Zastupitelstvo

Z neratovické polikliniky odcházejí lékaři, výstavbu nové by měla uspíšit komise zastupitelstva

Podle dostupných informací odchází z neratovické polikliniky už pět lékařů. Privatizace domu 1021, kde neratovická poliklinika sídlí, už začíná mít dopady na dostupnost zdravotní péče v našem městě.

Dva lékaři ke konci roku ukončí provoz své ordinace v Neratovicích a péči budou poskytovat v jiných obcích. Diabetolog bude ordinovat ve své mělnické ordinaci, zatímco jedna z dětských lékařek od ledna příštího roku zakotví v Tišicích k neskrývané radosti tišických občanů. Další tři lékaři se stěhují z polikliniky na Kojetické do jiných objektů v rámci Neratovic.

Rozhodnutí minulého vedení města prodat objekt polikliniky ještě před výstavbou nové se opravdu neosvědčilo. Ani pro bytové družstvo 1021 to není dobrá zpráva. Očekávaný roční příjem z pronájmu pěti ordinací je přes 1 250 000 Kč.

Pro záchranu zbývající zdravotní péče je nyní naprosto nezbytné urychlené vybudování polikliniky. To však vyžaduje všeobecnou politickou shodu zastupitelů na přesném umístění, parametrech budovy, řešení parkování a využití zbytku pozemku.

Bez velmi široké shody dojde k obstrukcím a vybudování polikliniky může nabrat významné zpoždění. Proto jsem na zasedání zastupitelstva navrhl vytvoření dočasné komise pro polikliniku ve složení místostarostka Lenka Mrzílková za Neratovice jinak, starosta Roman Kroužecký za Společně pro Neratovice, Tomáš Hrodek za ODS, Jiří Sloup a Pavel Šanda za NeraHnutí. Takové složení považujeme za nejreprezentativnější z hlediska zastupitelstva i z hlediska rozličných zájmů občanů města.

Cílem návrhu usnesení, který jsme připravili spolu se zastupitelkou Ivanou Kelinovou, bylo zajistit nalezení rychlého a všeobecně akceptovatelného kompromisu, který umožní co nejrychlejší výstavbu nové polikliniky bez prodlení.

Usnesení bylo přijato 14 hlasy, 2 zastupitelé hlasovali proti a 3 se zdrželi hlasování.

Znění usnesení:
Zastupitelstvo města Neratovice zřizuje dočasnou komisi zastupitelů pro polikliniku ve složení Roman Kroužecký, Lenka Mrzílková, Tomáš Hrodek, Jiří Sloup, Pavel Šanda. Zároveň této komisi ukládá, aby vypracovala seznam zásad výstavby a parametrů budovy nové polikliniky, včetně jejího umístění, řešení parkování a příjezdových komunikací a rámcového využití zbytku pozemku, které povedou k zadání pro projekt budovy, a to do konce září 2019.

Zastupitelstvo města Neratovice zároveň ukládá starostovi města Romanu Kroužeckému, aby první schůzku této dočasné komise svolal nejpozději do středy 18. 9. v termín, ve kterém se budou moci zúčastnit všichni členové této komise.

Pro usnesení hlasovali Pavel Šanda (NeraHnutí), Marcela Brodilová (NeraHnutí), Ivana Kelinová (NeraHnutí), Jiří Sloup (NeraHnutí), Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice), Aleš Jinoch (ODS), Milan Poříz (ODS), Anna Spěváčková (SPD), Lenka Mrzílková (Neratovice jinak), Kateřina Kořanová (Neratovice jinak), Markéta Rajchertová (Neratovice jinak), Marek Lenc (Neratovice jinak), Vladimír Kaňka (Neratovice jinak), František Štěrba (Volba pro Neratovice)
Proti hlasovali Alena Prošková (NeraHnutí), Rostislav Vebr (NeraHnutí).
Zdrželi se Michaela Landová (Společně pro Neratovice), Jozef Hornák (NeraHnutí), Jaroslava Soukupová (NeraHnutí).

Místostarostka města Lenka Mrzílková, než se přiklonila k mému návrhu, nejprve navrhovala jako alternativu schůzku všech zastupitelů. V tom našla podporu Aleny Proškové, která argumentovala, že by rozhodnutí nemělo být “na pěti vyvolených”, ale že by se na něm měli podílet všichni zastupitelé a ideálně i občané.

Proti tomu jsem vystoupil s tím, že formát pracovní schůzky zastupitelů neumožňuje vyjednat kompromis, ale prakticky znamená jen to, že se zastupitelé vypovídají, ale rozhodnutí nebude na této schůzce. Půjde o delikátní vyjednávání o podstatných detailech a parametrech se zohledněním zájmů různých skupin občanů, což není možné ve formátu pracovní schůzky všech zastupitelů, které jsou jen přehlídkou nepřeberného množství nápadů všeho druhu.

Ostatně občané se o tom mohou přímo přesvědčit shlédnutím záznamu ze zasedání zastupitelstva – ten poslední ze středy 11. září je osmihodinový, ačkoliv program zastupitelstva byl krátký a přesto došlo k odložení hned třech důležitých bodů. Mohu ujistit veřejnost, že pracovní schůzky nejsou o moc produktivnější než zasedání našeho zastupitelstva.

Jsem přesvědčen, že schválení usnesení dává šanci, že k realistickému kompromisnímu řešení dojde v krátkém čase. I když samozřejmě vše záleží na ochotě koaličních zástupců vyhovět také připomínkám dvou zástupců opozice v komisi.

Související články

Back to top button