Zastupitelstvo

Veřejná prezentace projektu nové polikliniky bude 1. června ve Společenském domě

Projekt nové polikliniky, která má stát na místě bývalé mateřské školy v Urxově ulici, prošel a prochází mnoha peripetiemi. Privatizace domu, ve kterém sídlí současná poliklinika, si vynutila urychlenou stavbu nové polikliniky už na počátku tohoto volebního období.

Radniční koalice pak více než rok nedokázala shodnout na podobě nové polikliniky. Nakonec vedení města oslovilo architekta Adama Rujbra. Jeho projekt byl jedním ze čtyř soutěžních projektů v architektonické soutěži, která proběhla v minulém volebním období, ale byla zrušena, neboť žádný z projektů se nevešel do pravidly soutěže požadované ceny.

Ve stejné době přišla iniciativa některých občanů a zastupitelů přesunout polikliniku do jiné lokality, aby po zbourání staré mateřské školky vznikl v sídlišti velký park. I když šlo obecně o dobrý záměr, přišel v nejhorší možnou dobu, protože by výstavbu polikliniky značně zpozdil.

Následně zastupitelstvo odhlasovalo pětičlennou komisi se zástupci hlavních politických stran, která se usnesla na kompromisním zadání úpravy projektu.

V projektu mělo dojít ke změnám, které by – ač poliklinika zůstává na pozemku areálu bývalé mateřské školky Urxova – významně rozšířily park ze strany od Mexikána a od dětského hřiště a zachovaly co nejvíce zeleně.

Zároveň měl být projekt upraven tak, aby spíše než soukromé klinice se zaměstnanými lékaři v centru velkého města odpovídal více reálné situaci a potřebám v Neratovicích.

Jenže mezitím byla svolána pracovní schůzka zastupitelů na téma nové polikliniky, kde se tyto jasné mantinely, které vytyčila komise, opět rozmělnily v nekonečné záplavě řečí. Závěry komise byly prezentovány jen okrajově a ústně na zasedání zastupitelstva.

Výsledkem je, že předělaná verze projektu vzala do úvahy jen některé z výhrad lékařů, objekt zabírá ještě větší plochu bývalého areálu školky než původní verze, povede k rozsáhlému kácení stromů a jeho cena se vyšplhala z původních zhruba 65 milionů na 135 milionů.

Po tlaku zastupitelů a občanů svolalo vedení města veřejnou prezentaci připravovaného projektu Poliklinika za účasti architekta Adama Rujbra.

Ta proběhne 1. června od 17 hodin v malém divadelním sále Společenského domu v Neratovicích.

Související články

Back to top button