá.

Při současném složení zastupitelstva by návrh podaný opozičním zastupitelem musel získat podporu všech 9 opozičních zastupitelů, ale také alespoň dvou z 12 koaličních zastupitelů, kteří budou na zasedání zastupitelstva přítomni. Jenže koaliční zastupitelé jsou v situaci, kdy nová poliklinika je jejich jediný velký projekt, u kterého existuje možnost, že by mohl být dokončen ještě v tomto volebním období. A pokud se to nepodaří, nebude mít vládnutí současné koalice žádné podstatné výsledky.

Čili důvody pro zamítnutí změny územního plánu jsou u opozičních, natož pak u koaličních, zastupitelů dosti podstatné, i přes nesporné kvality návrhu samotného. Tudíž neočekáváme, že bude návrh přijat.

Přesto není třeba házet flintu do žita, protože kompromisy možné jsou. I při umístění polikliniky na pozemku bývalé školky, lze velmi výrazným způsobem zvětšit parkovou plochu a spojit jednotlivé dříve školkou přerušené parkové plochy v jednu velkou. Je to otázka konkrétního umístění budovy nové polikliniky v rámci pozemku bývalé školky, plochy , kterou bude zabírat, dispozice a řešení parkování.

Proto také budeme usilovat o jednání s koaličními stranami s cílem najít takové umístění a parametry polikliniky, které by umožnily vznik co největší a nejcelistvější parkové odpočinkové zóny, ale v rámci pozemku bývalé školky. Stejně tak budeme usilovat o využití současného přilehlého parkoviště v Benešově ulici v době provozu polikliniky pro její potřeby místo výstavby nových parkovacích ploch specificky pro polikliniku. Nebude to mít negativní vliv na počet parkovacích míst pro rezidenty, neboť potřeba parkovacích míst se týká doby mimo provozní dobu polikliniky. Obdobně vstup do polikliniky může být orientován tak, aby přirozená cesta pacientů do nemocnice vedla po okraji parku, nikoliv jeho středem.

Toto kompromisní řešení má nesrovnatelně větší šanci získat podporu většiny zastupitelstva. Zároveň splní z velké části cíle návrhu skupiny občanů kolem Pavla Novotného. Přitom nezvýší riziko možného zdržení výstavby nové polikliniky. Na rychlém uvedení polikliniky do provozu totiž závisí zachování současného rozsahu lékařské péče v Neratovicích a bezesporných výhod spojených s jejím poskytováním v jednom objektu.

Související články

Back to top button