Zastupitelstvo

Na návrh NeraHnutí byl starosta pověřen jednat o změně umístění přístaviště

Na návrh nově zvoleného zastupitele Rostislava Vebra (NeraHnutí) byl starosta města pověřen usnesením zastupitelstva města vyjednávat o změně umístění přístaviště.Kontroverzní projekt přístaviště na louce podél ulice Palackého v Lobkovicích je momentálně zastaven, jelikož bylo soudně zrušeno stavební povolení. Během rozpravy v bodě Vystoupení občanů byla nadnesena otázka budoucnosti tohoto projektu s ohledem na předvolební sliby kandidujících stran.

Zastupitel Rostislav Vebr následně navrhl usnesení ve znění: „Zastupitelstvo pověřuje starostu města zahájením jednání o možných alternativách umístění přístaviště oproti doposud plánované lokaci na louce v ulici Palackého.“

Nejprve došlo k diskusi, zda lze vůbec o usnesení hlasovat. Pak dal předsedající, nový starosta města Roman Kroužecký hlasovat o tom, zda bude zastupitelstvo o tomto bodu hlasovat. Většina zastupitelů hlasovala pro, předsedající však žádal nové hlasování, jelikož omylem hlasoval pro. Při opakovaném hlasování pak selhalo hlasovací zařízení, takže někteří zastupitelé nemohli hlasovat.

Následně se hlasovalo přímo o navrženém usnesení, které bylo přijato 13 hlasy. Pro hlasovali všichni zastupitelé NeraHnutí (Pavel Šanda, Alena Prošková, Jaroslava Soukupová, Jiří Sloup, Jozef Hornák, Marcela Brodilová, Ivana Kelinová, Rostislav Vebr), všichni zastupitelé ODS (Tomáš Hrodek, Aleš Jinoch, Milan Poříz), Michaela Landová a nakonec i Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice). Anně Spěváčkové selhalo hlasovací zařízení, ale opakování hlasování nežádala, neboť byla s výsledkem hlasování spokojena.

NeraHnutí považuje prosazení tohoto usnesení za první krok ke splnění bodu svého program, ve kterém se zavázalo usilovat o změnu umístění přístaviště a zachování současného charakteru lobkovické louky.

Z předvolební akce NeraHnutí na lobkovické louce (Foto: Gábina Antošová)

Související články

Back to top button