Územní plán

 • Dub- 2022 -
  21 dubna
  Zastupitelstvo

  Po paralýze zastupitelstva se podařilo vyjednat kompromis ve věci územního plánu

  Minulou středu byl v zastupitelstvem schválen nový návrh územního plánu po té, co se muselo po dvou týdnech opakovat zasedání, na kterém zastupitelé neschválili program zasedání. Minulé zasedání zastupitelstva bylo už druhé v řadě, které neschválilo svůj program. Na tom předminulém starosta svolal dohodovací řízení (to je jednání zástupců všech zvolených stran), kde jsme koalici nabídli schválení program zasedání na základě slibu, že proběhnou seriózní jednání o kompromisu ve věci územního plánu.  Při předminulém zasedání zastupitelstva chyběla radní Michaela Landová (Společně pro Neratovice) a vedení města si nebylo jisté jejím hlasem pro územní plán. Zřejmě proto bylo na krátkou dobu o něco vstřícnější k vyjednávání s opozicí. Nejprve proběhlo úspěšné dojednání základních parametrů kompromisu mezi Pavlem Šandou (Budoucnost pro Neratovice) a Tomášem Hrodkem (ODS). O tomto kompromisu pak jednali zástupci všech stran zastupitelstva vyjma KSČM. Z jednání se zdálo, že jsme již velmi blízko uzavření kompromisu – pouze starosta města…

  Číst více »
 • 21 dubna
  Zastupitelstvo

  Jaký kompromis jsme uzavřeli s koalicí ohledně územního plánu a proč to považujeme za úspěch?

  Už od doby, kdy někteří opoziční zastupitelé během tohoto volebního období podrželi u moci současnou koalici, bylo zřejmé, že návrh nového územního plánu projde v podobě, v jaké se začal připravovat už v minulém volebním období. Přesto si vedení města nemohlo být jisté, že bude mít dostatek hlasů na schválení územního plánu. Na dohodovacím řízení po neschválení  programu předminulého zasedání jsem proto přišel s návrhem jednat o kompromisním řešení. Vedení města tehdy souhlasilo a jednání skutečně začala. Po mnoha peripetiích, které vyvrcholily neschválením programu dalšího zasedání zastupitelstva v řadě, ale ke kompromisu skutečně došlo. Požadavky Budoucnosti pro Neratovice vůči koaličním stranám nebyly nijak přehnané, ale zároveň byly významné. Chtěli jsme písemnou dohodu podepsanou všemi zúčastněnými stranami, kde se zaváží k určitým hlasováním.    Chtěli jsme garanci několika změn územního plánu po jeho schválení a přijetí několika jednoduchých usnesení s tím souvisejících. Přístaviště Ohledně přístaviště v Lobkovicích už bylo dříve schváleno usnesení…

  Číst více »
 • Úno- 2022 -
  16 února
  Zastupitelstvo

  Co se ve skutečnosti stalo na včerejším zasedání zastupitelstva

  Vše, co proběhlo na včerejším zasedání zastupitelstva města Neratovice, souvisí s územním plánem. Zasedání se výjimečně konalo v úterý, protože bylo přesunuto z minulé středy, což zřejmě souviselo s jarními prázdninami, kdy by nemusely být řady koalice kompletní. Ta má totiž většinu jediného hlasu, takže potřebuje stoprocentní účast. Rada města navíc zařadila projednávání tohoto bodu jaksi bez varování a zastupitelé tak dostali rozsáhlý dokument o více než 550 stranách s osmi vysoce technickými mapami pouhý týden před jednáním. Koalice ani neiniciovala žádná jednání s opozicí. Celé to působilo tak, že je koalice připravena schválit nový územní plán pouhými 11 hlasy. Na zasedání chyběla radní Michaela Landová, takže koalice potřebných 11 hlasů neměla. Bylo tedy od začátku jasné, že návrh nového územní plánu neprojde. Opozice má k návrhu celou řadu výhrad již z dob před tímto volebním obdobím. Týkají se především zahrádkářské kolonie za Kojetickým potokem či výstavby přístaviště v Lobkovicích,…

  Číst více »
 • Lis- 2020 -
  5 listopadu
  Zastupitelstvo

  Zastupitelka Spěváčková žádá odložení veřejného projednání územního plánu

  Zastupitelka Anna Spěváčková žádá odložení nového opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu města Neratovice, které je plánováno na 19. listopadu. Ten požadavek odůvodňuje tím, že epidemiologická situace znemožňuje účast řady občanů na tomto veřejném projednání, a tak omezuje jejich práva. Celý dopis zastupitelky Spěváčkové adresovaný zastupitelům, starostovi města a vedoucí Stavebního odboru paní Duškové. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pane starosto, paní Dušková, paní Čákorová,na základě OZNÁMENÍ NOVÉHO OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NERATOVICE ZA NEUSKUTEČNĚNÉ OPAKOVANÉ VEŘ. PROJEDNÁNÍ SVOLANÉ NA 10. 09. 2020 na den 19. 11. 2020 (čtvrtek) v 15:00 hodin v sále Kulturního domu, nám. Republiky, Neratovice, si dovolím vyjádřit svůj nesouhlas a údiv, s jakým se v této době přistupuje k procesu projednávaní tak důležitého dokumentu.Přestože se naše země potýká s pandemií a nachází se v nouzovém stavu, vedení města a městský úřad zjevně využívají této nepříznivé situace k prosazení jindy tak těžko přijatelných změn.Odstrašujícím příkladem…

  Číst více »
 • Zář- 2020 -
  26 září
  Zastupitelstvo

  Proč Budoucnost pro Neratovice hájí zachování zahrádek?

  Jedno téma, které se táhne jako červená nit zasedáními zastupitelstva v tomto volebním období, je územní plán. Jedním z nejspornějších míst územního plánu je oblast současných zahrádek za Kojetickým potokem. V návrhu nového územního plánu je toto území vymezeno pro individuální bytovou výstavbu – čili výstavbu rodinných domů. S tím nesouhlasí opozice, která si přeje zachování zahrádek. V pondělí zasedla komise zastupitelstva, která měla najít kompromis mezi koalicí a opozicí. Na této schůzce bohužel k žádnému pokroku nedošlo a předpokládá se konání další. Mnozí z vedení města moc nechápou, proč prosazujeme zachování zahrádek. Domnívají se, že jsme “podlehli tlaku zájmové skupiny.” To je zásadní nepochopení toho, co a proč chceme. Především nesouhlasíme s argumentem zastánců současného návrhu nového územního plánu, že zahrádky do centra města nepatří. U Neratovic lze jen stěží mluvit o centru města. Neratovice ve své současné podobě nevznikly organicky postupným růstem města kolem historického centra, takže přirozené…

  Číst více »
 • 10 září
  Zastupitelstvo

  Na návrh Budoucnosti pro Neratovice zastupitelstvo zřídilo komisi s cílem zachovat zahrádky za Kojetickým potokem po dalších 10-15 let

  Na včerejším zasedání zastupitelstva města Neratovice byl na programu další bod týkající se územního plánu. Na stole byl návrh, který byl po dohodě opozice předložen NeraHnutím a který převáděl pozemky současných zahrádek za Kojetickým potokem do územní rezervy pro občanskou vybavenost. Koaliční strany ujišťovaly přítomné, že nemají v úmyslu v blízké době rušit zahrádky. Nicméně v současné podobě návrhu nového územního plánu je toto území určeno pro individuální bydlení, takže nebezpečí rušení zahrádek by bylo poměrně velké. Opozice na druhou stranu dlouhodobě prosazuje zařazení tohoto území do kategorie „zahrádkářské osady“. Na zastupitelstvu byla zřejmá ochota obou stran ke kompromisu, kdy se rozhodnutí o zrušení zahrádek prakticky odloží o 10 až 15 let. Koalice dala jasně najevo „zabetonovat“ toto území jako zahrádky a znemožnit tak jakoukoliv výstavbu na tomto území, zatímco opozice odmítá „zabetonovat“ toto území pro individuální bydlení, čili pro výstavbu rodinných domků. Už během zasedání však bylo čím dál…

  Číst více »
 • 10 září
  Dění ve městě

  Dnešní veřejné projednání územní plánu je kvůli koronaviru zrušeno

  Dnešního veřejného projednání územního plánu, které se mělo konat od 15:00 ve Společenském domě, byl vedením města zrušeno. Důvodem je výskytu onemocnění covid-19 na pracovišti Městského úřadu Neratovice v budově Kojetická 1028. Náhradní termín bude oznámen hned, jak to bude možné.

  Číst více »
 • Kvě- 2020 -
  21 května
  Zastupitelstvo

  Jak jsem pochopil pracovní schůzku zastupitelů ohledně umístění přístaviště

  Na středu 20. května svolal starosta města Roman Kroužecký tzv. pracovní schůzku zastupitelů ke dvěma tématům – územní plán v souvislosti s umístěním přístaviště a hazard. Obecný problém těchto schůzek je to, že ačkoliv jsou nesmírně dlouhé, ještě nikdy se na nich nic nevyřešilo. Ani tato schůzka nebyla výjimkou z tohoto pravidla. Proběhlo již tradiční dohadování se o všemožných detailech historie celé kauzy lobkovického přístaviště, které všichni zainteresovaní zastupitelé slyšeli už mnohokrát, ale za to se tím strávila minimálně hodina se stejným výsledkem jako vždy – čili s žádným výsledkem. Přitom předmětem jednání mělo být to, jakým směrem mají pokračovat práce na přípravě návrhu nového územního plánu. V současnosti je v návrhu přístavišti vyhrazena lobkovická louka. Skupina opozičních zastupitelů pak na květnové zasedání zastupitelstva připravila návrh usnesení, kterým se přesouvá přístaviště do lokality pod jez, resp. určuje pozemek pro výstavbu přístaviště v lokalitě pod jezem. Existují ještě další dvě varianty,…

  Číst více »
 • 6 května
  Komunální politika

  80 občanů, z toho 5 zastupitelů, zaslalo Otevřený dopis vedení a zastupitelstvu města. Žádají větší informovanost.

  Osmdesátka občanů města zaslalo přes podatelnu městského úřadu vedení města a zastupitelstvu otevřený dopis. Dopis podepsali také čtyři zastupitelé — Jozef Hornák, Jaroslava Soukupová, Rostislav Vebr, Alena Prošková a Hana Vojtová. V dopise se domáhají lepší informovanosti občanů, i zastupitelů, o vypořádávání námitek k územnímu plánu, zejména v souvislosti s plánovanou výstavbou přístaviště na louce v Lobkovicích, a o projektu nové polikliniky. Níže přinášíme plné znění dopisu. OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ A ZASTUPITELSTVU MĚSTA NERATOVICE Věc: Požadavek větší otevřenosti a lepší komunikace Vážené vedení města, připravujete projekty v řádech stovek milionů: nová poliklinika, rekonstrukce Společenského domu, protipovodňová opatření… Zapomínáte však informovat občany. Dokonce ani zvolení zastupitelé důležité informace nedostávají včas – většinou jen těsně před schvalováním rozpočtu, když od nich pod časovým nátlakem potřebujete, aby zvedli ruku pro vyčlenění financí. Brzy proběhne druhé veřejné projednání návrhu nového územního plánu města, proti kterému vloni cca 1 430 občanů podalo 270 námitek a…

  Číst více »
Back to top button