Budoucnost pro Neratovice

Otevřený dopis stávajícím pěti zastupitelům za NeraHnutí
Zastupitelstvo

Otevřený dopis stávajícím pěti zastupitelům za NeraHnutí

Vážení zastupitelé a zastupitelky za NeraHnutí, jsme nuceni vás informovat, že jsme byli velmi překvapeni vaší „nereakcí“ na předvčerejší večerní vzájemnou dohodu týkající se našeho společného předčasného odchodu z jednání ZM. Považujeme totiž za málo produktivní uzavírat dohody týkající se jednání ZM, a to z toho důvodu, že se prokázala vaše pro nás nepochopitelná nespolehlivost dohody dodržet. Dohoda, co neplatí ani pět minut Na zasedání zastupitelstva 24. 6. 2020 došlo ke společné dohodě celé opozice, že bude navrženo přerušení zasedání na jeden týden – protože ve 22:30 už nebyli na zasedání přítomni ani úředníci městského úřadu a zasedání nebylo ještě ani v půlce svého programu – a v případě, že to nebude odhlasováno, opustí celá opozice jednání ZM tak, aby přestalo být usnášeníschopné.  Cílem tohoto kroku bylo vyvolat jednání s koalicí o dalším postupu v zastupitelstvu a dokončit zasedání konstruktivním způsobem v rozumnou jednací hodinu zejména s přítomností veřejnosti, ale…
Jak změnit projekt nové polikliniky?
Zastupitelstvo

Jak změnit projekt nové polikliniky?

Projekt nové polikliniky, tak jak byl představen na veřejné prezentaci v pondělí 1. června, má nepochybně své architektonické kvality. Problém spočívá především ve funkčnosti a ceně výstavby, která se vyšplhala z původně nabízených 66 milionů na 137 milionů. Veřejná prezentace, která trvala téměř 4 hodiny a byla plná emocí a konfliktu, skončila jakousi nepsanou dohodou mezi lékaři a starostou města Romanem Kroužeckým, že dojde ke zdržení výstavby o dalších 5 až 7 měsíců, ale projekt bude přepracován. Došlo k dalšímu příslibu, který byl dán lékařům v minulosti už minimálně jednou, a to že se architekt sejde s jednotlivými lékaři. Vedení města bude stát před úkolem prosadit do projektu změny, které povedou k tomu, že se skutečně poliklinika začne v dohledné době stavět. Co si myslím, že by mělo vedení města udělat? Podotýkám, že jsem o těchto úpravách nehovořil s architektem, takže jde o jakýsi první nástřel. Cena výstavby První věc,…
Opoziční zastupitel Šanda komentuje prohlášení místostarostky Mrzílkové o projektu polikliniky
Zastupitelstvo

Opoziční zastupitel Šanda komentuje prohlášení místostarostky Mrzílkové o projektu polikliniky

Na webu Neratovice jinak vyšlo prohlášení místostarostky města Lenky Mrzílkové pod názvem „FAKTA A FÁMY OKOLO NOVÉ POLIKLINIKY“. Ačkoliv byl projekt polikliniky zodpovědností starosty města, pokusila se právě místostarostka obhájit postup vedení města při zajišťování projektu nové polikliniky, který pochopitelně vzbudil velké vášně. V tomto článku reaguji na jednotlivá tvrzení z prohlášení místostarostky. Mrzílková: „V posledních týdnech byla opozičními zastupiteli a jejich podporovateli vyvolána masivní kampaň proti výstavbě polikliniky podle připravovaného návrhu, pro kterou byla využita rozpracovaná dokumentace poskytnutá na základě jejich žádosti. To samo je nestandardní krok, protože v době, kdy byla rozeslána, už nebyla aktuální. A to na základě jednání s architektem, které proběhlo sotva týden před jejím zveřejněním. Pořádat starostou slíbenou veřejnou prezentaci návrhu v době nouzového stavu nebylo možné a k dokončení projektu, především řešení bezprostředního okolí budovy, chybělo několik úprav týkajících se právě umístění parkovacích míst.“ Šanda: Toto je určitý výklad událostí, který by bylo…
Skupina osmi zastupitelů žádá svolání zasedání zastupitelstva na konci května
Zastupitelstvo

Skupina osmi zastupitelů žádá svolání zasedání zastupitelstva na konci května

Zákon o obcích dává třetině zastupitelů možnost vyvolat svolání zasedání zastupitelstva. V případě Neratovic tedy stačí podpis sedmi zastupitelů, aby starosta musel do 21 dní svolat zasedání zastupitelstva. Toho se rozhodla využít skupina osmi zastupitelů: Jiří Sloup, Rostislav Vebr, Alena Prošková, Jaroslava Soukupová, Jozef Hornák (NeraHnutí), Hana Vojtová (KSČM), Anna Spěváčková (SPD) a radní Michaela Landová (Společně pro Neratovice). Na program zasedání požadují zařadit body týkající se přesunutí plochy P45 DV (doprava vodní/ dopravní vybavenost) v návrhu nového ÚP z lokality lobkovické louky do původně uvažované lokality pod jez, projednání projektu nové polikliniky a změnu technického řešení protipovodňových opatření v úseku u mlékojedské pískovny. Jako termín zasedání navrhují středu 27. května. Další zasedání je pak plánováno na 24. června. Projednávat by se měl také návrh vyhlášky omezující provozní dobu heren a kasín, který navrhli zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice a který byl na minulém zastupitelstvu odložen. Obdobně byla odložena také…
Čištění popelnic horkou vodou by bylo smysluplnější než jejich dezinfekce proti koronaviru
Komunální politika

Čištění popelnic horkou vodou by bylo smysluplnější než jejich dezinfekce proti koronaviru

Již jsme naše čtenáře informovali, kolik město zaplatilo firmě FCC za dezinfekci kontejnerových stání. Jako prevence onemocnění Covid-19 je však toto dezinfikování vík popelnic velmi málo efektivní.  Virové částice sice mohou být na víku popelnice přítomné (možná je kontaminace kapénkami vydechovanými nemocným člověkem nebo prostřednictvím rukou přenašeče). Nemohou se ale dostat z popelnice zpět do vzduchu a riziko nákazy je prakticky nulové, pokud si po vynesení odpadků řádně umyjeme ruce. Pokud chceme mít ještě větší jistotu před nákazou, použijeme při vynášení odpadků rukavice.  Spíše jiné choroby než covid-19 Na rukou si od popelnic můžeme přinést spíše jiné původce nemocí – salmonely a jiné střevní bakterie, viry způsobující průjmy (noroviry, rotaviry), viry hepatitidy (tzv. „žloutenky“). Hepatitida A a E a virové průjmy jsou klasické „nemoci špinavých rukou“, původce se do těla dostane ústy, buď z kontaminované stravy a vody nebo ze špatně umytých rukou.  Hepatitidou B, C nebo D se u…
Odpuštění pokut v souvislosti s čištěním parkovišť během stavu nouze zastupitelé nepustili na program jednání
Zastupitelstvo

Odpuštění pokut v souvislosti s čištěním parkovišť během stavu nouze zastupitelé nepustili na program jednání

Na zasedání zastupitelstva minulou středu navrhla Budoucnost pro Neratovice usnesení, kterým by byly odpuštěny pokuty všem, kterým byla udělena v souvislosti s blokovým čištěním parkovišť během stavu nouze. „Blokové čištění parkovišť mělo být odloženo. Byla to chyba vedení města, že se tak nestalo. Občané tak byli vystaveni volbě, zda uposlechnout výzvu města k přeparkování vozidla nebo výzvu vlády zbytečně nevycházet. Není nám známo, kolik lidí dostalo jak velkou pokutu, ale je to otázka spravedlnosti. Zastupitelstvo by mělo tuto chybu napravit,“ říká ke svému návrhu Budoucnost pro Neratovice. Když se dostalo na pořad jednání hlasování o zařazení bodu do programu zasedání, vyjádřil se starosta města Roman Kroužecký takto: „Musím říct, že budu hlasovat proti zařazení, protože, za prvé, ty pokuty, co skončily ve správním řízení, nemáme jako samospráva právo do toho zasahovat. Pokuty, které byly zaplaceny, nemáme právo vracet, a ty, které nejsou vyřízeny, zkrátka budou řešeny až po skončení nouzového…
Zastupitelstvo schválilo problematickou dotaci spolku Futura academica. Zastupitelka Vojtová neoznámila střet zájmů.
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo schválilo problematickou dotaci spolku Futura academica. Zastupitelka Vojtová neoznámila střet zájmů.

Na jednání zastupitelstva 22.4. zastupitelé mimo jiné hlasovali o městských dotacích pro sport, kulturu a sociální věci. O částkách přidělených jednotlivým žadatelům rozhoduje zastupitelstvo na návrh dotačního výboru zastupitelstva. Zastupitelé za nový klub Budoucnost pro Neratovice navrhovali vyřazení dotace pro spolek Futura academica, z.s. Spolek původně žádal o 55 000 Kč, dotační výbor mu však navrhnul poskytnout pouze 5 000 Kč. Už to naznačuje, že ani u členů dotačního výboru nevzbudila žádost tohoto spolku velkou důvěru.  Žádost spolku Futura academica o dotaci opravdu působí nevěrohodně. Popis slibovaných aktivit je velmi vágní a vypadá jako seznam “vše, co by se mohlo líbit.” Stejně tak seznam plánovaných výdajů je sestaven tak, aby bylo možno pod těmito položkami vykázat prakticky cokoliv.  Mnohé aktivity vůbec nemají být realizovány na území města a jsou formulovány tak, že nelze prokázat, zda se vůbec uskutečnily či nikoliv. V žádosti je například uvedeno, že žadatelé o svých aktivitách…
Hlasování o omezení provozní doby heren a kasin zastupitelstvo na návrh místostarostky odložilo
Zastupitelstvo

Hlasování o omezení provozní doby heren a kasin zastupitelstvo na návrh místostarostky odložilo

Ani mírná regulace hazardu v Neratovicích zastupitelstvem neprošla, ačkoliv se podařilo dostat tento bod na program zastupitelstva. Na středečním zasedání zastupitelstva města předložili zastupitelé Budoucnost pro Neratovice spolu s radními Františkem Štěrbou (Volba pro Neratovice, Michaelou Landovou (Společně pro Neratovice) a Jaroslavou Soukupovou (NeraHnutí) návrh vyhlášky omezující hazard. Návrh představoval kompromis v rámci zastupitelstva, kde není dostatek hlasů na silnější regulaci, když starosta města Roman Kroužecký změnil názor oproti předchozím dvěma volebním obdobím, kdy prosazoval nulovou toleranci vůči hazardu. Na své facebookové stránce však připustil možnost, že by podpořil časové omezení provozní doby heren a kasin, což přesně odpovídalo návrhu zastupitelů Budoucnost pro Neratovice. Nejprve se však hlasovalo o zařazení bodu na program, které bylo schváleno 11 hlasy. Podpořili jej tři koaliční zastupitelé, zatímco dva opoziční zastupitelé naopak hlasovali proti – konkrétně Alena Prošková (NeraHnutí) a Hana Vojtová (KSČM). Hlasování o zařazení vyhlášky omezující provozní dobu heren a kasin do…
Zastupitelstvo odmítlo zařadit sjednocení cen senior taxi na program. Místo toho rada službu pro většinu zdražila.
Zastupitelstvo

Zastupitelstvo odmítlo zařadit sjednocení cen senior taxi na program. Místo toho rada službu pro většinu zdražila.

Budoucnost pro Neratovice přišla s návrhem na sjednocení cen pro službu senior taxi pod názvem Autosen, který pro město zajišťuje Dům kněžny Emmy. Dosud většina seniorů platila 25 Kč za jednotlivou jízdu, zatímco senioři z Mlékojed 50 Kč, z Korycan 35 Kč a z Horňátek. Na tuto skutečnost poukázala radní Michaela Landová na minulém zastupitelstvu, ale neměla v tu chvíli připravený návrh na změnu ceny. Proto zastupitelský klub Budoucnost pro Neratovice připravil návrh na sjednocení ceny na 26 Kč, což by znamenalo zdražení pro seniory z Neratovic, Byškovic a Lobkovic o pouhou jednu korunu, ale zároveň zlevnění na 26 Kč pro seniory z Mlékojed, Horňátek a Korycan.  Návrh ceny byl založen na dvou výpočtech. Jeden vycházel z reálného využití služby seniory z různých částí města v loňském roce. Druhý pak z poměru počtu obyvatel jednotlivých částí města. V obou případech zdražení o jednu korunu pohodlně pokrylo zlevnění pro Mlékojedy, Horňátky…
Budoucnost pro Neratovice připravila návrh vyhlášky omezující provozní dobu heren a kasin
Zastupitelstvo

Budoucnost pro Neratovice připravila návrh vyhlášky omezující provozní dobu heren a kasin

V minulém i předminulém volebním období neprošel v zastupitelstvu návrh vyhlášky zakazující provoz výherních hracích automatů na celém území města. Pokaždé to bylo o jeden hlas. Letos v lednu svolal starosta města Roman Kroužecký pracovní schůzku zastupitelů na téma hazard. Ze schůzky nevzešlo žádné řešení, ale naznačila, že zákaz hazardu nemá v zastupitelstvu většinovou podporu. Proto zastupitelé Budoucnost pro Neratovice (ex-NeraHnutí), konkrétně zastupitelka Ivana Kelinová, připravili kompromisní návrh vyhlášky, který má velkou šanci získat většinu hlasů zastupitelů. Navržená vyhláška omezuje provozní dobu heren a kasin v Neratovicích. Zároveň oslovili několik dalších zastupitelů, aby se stali spolunavrhovateli této vyhlášky. Zastupitelé Jaroslava Soukupová (ČSSD/NeraHnutí), stejně jako radní František Štěrba (Volba pro Neratovice) a radní Michaela Landová (Společně pro Neratovice) odpověděli kladně a jsou spolunavrhovateli vyhlášky spolu se zastupiteli Ivanou Kelinovou, Pavlem Šandou a Marcelou Brodilovou. Vyhláška zkracuje provozní dobu heren a kasin na celém území města od 10:00 do 24:00. Takové zkrácení…
Back to top button
Close

Používáte AdBlock :(

Provoz našeho webu je závislý na výdělku z reklam. Prosíme vypněte si blokování reklam při procházení Neratovin. Děkujeme ❤️