Zastupitelstvo

Jak jsem pochopil pracovní schůzku zastupitelů ohledně umístění přístaviště

Na středu 20. května svolal starosta města Roman Kroužecký tzv. pracovní schůzku zastupitelů ke dvěma tématům – územní plán v souvislosti s umístěním přístaviště a hazard. Obecný problém těchto schůzek je to, že ačkoliv jsou nesmírně dlouhé, ještě nikdy se na nich nic nevyřešilo. Ani tato schůzka nebyla výjimkou z tohoto pravidla.

Proběhlo již tradiční dohadování se o všemožných detailech historie celé kauzy lobkovického přístaviště, které všichni zainteresovaní zastupitelé slyšeli už mnohokrát, ale za to se tím strávila minimálně hodina se stejným výsledkem jako vždy – čili s žádným výsledkem.

Přitom předmětem jednání mělo být to, jakým směrem mají pokračovat práce na přípravě návrhu nového územního plánu. V současnosti je v návrhu přístavišti vyhrazena lobkovická louka. Skupina opozičních zastupitelů pak na květnové zasedání zastupitelstva připravila návrh usnesení, kterým se přesouvá přístaviště do lokality pod jez, resp. určuje pozemek pro výstavbu přístaviště v lokalitě pod jezem.

Existují ještě další dvě varianty, a to, že k účelu přístaviště budou v územním plánu vyhrazeny dva pozemky (pod jezem i na lobkovické louce) nebo ani jeden pozemek, což by znamenalo, že přístaviště nebude vůbec.

Po téměř dvouhodinové sérii monologů dospěl starosta města k závěru, že se příslušná úřednice zeptá, zda je možné v územním plánu vyhradit obě lokality pro případnou výstavbu přístaviště, ačkoliv s touto variantou vyjádřilo souhlas naprosté minimum přítomných zastupitelů. 

Já jsem se vyslovil zásadně proti této variantě a většina se k této variantě nevyjádřila vůbec. Přesto jsem si ze schůzky odnesl určité závěry. Předtím je ale třeba dodat některé další informace. 

Shrnutí současného stavu 

Podle mých zjištění je přinejmenším 12 zastupitelů proti výstavbě přístaviště na Lobkovické louce. Všech osm zastupitelů zvolených za NeraHnutí trvá na tomto závazku voličů, obdobné stanovisko má ODS se třemi zastupiteli, proti je i zastupitelka Spěváčková (SPD).

Zásadně pro výstavbu přístaviště v lokalitě na lobkovické louce je maximálně 6 zastupitelů – zastupitelé za Neratovice jinak a zastupitel František Štěrba (Volba pro Neratovice), soudě dle jeho vyjádření na pracovní schůzce. Stanovisko starosty města je to, že je mu jedno, kde to přístaviště nakonec bude.

Krajský soud nedávno zrušil územní rozhodnutí, které je nezbytné pro výstavbu přístaviště. Krajský úřad podal kasační stížnost, kterou se snaží zvrátit rozhodnutí krajského soudu. Čili zda bude výstavba přístaviště zastavena soudní cestou, je stále otevřené. Každopádně budoucí soudní rozhodnutí hraje v celé záležitosti významnou roli.

Co tedy víme?

Když soud potvrdí platnost územního rozhodnutí …

Pokud soud nakonec rozhodne, že územní rozhodnutí ve věci výstavby přístaviště je platné, pak nic nebrání výstavbě přístaviště v lokalitě lobkovické louky. Pokud se nic dalšího významného nestane, bude přístaviště postaveno právě tam.

Příznivcům výstavby přístaviště v této lokalitě za současných poměrů v zastupitelstvu bohatě stačí, aby se nestalo nic, co by aktivně tuto výstavbu překazilo.

To je také důvodem, proč stále reálně doufají, že k výstavbě v Lobkovicích dojde, ačkoliv většina zastupitelů je opačného názoru.

Když soud zneplatní územní rozhodnutí …

Pokud soud rozhodne, že územní rozhodnutí je neplatné, pak mají příznivci výstavby přístaviště na lobkovické louce další možnost, a tou je právě umístění přístaviště na lobkovickou louku v novém územním plánu. V takovém případě mají v ruce ten trumf, že jejich koaliční partneři, kteří jsou pro přesun přístaviště pod jez, budou pod obrovským  tlakem hlasovat pro tento návrh územního plánu, protože jeho zamítnutí samozřejmě znamená zamítnutí úplně všech změn oproti současnému územnímu plánu. 

Schválení takového návrhu nového územního plánu považuji za velmi pravděpodobné. Jedná se o jednu z nejdůležitějších věcí, pokud ne vůbec nejdůležitější rozhodnutí tohoto volebního období, a očekávání, že kterýkoliv člen koalice bude hlasovat proti návrhu nového územního plánu, je z říše fantazie, a spoléhat na to je z říše fantasmagorie.

Souvislost s návrhem nového územního plánu

Zda bude v územním plánu pouze lokalita na lobkovické louce nebo navíc ještě lokalita pod jezem, je úplně irelevantní. V obou případech bude moci být realizována výstavba v Lobkovicích, a to i bez souhlasu současného zastupitelstva, neboť ten už dalo zastupitelstvo minulé. To jest v případě zrušení územního rozhodnutí soudem.

V případě nezrušení územního rozhodnutí soudem by byl relevantní současný územní plán, nikoliv schválený návrh nového územního plánu. Čili v tomto případě je úplně jedno, v jaké podobě bude schválen návrh nového územním plánu.

Vypovězení smlouvy s ŘVC – možnost, ale problematická

Odpůrci výstavby přístaviště pak ovšem mají jedinou možnost, jak tuto výstavbu zastavit bez uvěřitelné politické dohody se stranami koalice, a to odhlasovat vypovězení smlouvy s Ředitelstvím vodních cest (ŘVC) o výstavbě přístaviště. V takovém případě ovšem bude ŘVC po městu požadovat uhrazení vynaložených prostředků, čili 1 050 000 Kč.

V takovém případě ovšem nastane boj o to, kdo nese vinu za vyhození jednoho milionu městských peněz do větru, a zde lze očekávat, že řada zastupitelů nebude chtít být s takovým krokem spojována, a to včetně těch, kdo jsou pro přesun přístaviště do lokality pod jezem. Čili přijetí takového usnesení je velmi nejisté.

Smírné řešení za současné konstelace by byl zázrak

Jediné řešení, které by neznamenalo ztrátu více než milionu korun z městské kasy a zároveň zachovalo lobkovickou louku bez přístaviště, by muselo být založeno na důvěře, že současné vedení města akceptuje realitu, že většina zastupitelů je proti výstavbě přístaviště v Lobkovicích, což vyjadřuje i přání voličů, a učiní kroky, které povedou ke změně lokality pod jez smírnou cestou jednáními s ŘVC.

V takové situaci ovšem nejsme, což potvrdila i včerejší schůzka zastupitelů. Příznivci výstavby přístaviště na lobkovické louce tak mají za současné koaliční konstelace všechny trumfy v rukou a pravděpodobnost, že se nepodaří tuto výstavbu zastavit, je velmi vysoká.

Související články

Back to top button