Komunální politika

NeraHnutí: úplně nová politika v Neratovicích

NeraHnutí zavedlo do neratovické komunální politiky nemálo novinek. Některé z nich si ani každý neuvědomí. A tak si některé vyjmenujme.
Úplně nové pojetí programu

Nejprve jsme se začali scházet, abychom dali dohromady program. Když člověk pozoruje politické dění podrobně, nejen v Neratovicích, všimne si, že téměř všechny strany vytvářejí program, aby tzv. oslovily voliče. Na jejich programech je znát, jak vznikaly. Skupina lidí, kteří chtějí být zvoleni, přemýšlí, co by se tak voličům mohlo líbit.
NeraHnutí postupovalo opačně. Náš program vychází z potřeb lidí v Neratovicích, formuluje představu budoucnosti města, o které jsme přesvědčeni a pro kterou až následně chceme získat občany města.
Úplně nové pojetí volební strany

Dávno předtím, než jsme sestavili kandidátku, jsme rozšířili základní rysy našeho programu mezi své přátele a známé, mezi lidi, o kterých jsme si mysleli, že by naši představu budoucnosti města mohli sdílet. Tak se dalo dohromady přes 150 podporovatelů NeraHnutí, z nichž se velká část zapojila do upřesňování programu i do následné kampaně. Kandidátka vznikla až po té.
Úplně nové pojetí kampaně

Každý si jistě všiml, že nemáme žádné billboardy ani velké bannery s tvářemi kandidátů rozeseté po městě. Naši energii jsme vložili do sbírání podpisů, abychom mohli kandidovat, a pořádání celé řady sousedských akcí pro občany města a tak trochu i pro nás samotné. Kampaň s tolika akcemi a s tolika realizovanými nápady by vůbec nebyla možná, kdyby se na ní aktivně nepodílelo několik desítek lidí. To samé platí pro roznosy letáků a novin do schránek neratovických domácností.
Úplně nové pojetí volebních materiálů

NeraHnutí nefunguje jako řada dnešních stran – tak, že prostě jen něco slibuje. NeraHnutí navrhuje řešení a vysvětluje, proč navrhuje právě tato řešení. Všechny naše volební materiály zdůrazňují náš program, zapojení občanů města do diskuse, řešení a rozhodování. Naši kandidáti nekandidují jen za sebe, ale hlavně za náš program, za naše podporovatele, za všechny, kdo pomáhají s kampaní, a za občany tohoto města.
Úplně nové pojetí financování kampaně

NeraHnutí nedostalo ani korunu z firemních účtů. Všechny peníze jsme vybrali z dobrovolných darů v maximální výši 1 000 Kč – pravidlo, které jsme si odsouhlasili už na začátku. Pokud nám někteří místní drobní podnikatelé pomohli, bylo to zapůjčením nějakého vybavení pro akce, poskytnutím prostor, apod. Nejsme tak zavázáni nikomu, kdo by třeba jen potenciálně měl nějaké vedlejší zájmy například na městských zakázkách.
Úplně nové pojetí nezávislé kandidátky

Sdružením nezávislých kandidátů se často právem vyčítá, že nejsou politicky vyprofilovaní a že voliči vlastně ani nevědí, jakou orientaci od nich do budoucna mohou čekat. NeraHnutí je poměrně širokým spojenectvím lidí, kteří se dokázali shodnout na společném programu. Členové dvou politických stran (dva členové ČSSD a jeden člen České pirátské strany) nejsou na kandidátce proto, že je jejich strany nominovaly, ale protože jsme je oslovili, získali pro náš program a přesvědčili ČSSD i Piráty, aby svým členům kandidaturu za NeraHnutí umožnily.
Úplně nové pojetí koaličních vyjednávání

Zatímco obvykle si strany při koaličních vyjednáváních rozdělují hlavně posty, pokud NeraHnutí uspěje, bude vyjednávat primárně o programu a vstoupí jen do takové koalice, která umožní maximální naplnění programu NeraHnutí. Po minulých volbách současná koalice nevydala nic, co by připomínalo programové prohlášení. To se koalici s NeraHnutím nestane. Občané budou v takovém případě vědět od začátku, co bude koalice dělat příští čtyři roky. Vyjednávat budeme se všemi budoucími zastupiteli jednotlivě i s jednotlivými stranami, ale rozhodně nepůjdeme do koalice s kýmkoliv.
Úplně nové fungování po volbách

Ať budeme v koalici či v opozici, NeraHnutí neskončí jen jako skupinka zastupitelů. Budeme pokračovat v tom, co děláme: v diskusi a spolupráci s občany města, v pořádání akcí, v prosazování chytrých řešení. K NeraHnutí bude nadále možné se přidat, zapojit se jak do diskuse, tak i do práce na prosazování našeho programu.

Související články

Back to top button