Poliklinika

 • Čvn- 2020 -
  9 června
  Zastupitelstvo

  Jak změnit projekt nové polikliniky?

  Projekt nové polikliniky, tak jak byl představen na veřejné prezentaci v pondělí 1. června, má nepochybně své architektonické kvality. Problém spočívá především ve funkčnosti a ceně výstavby, která se vyšplhala z původně nabízených 66 milionů na 137 milionů. Veřejná prezentace, která trvala téměř 4 hodiny a byla plná emocí a konfliktu, skončila jakousi nepsanou dohodou mezi lékaři a starostou města Romanem Kroužeckým, že dojde ke zdržení výstavby o dalších 5 až 7 měsíců, ale projekt bude přepracován. Došlo k dalšímu příslibu, který byl dán lékařům v minulosti už minimálně jednou, a to že se architekt sejde s jednotlivými lékaři. Vedení města bude stát před úkolem prosadit do projektu změny, které povedou k tomu, že se skutečně poliklinika začne v dohledné době stavět. Co si myslím, že by mělo vedení města udělat? Podotýkám, že jsem o těchto úpravách nehovořil s architektem, takže jde o jakýsi první nástřel. Cena výstavby První věc,…

  Číst více »
 • 5 června
  Zastupitelstvo

  Opoziční zastupitel Šanda komentuje prohlášení místostarostky Mrzílkové o projektu polikliniky

  Na webu Neratovice jinak vyšlo prohlášení místostarostky města Lenky Mrzílkové pod názvem „FAKTA A FÁMY OKOLO NOVÉ POLIKLINIKY“. Ačkoliv byl projekt polikliniky zodpovědností starosty města, pokusila se právě místostarostka obhájit postup vedení města při zajišťování projektu nové polikliniky, který pochopitelně vzbudil velké vášně. V tomto článku reaguji na jednotlivá tvrzení z prohlášení místostarostky. Mrzílková: „V posledních týdnech byla opozičními zastupiteli a jejich podporovateli vyvolána masivní kampaň proti výstavbě polikliniky podle připravovaného návrhu, pro kterou byla využita rozpracovaná dokumentace poskytnutá na základě jejich žádosti. To samo je nestandardní krok, protože v době, kdy byla rozeslána, už nebyla aktuální. A to na základě jednání s architektem, které proběhlo sotva týden před jejím zveřejněním. Pořádat starostou slíbenou veřejnou prezentaci návrhu v době nouzového stavu nebylo možné a k dokončení projektu, především řešení bezprostředního okolí budovy, chybělo několik úprav týkajících se právě umístění parkovacích míst.“ Šanda: Toto je určitý výklad událostí, který by bylo…

  Číst více »
 • Kvě- 2020 -
  30 května
  Zastupitelstvo

  Místostarostka Mrzílková ve svém prohlášení k projektu polikliniky popisuje, jak k tomuto průšvihu došlo

  Neratovice jinak dnes vydaly prohlášení, ve kterém se místostarostka Lenka Mrzílková snaží vyvrátit některé fámy a vysvětlit procesy, které vedly k současné téměř finální verzi projektu. Prohlášení mělo zřejmě být obhajobou projektu, ale ve skutečnosti ukazuje nekompetentnost, s jakou byl celý projekt připravován, takže ani nepřekvapí výsledek v podobě předimezovaného projektu s řadou zásadních funkčních nedostatků. Prohlášení zaujme též snahou nabídnout viníka v někom jiném, než v tom, kdo se k zodpovědnosti za celý projekt přihlásil. Přinášíme ho v plném znění. Pouze jsme prohlášení rozčlenili do více odstavců pro lepší čitelnost, ale velká písmena jsme se rozhodli zachovat. FAKTA A FÁMY OKOLO NOVÉ POLIKLINIKY V posledních týdnech byla opozičními zastupiteli a jejich podporovateli vyvolána masivní kampaň proti výstavbě polikliniky podle připravovaného návrhu, pro kterou byla využita rozpracovaná dokumentace poskytnutá na základě jejich žádosti. To samo je nestandardní krok, protože v době, kdy byla rozeslána, už nebyla aktuální. A to na…

  Číst více »
 • 25 května
  Zastupitelstvo

  MUDr. Zimová vysvětluje starostovi Kroužeckému problémy s projektem nové polikliniky

  V lednu letošního roku sepsalo 13 lékařů dopis radě a zastupitelstvu města a jej předalo prostřednictvím podatelny MěÚ. Dopis se k řadovým zastupitelům dostal až 21. dubna. Teprve v květnu dostali lékaři odpověď starosty města.  Od půlky května pak probíhá hromadná korespondence mezi vedením města, zastupiteli a lékaři. Celou situaci dobře vystihují dopisy MUDr. Viery Zimové, proto jsme se na základě jejího souhlasu rozhodli tyto dopisy zveřejnit. Dopis první, převážně o smyslu atria Vážený pane starosto, předem bych chtěla poznamenat, že já na jedné ze zmíněných schůzek byla a již tam zazněly připomínky ze strany lékařů, že atrium je pro funkci polikliniky jakožto ambulantního zařízení zbytečné – funkci nemá žádnou, pouze zbytečně zvedne náklady. Z pohledu pacienta-nemocný člověk si nejde na polikliniku „posedět do zeleně“, ale vyřídit to, co potřebuje a poté polikliniku opustí. A tím nemyslím pouze lidi s infektem, ale i pacienta s bolestí zubu, chirurgickým problémem atd. A ti somaticky…

  Číst více »
 • 24 května
  Zastupitelstvo

  Starosta nechápe, co lékařům vadí na atriu nové polikliniky

  „Stále mi asi nedochází, z jakého důvodu se stále točíme okolo atria,“ napsal starosta města Roman Kroužecký v jednom z emailů, které v poslední době putují mezi lékaři a zastupiteli. Proč se tedy točíme kolem atria? Atrium totiž někdy smysl dává a jindy ne. Atrium dává perfektní smysl v lékařských zařízeních jiného typu a na jiném místě. Smysl dává v centrech měst, kde je nedostatek zeleně, protože vytváří něco, co lokalitě chybí. Nedává však smysl v budově uprostřed parku, obzvláště, když samotný park významně zmenší. Smysl dává například v nemocnici, kde si pacienti za hezkého počasí odskočí na chvíli vzduch. Nedává smysl v poliklinice, kam nemocní jdou s tím, aby byli zase co nejdříve pryč, nikoliv aby rozjímali v atriu. Jaké pohnutí mysli by asi člověka – zdravého či nemocného – vedlo k tomu, aby dal uprostřed velkého parku přednost posezení v atriu polikliniky? Poliklinika byla zjevně projektována jako soukromá klinika…

  Číst více »
 • 23 května
  Zastupitelstvo

  Veřejná prezentace projektu nové polikliniky bude 1. června ve Společenském domě

  Projekt nové polikliniky, která má stát na místě bývalé mateřské školy v Urxově ulici, prošel a prochází mnoha peripetiemi. Privatizace domu, ve kterém sídlí současná poliklinika, si vynutila urychlenou stavbu nové polikliniky už na počátku tohoto volebního období. Radniční koalice pak více než rok nedokázala shodnout na podobě nové polikliniky. Nakonec vedení města oslovilo architekta Adama Rujbra. Jeho projekt byl jedním ze čtyř soutěžních projektů v architektonické soutěži, která proběhla v minulém volebním období, ale byla zrušena, neboť žádný z projektů se nevešel do pravidly soutěže požadované ceny. Ve stejné době přišla iniciativa některých občanů a zastupitelů přesunout polikliniku do jiné lokality, aby po zbourání staré mateřské školky vznikl v sídlišti velký park. I když šlo obecně o dobrý záměr, přišel v nejhorší možnou dobu, protože by výstavbu polikliniky značně zpozdil. Následně zastupitelstvo odhlasovalo pětičlennou komisi se zástupci hlavních politických stran, která se usnesla na kompromisním zadání úpravy projektu. V…

  Číst více »
 • 6 května
  Komunální politika

  80 občanů, z toho 5 zastupitelů, zaslalo Otevřený dopis vedení a zastupitelstvu města. Žádají větší informovanost.

  Osmdesátka občanů města zaslalo přes podatelnu městského úřadu vedení města a zastupitelstvu otevřený dopis. Dopis podepsali také čtyři zastupitelé — Jozef Hornák, Jaroslava Soukupová, Rostislav Vebr, Alena Prošková a Hana Vojtová. V dopise se domáhají lepší informovanosti občanů, i zastupitelů, o vypořádávání námitek k územnímu plánu, zejména v souvislosti s plánovanou výstavbou přístaviště na louce v Lobkovicích, a o projektu nové polikliniky. Níže přinášíme plné znění dopisu. OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ A ZASTUPITELSTVU MĚSTA NERATOVICE Věc: Požadavek větší otevřenosti a lepší komunikace Vážené vedení města, připravujete projekty v řádech stovek milionů: nová poliklinika, rekonstrukce Společenského domu, protipovodňová opatření… Zapomínáte však informovat občany. Dokonce ani zvolení zastupitelé důležité informace nedostávají včas – většinou jen těsně před schvalováním rozpočtu, když od nich pod časovým nátlakem potřebujete, aby zvedli ruku pro vyčlenění financí. Brzy proběhne druhé veřejné projednání návrhu nového územního plánu města, proti kterému vloni cca 1 430 občanů podalo 270 námitek a…

  Číst více »
 • Zář- 2019 -
  13 září
  Zastupitelstvo

  Z neratovické polikliniky odcházejí lékaři, výstavbu nové by měla uspíšit komise zastupitelstva

  Podle dostupných informací odchází z neratovické polikliniky už pět lékařů. Privatizace domu 1021, kde neratovická poliklinika sídlí, už začíná mít dopady na dostupnost zdravotní péče v našem městě. Dva lékaři ke konci roku ukončí provoz své ordinace v Neratovicích a péči budou poskytovat v jiných obcích. Diabetolog bude ordinovat ve své mělnické ordinaci, zatímco jedna z dětských lékařek od ledna příštího roku zakotví v Tišicích k neskrývané radosti tišických občanů. Další tři lékaři se stěhují z polikliniky na Kojetické do jiných objektů v rámci Neratovic. Rozhodnutí minulého vedení města prodat objekt polikliniky ještě před výstavbou nové se opravdu neosvědčilo. Ani pro bytové družstvo 1021 to není dobrá zpráva. Očekávaný roční příjem z pronájmu pěti ordinací je přes 1 250 000 Kč. Pro záchranu zbývající zdravotní péče je nyní naprosto nezbytné urychlené vybudování polikliniky. To však vyžaduje všeobecnou politickou shodu zastupitelů na přesném umístění, parametrech budovy, řešení parkování a využití zbytku…

  Číst více »
 • 10 září
  Zastupitelstvo

  Návrh přesunu nové polikliniky mimo areál bývalé školky nebude schválen kvůli riziku zpoždění její výstavby

  Na středečním zasedání zastupitelstva se bude, bude-li zařazen na program zastupitelstva, projednávat návrh na změnu územního plánu podaný zastupiteli Alenou Proškovou a Rostislavem Vebrem. Cílem této změny územního plánu je umožnit výstavbu nové polikliniky mimo pozemek bývalé školky v ulici Urxova.S návrhem postavit novou polikliniku na jiném místě (v blízkosti bývalé školky Urxova, ale mimo její pozemek, blíže Benešově ulici) přišla skupina občanů v čele s Pavlem Novotným. Jejich motivace jsou dvě: využít demolice školky ke spojení pozemku bývalé školky s přilehlými parky, čímž by vznikla nepřerušovaná parková zóna; a nasměrování provozu chodců mezi poliklinikou a nemocnicí na okraj parku. Iniciátoři této změny již vynaložili značné úsilí na prosazení tohoto návrhu. Sebrali během krátké doby 377 podpisů občanů, požádali o schůzku řadu zastupitelů, z nichž někteří této nabídky využili. Taková občanská iniciativa je chvályhodná a vítám ji. Sám o sobě je návrh opravdu hezký a mít rozlehlý park poblíž centra…

  Číst více »
Back to top button