Zastupitelstvo

Proč Budoucnost pro Neratovice hájí zachování zahrádek?

Jedno téma, které se táhne jako červená nit zasedáními zastupitelstva v tomto volebním období, je územní plán. Jedním z nejspornějších míst územního plánu je oblast současných zahrádek za Kojetickým potokem. V návrhu nového územního plánu je toto území vymezeno pro individuální bytovou výstavbu – čili výstavbu rodinných domů.

S tím nesouhlasí opozice, která si přeje zachování zahrádek. V pondělí zasedla komise zastupitelstva, která měla najít kompromis mezi koalicí a opozicí. Na této schůzce bohužel k žádnému pokroku nedošlo a předpokládá se konání další.

Mnozí z vedení města moc nechápou, proč prosazujeme zachování zahrádek. Domnívají se, že jsme “podlehli tlaku zájmové skupiny.” To je zásadní nepochopení toho, co a proč chceme.

Především nesouhlasíme s argumentem zastánců současného návrhu nového územního plánu, že zahrádky do centra města nepatří. U Neratovic lze jen stěží mluvit o centru města. Neratovice ve své současné podobě nevznikly organicky postupným růstem města kolem historického centra, takže přirozené centrum nemají.

Pokud bychom přijali argument, že centrum města tvoří náměstí, ani tehdy není důvod, proč by zahrádky nemohly být poměrně blízko centra. Z našeho pohledu zahrádky tvoří zelenou plochu a zelené plochy uprostřed zástavby naopak vítáme.

Zahrádky podle nás představují také významný prvek rekreace pro lidi žijící v bytových domech a ti tvoří přinejmenším polovinu všech obyvatel města. Takže zvyšují jejich kvalitu života. A o kvalitu života v Neratovicích nám jde především.

Zahrádky neslouží jen rodinám, které je přímo užívají, ale také v nějaké míře jejich přátelům a známým. A nejen to. Zahrádkáři tvoří také významnou a tradiční komunitu v našem městě.

Město totiž není jen souhrn budov a rozpočet města. Město jsou především lidé a vztahy mezi nimi. V dnešní době, kdy lidé tráví dlouhý čas v práci mimo naše město, je udržení či navázání těchto vztahů čím dál tím obtížnější. My naopak chceme, aby ve městě rozličné komunity vznikaly a tvořily život města. A udržení komunity zahrádkářů považujeme za důležitou součást této snahy.

Vedle udržení současných zahrádek prosazujeme vytvoření dalších možností zahrádkaření a s tím spojený komunitní život, a to prostřednictvím komunitních zahrad.

Situace v zastupitelstvu je taková, že pro takovou vizi nemáme v zastupitelstvu většinu. Stejně jako v řadě dalších důležitých otázek panuje v zastupitelstvu patová situace.

Proto jsme strávili téměř celé první dva roky tohoto zastupitelstva vyjednáváním o kompromisu. Nyní se nám podařilo prosadit formát dohodnutí takového kompromisu v podobě dočasné komise zastupitelstva. Ta zatím výsledky nepřinesla, ale není všem dnům konec.

Naším cílem v této komisi je zajistit zachování zahrádek na příštích deset let, přinejmenším na městských pozemcích. Věříme, že za těch deset dojde k posunu ve vnímání urbanismu a územního plánování, který nám dá za pravdu a který bude více nakloněn zachování zahrádek i na území za Kojetickým potokem.

Související články

Back to top button