Životní prostředí

 • Úno- 2021 -
  17 února
  Zastupitelstvo

  „Lesík si žil svým životem, což podle ní bylo špatně,“ kritizuje zastupitelka Spěváčková revitalizaci lesíku Mládežnická.

  „Lesík si žil svým životem, což podle ní bylo špatně,“ říká zastupitelka Anna Spěváčková o přístupu jedné z pracovnic Odboru životního prostředí Městského úřadu Neratovice. „Proto bylo nutné srovnat lesík do latě, aby nezlobil,“ pokračuje. Podle Spěváčkové došlo k nevhodným zásahům do lesíka: „Byly vykáceny akáty, které ještě nedávno byly pokládány zahradníky a lesníky za velice nebezpečné tím, že jsou invazivní. Ano, jsou, ale jako jedny z mála stromů jsou schopné se přizpůsobit výkyvům počasí, suchu a zase nadměrným srážkám. Prakticky netrpí škůdci na rozdíl od našich původních dřevin. Přesto byly v lesíku vykáceny, i když se dá předpokládat, že borovice budou ubývat – schnout a padat ve vichřicích bez opory pevných akátů. Obdobně argumentuje ohledně tzv. náletových dřevin: „Stejně zastaralý pohled tu je i na tzv. náletové keře a stromy, tj. ty, které si dovolily samy vyrůst na místech, které se vybraly, a proto jsou životaschopnější než zhýčkané dřeviny vysazené…

  Číst více »
 • Zář- 2020 -
  10 září
  Komunální politika

  Na návrh Budoucnosti pro Neratovice zastupitelstvo města jednohlasně pověřilo starostu řešit úniky látek z areálu Spolany

  V pátek 4. září 2020 došlo podle dostupných informací k úniku výparů olea z areálu Spolana, s.r.o. Oleum, známé též jako dýmavá kyselina sírová, je roztok oxidu sírového různé koncentrace v kyselině sírové. Oleum je považován za toxickou látku, která způsobuje poškození kůže, podráždění dýchacího traktu a další zdravotní poškození. Podle slov starosty města nebyl ze strany Spolana s.r.o. o tomto úniku vůbec informován, ačkoliv oblak výparů s největší pravděpodobností prošel přes území města Neratovice. Byl detekován v Tišicích, které byly (se zpožděním) informovány, kam se s vysokou mírou pravděpodobnosti dostal přes území Mlékojed. Takové selhání se již nesmí opakovat, a tak zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice (Ivana Kelinová, Marcela Brodilová, Pavel Šanda) přišli na zastupitelstvo s návrhem usnesení. Text usnesení: Zastupitelstvo města Neratovice pověřuje starostu města Romana Kroužeckého k jednání s představiteli Spolana, s.r.o., s cílem zajistit včasné, úplné a přesné informování obyvatel města Neratovice v případě úniku látek…

  Číst více »
 • Čvn- 2020 -
  25 června
  Zastupitelstvo

  Zmatky zastupitelstva kolem „klimatizačního výboru“

  Jedním z posledních bodů včerejšího zasedání zastupitelstva byl návrh zastupitelky Anny Spěváčkové na zřízení výboru zastupitelstva pro životní prostředí a klimatickou změnu. Zastupitelka Spěváčková v době projednávání tohoto bodu už nebyla přítomna, protože dodržela dohodu opozičních zastupitelů, že přeruší jednání zastupitelstva opuštěním zasedání. Dnes v emailu zastupitelům konstatovala, že neschválení zřízení výboru pro klimatické změny bylo zmatečné a že hlasující byli uvedeni v omyl ze dvou příčin. Prvním omyl zazněl z úst místostarostky Lenky Mrzílkové a to, že se zastupitelka Spěváčková navrhuje na předsedkyni tohoto výboru. Navržené usnesení přitom znělo: „Zastupitelstvo města zřizuje výbor pro životní prostředí a klimatické změny a pověřuje zastupitelku Mgr. Annu Spěváčkovou doplněním dalších šesti členů výboru.“ Navrhovala tedy, aby ji zastupitelstvo pověřilo sestavením návrhu složení Výboru pro životní prostředí a klimatickou změnu, ale nenavrhovala, aby byla na tomto zasedání zvolena předsedkyní tohoto výboru. Druhý omyl podle zastupitelky Spěváčkové spáchal starosta Roman Kroužecký, když uvedl, že se…

  Číst více »
 • Dub- 2020 -
  17 dubna
  Příroda

  Kácení stromů na zahradě v ulici V Olšinkách vyvolalo přestřelku mezi zastupiteli a úřadem

  Na kácení stromů v jedné ze zahrad v ulici V Olšinkách upozornila zastupitelka Anna Spěváčková (SPD). Vyjádřila přesvědčení, že odbor životního prostředí musel vydat souhlasné závazné stanovisko na pokácení dřevin ve vegetační době. Dále kritizovala, že úředníci vycházejí vstříc soukromým developerům, místo aby jednali jako orgán ochrany přírody ve prospěch obyvatel města. Místostarostka Lenka Mrzílková ve své reakci upozornila, že samospráva o povolování kácení stromů nerozhoduje, a ani nemá právo do tohoto řízení vstupovat. Vedoucí Odboru životního prostředí Adéla Uhrová uvedla, že odbor provedl první úkony šetření a chystá se prověřovat možné porušení zákona o ochraně přírody a krajiny.

  Číst více »
 • Srp- 2017 -
  16 srpna
  Komunální politika

  Občané se ve čtvrtek přijdou rozloučit s dubem ve Fibichově ulici

  Ve čtvrtek 17. srpna v 19 hodin se sejdou občané u dubu na konci Fibichovy ulice, který má být pokácen v důsledku výstavby silnice v ulici U Strouhy, aby se se starým mohutným dubem rozloučili. Zváni jsou všichni, komu bude tento strom ve městě chybět.V nedávné době byla dokončena rekonstrukce ulice Fibichova, na níž má navázat výstavba silnice v ulici U Strouhy. Té má padnou za oběť vedle zmíněného dubu také několik borovic z přilehlého lesíka.

  Číst více »
 • Bře- 2017 -
  2 března
  Příroda

  Provoz amalgámové elektrolýzy ve Spolaně by měl být letos ukončen

  V únoru zahájil odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje správní řízení ve věci ukončení provozu amalgánové elektrolýzy v neratovické Spolaně. Reagoval tak na žádost Spolany o schválení „Projektu ukončení provozu amalgámové elektrolýzy“. Termín ukončení tohoto provozu je 30. června tohoto roku. Spolana žádá o prodloužení termínu o dalších 5 měsíců, tedy do 30. listopadu letošního roku. Spolana bude v rámci projektu muset zajistit vyčištěni výrobního zařízení od používaných látek, vyčištěni skladovacích prostor a expedice od používaných látek, odstraněni zbytkových látek (odpadů), demontáž strojního zařízeni a jeho využiti jako druhotných surovin, demontáž stavebních objektů a zajistit monitoring podloží, případně sanaci lokality. Zda bude provoz nahrazen modernější více ekologickou technologií z dokumentu Krajského úřadu nevyplývá.

  Číst více »
 • Říj- 2016 -
  20 října
  Komunální politika

  Chceme v Neratovicích kamiony nebo ne?

  Zastupitelstva města Neratovice na svém včerejším zasedání schválilo změnu rozpočtu, která alokovala 472 000 Kč na nové dopravní značení ve městě. V rámci nového dopravního značení vznikne ve městě řada nových značení obytná zóna. Cílem nového značení je mimo jiné zamezit vjezdu nákladních automobilů a zejména do města, resp. do některých částí města.Zde ale logika celé věci končí. Na stejném zastupitelstvu se totiž projednávala také žádost občanů o projednání změny územního plánu číslo 3, resp. její zamítnutí. Z vystoupení starostky města Lenky Mrzílkové vcelku jasně vyplývalo, že záměr radnice schválit změnu územního plánu, a tím umožnit výstavbu obchodního centra Na Výsluní, trvá. Takže na jedné straně město investuje téměř půl milionu korun do dopravního značení, které má omezit vjezd nákladní dopravy do města. Ve stejné době ale radnice prosazuje záměr, který do města přivede kamiony a těžké nákladní automobily, které budou moci ty samé komunikace využívat, neboť půjde o dopravní…

  Číst více »
 • 14 října
  Dění ve městě

  Úterý 18. října, Společenský dům : Beseda o česko-slovenské rezervaci na Sumatře s promítáním

  Green Life je přírodní rezervace spolku Prales dětem, kterou tito nadšenci zřídili na ostrově Sumatra v Indonésii. Zachraňují tak stále větší kus divoké přírody, která by jinak zřejmě padla pod náporem plantáží olejové palmy či pytláctví.Díky této práci jsou na 85,5 hektarů rozlehlém území chráněny vzácné druhy živočichů, rostlin i hub. Vracejí se sem i druhy, které z oblasti už předtím zmizely, jako například tygr sumaterský. Spolek dává práci místním lidem, kteří pracují například jako hlídky v rezervaci. Poskytuje místním dětem zdarma kurzy angličtiny spojené s enviromentální výchovou. Osvětu ale provádí i v České republice zejména mezi školními dětmi, stejně jako upozorňuje na ekologické problémy spojené s masivním pěstováním olejové palmy. V úterý 18. října bude velká příležitost poznat tyto zajímavé lidi a dozvědět se více o jejich práci, jejich rezervaci a prostě o všem, co s činností jejich spolku souvisí také v Neratovicích. Beseda začíná v 18:00 v Malém…

  Číst více »
 • Srp- 2016 -
  2 srpna
  Dění ve městě

  Varování pro neratovické zahrádkáře: invazní motýl devastuje buxusy

  Už i do Neratovic se dostal invazní druh motýla – zavíječ zimostrázový. Tento škůdce původem z východní Asie se v Evropě poprvé objevil v roce 2006 a od té doby se nekontrolovatelně šíří. Na území České republiky byl poprvé zaznamenán v roce 2011 na Znojemsku. V roce 2015 v Praze a nyní se rozšířil i do Polabí.Jeho primární hostitelskou rostlinou je zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens), oblíbená okrasná dřevina. Zkontrolujte si proto, jestli nebyly napadeny i buxusy na vašich zahradách. Housenky tohoto motýla jsou na keřích schopné způsobit značné škody zvláště vzhledem k tomu, že poškození zpočátku spíše působí jako přirozeně proschlé větvičky. Až při bližší prohlídce je vidět často velké množství housenek hlouběji v keřích. Zavíječ zimostrázový nemá v Evropě přirozené nepřátele! Jako ochranu lze použít kontaktní insekticidy, které však likvidují i jiné, užitečné druhy hmyzu, nebo ekologicky šetrnější preparáty s toxinem bakterie Bacillus thuringiensis. V malých výsadbách lze housenky…

  Číst více »
 • Čvn- 2016 -
  21 června
  Komunální politika

  V Neratovicích se rozhořel další spor o stromy

  Na zítřejším zasedání zastupitelstva budou jeho členové rozhodovat o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu stromořadí. Jedná se o částku téměř pů milionu korun.Zastupitelé obdrželi e-mail aktivistky Anny Spěváčkové, v němž zastupitele vyzývá k nepřijetí dotace. Argumentuje tím, že bude vykáceno 50 sakur v současném stromořadí za poslední řadou panelových domů v ulici Na Výsluní, že nová jednodruhová výsadba bude náchylná k masivnímu poškození a navrhuje výsadbu keřů. Podle Odboru životního prostředí Městského úřadu ale nemá být vykáceno všech 50 sakur. Sakury jsou na konci své životnosti a žádost o vykácení bude v rámci projektu podána u 22 z nich. Vysazeno má být 45 habrů a 40 keřů růže lesklé a kaliny obecné. Habry byly zvoleny vzhledem k tomu, že řada další druhů zde neprosperuje nebo těžko odolává větru, a na základě konzultace s odborníky z České inspekce životního prostředí či Výzkumného ústavu zahradnického.

  Číst více »
Back to top button