Komunální politika

80 občanů, z toho 5 zastupitelů, zaslalo Otevřený dopis vedení a zastupitelstvu města. Žádají větší informovanost.

Osmdesátka občanů města zaslalo přes podatelnu městského úřadu vedení města a zastupitelstvu otevřený dopis. Dopis podepsali také čtyři zastupitelé — Jozef Hornák, Jaroslava Soukupová, Rostislav Vebr, Alena Prošková a Hana Vojtová.

V dopise se domáhají lepší informovanosti občanů, i zastupitelů, o vypořádávání námitek k územnímu plánu, zejména v souvislosti s plánovanou výstavbou přístaviště na louce v Lobkovicích, a o projektu nové polikliniky.

Níže přinášíme plné znění dopisu.

OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ A ZASTUPITELSTVU MĚSTA NERATOVICE

Věc: Požadavek větší otevřenosti a lepší komunikace

Vážené vedení města,

připravujete projekty v řádech stovek milionů: nová poliklinika, rekonstrukce Společenského domu, protipovodňová opatření…

Zapomínáte však informovat občany.

Dokonce ani zvolení zastupitelé důležité informace nedostávají včas – většinou jen těsně před schvalováním rozpočtu, když od nich pod časovým nátlakem potřebujete, aby zvedli ruku pro vyčlenění financí.

Brzy proběhne druhé veřejné projednání návrhu nového územního plánu města, proti kterému vloni cca 1 430 občanů podalo 270 námitek a připomínek. Přihlédli jste pouze ke 24, k 6 jen částečně.

Nejvíce občanů (448) podalo námitku proti Vašemu plánu postavit podél krásné lobkovické louky velké přístaviště. I Krajský soud nedávno rozhodl o nesouladu této varianty s územním plánem. Navzdory všem protestům trváte na svém záměru a v návrhu nového ÚP uvádíte přístaviště na louce v Lobkovicích dál!

ŽÁDÁME O TRANSPARENTNÍ INFORMOVANOST A OTEVŘENOU DISKUSI I V SOUVISLOSTI S NOVOU POLIKLINIKOU:

Ze čtyř nabídek jste vloni vybrali nejnižší – s odhadem realizace za 66 milionů Kč. Nejdříve se cena navýšila na 84, nyní je na 137 milionech. Na webu města jsou 3 obrázky a 6 vět.

Ohledně nové polikliniky sepsalo 13 našich lékařů v lednu dopis radě a zastupitelstvu města a fyzicky jej předalo prostřednictvím podatelny MěÚ. Dosud lékařům nebylo odpovězeno. Text se k řadovým zastupitelům dostal až 21. dubna, kdy jej autor rozeslal e-mailem, včetně výzvy k dalšímu promyšlení projektu optikou současné pandemie – zejména v souvislosti s plánem otevřeného společného multiprostoru místo klasických čekáren.

Společné hledání nejlepší cesty je sice náročnější, ale jistě se ve finále vyplatí – ekonomicky i politicky.

Vždyť vedení města není majitelem, ale jen správcem veřejných prostředků, které všichni společně jako daňoví poplatníci tvoříme.

Předem děkujeme za mnohem lepší informovanost a mnohem otevřenější komunikaci směrem k občanům tohoto města.

Související články

Back to top button