Životní prostředí

Na návrh Budoucnosti pro Neratovice zastupitelstvo města jednohlasně pověřilo starostu řešit úniky látek z areálu Spolany
Komunální politika

Na návrh Budoucnosti pro Neratovice zastupitelstvo města jednohlasně pověřilo starostu řešit úniky látek z areálu Spolany

V pátek 4. září 2020 došlo podle dostupných informací k úniku výparů olea z areálu Spolana, s.r.o. Oleum, známé též jako dýmavá kyselina sírová, je roztok oxidu sírového různé koncentrace v kyselině sírové. Oleum je považován za toxickou látku, která způsobuje poškození kůže, podráždění dýchacího traktu a další zdravotní poškození. Podle slov starosty města nebyl ze strany Spolana s.r.o. o tomto úniku vůbec informován, ačkoliv oblak výparů s největší pravděpodobností prošel přes území města Neratovice. Byl detekován v Tišicích, které byly (se zpožděním) informovány, kam se s vysokou mírou pravděpodobnosti dostal přes území Mlékojed. Takové selhání se již nesmí opakovat, a tak zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice (Ivana Kelinová, Marcela Brodilová, Pavel Šanda) přišli na zastupitelstvo s návrhem usnesení. Text usnesení: Zastupitelstvo města Neratovice pověřuje starostu města Romana Kroužeckého k jednání s představiteli Spolana, s.r.o., s cílem zajistit včasné, úplné a přesné informování obyvatel města Neratovice v případě úniku látek…
Zmatky zastupitelstva kolem „klimatizačního výboru“
Zastupitelstvo

Zmatky zastupitelstva kolem „klimatizačního výboru“

Jedním z posledních bodů včerejšího zasedání zastupitelstva byl návrh zastupitelky Anny Spěváčkové na zřízení výboru zastupitelstva pro životní prostředí a klimatickou změnu. Zastupitelka Spěváčková v době projednávání tohoto bodu už nebyla přítomna, protože dodržela dohodu opozičních zastupitelů, že přeruší jednání zastupitelstva opuštěním zasedání. Dnes v emailu zastupitelům konstatovala, že neschválení zřízení výboru pro klimatické změny bylo zmatečné a že hlasující byli uvedeni v omyl ze dvou příčin. Prvním omyl zazněl z úst místostarostky Lenky Mrzílkové a to, že se zastupitelka Spěváčková navrhuje na předsedkyni tohoto výboru. Navržené usnesení přitom znělo: „Zastupitelstvo města zřizuje výbor pro životní prostředí a klimatické změny a pověřuje zastupitelku Mgr. Annu Spěváčkovou doplněním dalších šesti členů výboru.“ Navrhovala tedy, aby ji zastupitelstvo pověřilo sestavením návrhu složení Výboru pro životní prostředí a klimatickou změnu, ale nenavrhovala, aby byla na tomto zasedání zvolena předsedkyní tohoto výboru. Druhý omyl podle zastupitelky Spěváčkové spáchal starosta Roman Kroužecký, když uvedl, že se…
Kácení stromů na zahradě v ulici V Olšinkách vyvolalo přestřelku mezi zastupiteli a úřadem
Příroda

Kácení stromů na zahradě v ulici V Olšinkách vyvolalo přestřelku mezi zastupiteli a úřadem

Na kácení stromů v jedné ze zahrad v ulici V Olšinkách upozornila zastupitelka Anna Spěváčková (SPD). Vyjádřila přesvědčení, že odbor životního prostředí musel vydat souhlasné závazné stanovisko na pokácení dřevin ve vegetační době. Dále kritizovala, že úředníci vycházejí vstříc soukromým developerům, místo aby jednali jako orgán ochrany přírody ve prospěch obyvatel města. Místostarostka Lenka Mrzílková ve své reakci upozornila, že samospráva o povolování kácení stromů nerozhoduje, a ani nemá právo do tohoto řízení vstupovat. Vedoucí Odboru životního prostředí Adéla Uhrová uvedla, že odbor provedl první úkony šetření a chystá se prověřovat možné porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.
Občané se ve čtvrtek přijdou rozloučit s dubem ve Fibichově ulici
Komunální politika

Občané se ve čtvrtek přijdou rozloučit s dubem ve Fibichově ulici

Ve čtvrtek 17. srpna v 19 hodin se sejdou občané u dubu na konci Fibichovy ulice, který má být pokácen v důsledku výstavby silnice v ulici U Strouhy, aby se se starým mohutným dubem rozloučili. Zváni jsou všichni, komu bude tento strom ve městě chybět.
Provoz amalgámové elektrolýzy ve Spolaně by měl být letos ukončen
Příroda

Provoz amalgámové elektrolýzy ve Spolaně by měl být letos ukončen

V únoru zahájil odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje správní řízení ve věci ukončení provozu amalgánové elektrolýzy v neratovické Spolaně. Reagoval tak na žádost Spolany o schválení „Projektu ukončení provozu amalgámové elektrolýzy“.
Chceme v Neratovicích kamiony nebo ne?
Komunální politika

Chceme v Neratovicích kamiony nebo ne?

Zastupitelstva města Neratovice na svém včerejším zasedání schválilo změnu rozpočtu, která alokovala 472 000 Kč na nové dopravní značení ve městě. V rámci nového dopravního značení vznikne ve městě řada nových značení obytná zóna. Cílem nového značení je mimo jiné zamezit vjezdu nákladních automobilů a zejména do města, resp. do některých částí města.
Úterý 18. října, Společenský dům : Beseda o česko-slovenské rezervaci na Sumatře s promítáním
Dění ve městě

Úterý 18. října, Společenský dům : Beseda o česko-slovenské rezervaci na Sumatře s promítáním

Green Life je přírodní rezervace spolku Prales dětem, kterou tito nadšenci zřídili na ostrově Sumatra v Indonésii. Zachraňují tak stále větší kus divoké přírody, která by jinak zřejmě padla pod náporem plantáží olejové palmy či pytláctví.
Varování pro neratovické zahrádkáře: invazní motýl devastuje buxusy
Dění ve městě

Varování pro neratovické zahrádkáře: invazní motýl devastuje buxusy

Už i do Neratovic se dostal invazní druh motýla – zavíječ zimostrázový. Tento škůdce původem z východní Asie se v Evropě poprvé objevil v roce 2006 a od té doby se nekontrolovatelně šíří. Na území České republiky byl poprvé zaznamenán v roce 2011 na Znojemsku. V roce 2015 v Praze a nyní se rozšířil i do Polabí.
V Neratovicích se rozhořel další spor o stromy
Komunální politika

V Neratovicích se rozhořel další spor o stromy

Na zítřejším zasedání zastupitelstva budou jeho členové rozhodovat o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu stromořadí. Jedná se o částku téměř pů milionu korun.
Hasiči v Lobkovicích pořádají sběr vysloužilých elektrospotřebičů
Dění ve městě

Hasiči v Lobkovicích pořádají sběr vysloužilých elektrospotřebičů

Do projektu ochrany životního prostředí určeného pro dobrovolné hasičské sbory „Recyklujte s hasiči“ se zapojil také Sbor dobrovolných hasičů Lobkovice.
Back to top button
Close

Používáte AdBlock :(

Provoz našeho webu je závislý na výdělku z reklam. Prosíme vypněte si blokování reklam při procházení Neratovin. Děkujeme ❤️