Zastupitelstvo

Po paralýze zastupitelstva se podařilo vyjednat kompromis ve věci územního plánu

Minulou středu byl v zastupitelstvem schválen nový návrh územního plánu po té, co se muselo po dvou týdnech opakovat zasedání, na kterém zastupitelé neschválili program zasedání.

Minulé zasedání zastupitelstva bylo už druhé v řadě, které neschválilo svůj program. Na tom předminulém starosta svolal dohodovací řízení (to je jednání zástupců všech zvolených stran), kde jsme koalici nabídli schválení program zasedání na základě slibu, že proběhnou seriózní jednání o kompromisu ve věci územního plánu. 

Při předminulém zasedání zastupitelstva chyběla radní Michaela Landová (Společně pro Neratovice) a vedení města si nebylo jisté jejím hlasem pro územní plán. Zřejmě proto bylo na krátkou dobu o něco vstřícnější k vyjednávání s opozicí.

Nejprve proběhlo úspěšné dojednání základních parametrů kompromisu mezi Pavlem Šandou (Budoucnost pro Neratovice) a Tomášem Hrodkem (ODS). O tomto kompromisu pak jednali zástupci všech stran zastupitelstva vyjma KSČM. Z jednání se zdálo, že jsme již velmi blízko uzavření kompromisu – pouze starosta města Roman Kroužecký vyjadřoval nelibost nad některými částmi dohody. 

Po odstoupení Michaely Landové už vedení města zřejmě necítilo další potřebu uzavírat dohodu s kýmkoliv z opozice. Zástupci opozičních stran neobdrželi dohodnuté návrhy, ani nebyla svolána domluvená schůzka. 

Tento postup nenadchl koaliční ODS, která spolu s opoziční Budoucností pro Neratovice dohodla hlavní rysy kompromisního řešení. Zároveň se s některými opozičními zastupiteli shoduje, že by tak významný dokument jako územní plán měl být schválen jasnější většinou, než je většina jednoho jediného hlasu.

Vedení města bylo zjevně odhodláno postavit opoziční i některé koaliční zastupitele před hlasování, kdy by buď museli hlasovat proti územnímu plánu, o jehož přijetí usilují, nebo nedodržet slovo, které dali při dojednávání kompromisu.

K této prekérní situaci, která by jistě způsobila velký a oprávněný povyk na zasedání zastupitelstva, nedošlo jen shodou okolností, kdy z důvodů nemoci, pozitivního testu na covid nebo pobytu v lázních chyběli 4 zastupitelé, včetně Tomáše Hrodka z ODS.

Koalice tak neměla potřebný počet hlasů na schválení územního plánu a z opozice chyběli zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice.

Zjevně rozhozený starosta tak na začátku zasedání stáhl jménem rady města bod územní plán, což přítomnou část opozice popudilo. Kritizovala starostu za nedodržení dohody z minulého zasedání a že z programu stahuje územní plán pokaždé, když nemá dostatek hlasů na jeho schválení. Zastupitel Jiří Sloup se podivoval nad tím, že starosta přesvědčoval krátce před zasedáním opoziční Jaroslavu Soukupovou a Jozefa Hornáka, aby hlasovali pro územní plán, ačkoliv rada údajně rozhodla už předtím o stažení tohoto bodu z programu.

Viditelně nedobře naladěný starosta odebíral slovo zastupitelům po několika slovech, zejména zastupitelce Spěváčkové.

Opoziční zastupitelé, zjevně rozladěni z přístupu vedení města k předchozím dohodám a učiněným slibům, tak nebyli ochotni podpořit schválení programu zasedání, a tak zasedání skončilo po 25 minutách ostrých výměn.

Teprve po té byla svolána další schůzka za účelem vyjednávání kompromisu. Na tu starosta oproti původní domluvě nepozval Annu Spěváčkovou, což zástupci jiných stran dozvěděli až na místě.

Zástupci radničních stran nakonec souhlasili s velkou částí navrženého kompromisu, odmítli ale výslednou dohodu podepsat.

Dohodu, kde se obě strany zavazují dodržet kompromisní řešení, mezi sebou ale podepsali Budoucnost pro Neratovice a Občanská demokratická strana, což do velké míry zaručuje, že i případné snahy dohodu v budoucnu porušit nebudou mít dostatečnou podporu.

Zároveň se dohodlo konání zastupitelstva 6. dubna, kde byla usnesení vzešlá z dohody o kompromisu odhlasována.

Související články

Back to top button