Zastupitelstvo

Zastupitelka Spěváčková žádá odložení veřejného projednání územního plánu

Zastupitelka Anna Spěváčková žádá odložení nového opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu města Neratovice, které je plánováno na 19. listopadu. Ten požadavek odůvodňuje tím, že epidemiologická situace znemožňuje účast řady občanů na tomto veřejném projednání, a tak omezuje jejich práva.

Celý dopis zastupitelky Spěváčkové adresovaný zastupitelům, starostovi města a vedoucí Stavebního odboru paní Duškové.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pane starosto, paní Dušková, paní Čákorová,

na základě OZNÁMENÍ NOVÉHO OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NERATOVICE ZA NEUSKUTEČNĚNÉ OPAKOVANÉ VEŘ. PROJEDNÁNÍ SVOLANÉ NA 10. 09. 2020 na den 19. 11. 2020 (čtvrtek) v 15:00 hodin v sále Kulturního domu, nám. Republiky, Neratovice, si dovolím vyjádřit svůj nesouhlas a údiv, s jakým se v této době přistupuje k procesu projednávaní tak důležitého dokumentu.

Přestože se naše země potýká s pandemií a nachází se v nouzovém stavu, vedení města a městský úřad zjevně využívají této nepříznivé situace k prosazení jindy tak těžko přijatelných změn.

Odstrašujícím příkladem by měla být účast infikované osoby na veřejném zasedání městského zastupitelstva dne 21. října 2020, které bylo svoláno bez ohledu na stále se zvyšující počet nakažených v České republice i ve městě Neratovicích.

Z projednání budou vyloučeni senioři, lidé chronicky nemocní, multimorbidní apod., kteří nemohou riskovat nákazu a zdravotní ohrožení nebo dokonce úmrtí, budou tedy vyloučeni z projednávání, což je výrazný zásah do jejich práv. Projednávání tak důležitého dokumentu v době nouzového stavu, v době katastrofální epidemiologické situace, považuji za výsměch občanům Neratovic.

Požaduji tímto odložení NOVÉHO OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NERATOVICE svoleného na den 19.11.2020 v 15.00 hod.

Související články

Back to top button