Zastupitelstvo

MUDr. Zimová vysvětluje starostovi Kroužeckému problémy s projektem nové polikliniky

V lednu letošního roku sepsalo 13 lékařů dopis radě a zastupitelstvu města a jej předalo prostřednictvím podatelny MěÚ. Dopis se k řadovým zastupitelům dostal až 21. dubna. Teprve v květnu dostali lékaři odpověď starosty města. 

Od půlky května pak probíhá hromadná korespondence mezi vedením města, zastupiteli a lékaři.

Celou situaci dobře vystihují dopisy MUDr. Viery Zimové, proto jsme se na základě jejího souhlasu rozhodli tyto dopisy zveřejnit.

Dopis první, převážně o smyslu atria

Vážený pane starosto,

předem bych chtěla poznamenat, že já na jedné ze zmíněných schůzek byla a již tam zazněly připomínky ze strany lékařů, že atrium je pro funkci polikliniky jakožto ambulantního zařízení zbytečné – funkci nemá žádnou, pouze zbytečně zvedne náklady.

Z pohledu pacienta-nemocný člověk si nejde na polikliniku „posedět do zeleně“, ale vyřídit to, co potřebuje a poté polikliniku opustí. A tím nemyslím pouze lidi s infektem, ale i pacienta s bolestí zubu, chirurgickým problémem atd.

A ti somaticky zdraví, kteří navštěvují třeba mne jakožto psychiatra či jdou pouze na preventivní prohlídku ke kolegům také nemají zájem zdržovat se déle než je nezbytně nutné na místě, kde se ve společných prostorách pohybují mezi značným procentem nemocných lidí. Neboli – nikdo nechce trávit svůj volný čas mezi nemocnými.

Z pohledu lékaře – i lékař jakožto každá OSVČ se snaží minimalizovat zbytečné náklady. Atrium není nic nezbytného pro výkon jeho praxe či pro zkvalitnění péče o jeho pacienty. Pokud toto atrium má zvednout náklady na polikliniku a tudíž nájem, mám obavu, že vám zbytečně drahá poliklinika zůstane „poloprázdná“.

Již nyní platíme nájmy, které se pohybují řádově jako nájmy na poliklinikách v okrajových částech Prahy (jako např. Letňany). Pokud se tyto nájmy kvůli atriu a zbytečně velkému prostoru chodeb, které budou užívány jakožto ordinace pouze na jedné straně výrazněji zvednou, budou se tyto nájmy pohybovat bezmála na úrovni nájmu lékařů v centru Prahy, což je pro tento region neadekvátní. Neboli – nikdo nechce platit zbytečně vyšší náklady, než je k výkonu kvalitní lékařské praxe potřebné.

Na závěr si dovolím poznamenat, že na vámi zmíněných schůzkách jsme byli již postaveni co se projektu týče před hotovou věc, nikdo nám nedal na výběr z několika projektů.

Projekt s atriem byl vybrán městem, neboli tzv. “ o nás bez nás“. Poliklinika má být praktická k plnění svého účelu, nikoli předražená za účelem „reprezentace“.

S pozdravem a přáním pěkného dne

MUDr. Viera Zimová

Dopis druhý, trochu o atriu, převážně popis reality

Vážený pane starosto,

děkuji za Vaší odpověď.

Nevím, zda má slova ohledně atria nebyly pochopeny mylně. Nechtěla jsem tím určitě říct, že bychom nechtěli pobývat kdokoli z nás v hezkém prostředí, spíše jsem tím chtěla říct, že pokud by atrium mělo zvednout cenu nájmů lékařům, není k ničemu nezbytně přínosné.

Pacient nechodí na polikliniku za účelem vyhledat prostory pro relaxaci, ale přijde vyřídit nutné zdravotní záležitosti a nezdržuje se v prostorách ambulantního zdravotnického zařízení o nic déle, než je to nezbytně nutné (něco jiného je to v nemocnicích, kde probíhají návštěvy). Tudíž nelze předpokládat, že by pacienti atrium využívali k nějakému relaxačnímu posezení.

Co se mne ( i všech lékařů) a hezkého pracovního prostředí týče – jsme celý den zavření v ordinaci, to je naše pracovní prostředí. Atrium uvidíme pouze ráno při příchodu a odpoledne při odchodu, když budeme procházet chodbou.

Ale i přesto, že atrium nebude plnit zásadní funkci pro nikoho, neměli bychom k němu vůbec žádné výhrady, kdyby se kvůli němu nezvětšily celkové prostory polikliniky. Kdyby totiž atrium nebylo, mohly by být ordinace efektivně na obou stranách chodby, což by znamenalo menší rozlohu celkových resp. společných prostor.

A zde se dostávám k podstatě naší obavy či námitky ohledně atria – máme obavy, že větší prostory znamenají „více metrů k platbě“ pro každého z nás, také údržba a provoz větších prostor představuje vyšší náklady a tudíž to znamená vyšší nájmy.

Nemám tedy nic proti atriu jako takovému, mám obavu z toho, že nám toto uspořádání polikliniky zbytečně zvedne nájmy aniž by to přineslo jakýkoli přínos ve smyslu zkvalitnění naši práce či zlepšení péči o pacienta.

Abychom se tedy pořád „netočili“ kolem atria – zjednodušeně lze říct, že je pro nás zásadní samotná celková výše nájmu. Ta buď bude přijatelná, nebo nikoli. Možná jsou moje obavy zbytečné a navýšení bude pro nás přijatelné, jak uvádíte v mailu.

Uvedu tedy orientačně pro Vaši představu: pokud to bude např. navýšení o jednu desetinu ze stávající celkové částky nájmu, který platíme, asi to pro většinu problém nebude. Pokud by se ale zvedly nájmy např. o třetinu ze stávající celkové částky nájmu kterou platíme, tak to předpokládám pro drtivou většinu problém bude.

Vážený pane starosto, já samozřejmě akceptuji fakt, že rozhodnutí je na zastupitelstvu. Mne jde pouze o to, aby nedošlo k situaci, že poliklinika zůstane kvůli takto rozsáhlé stavbě a z toho plynoucím případným vysokým nájmům poloprázdná – tím pádem se rozpadne ambulantní péče dostupná na jednom místě, ubude i poskytovatelů zdravotní péče ve městě (někteří půjdou do jiných měst v okolí) a městu se investice také
nevrátí, když bude mít obsazenou půlku ambulancí.

To je důvod, proč jsem reagovala mailem – aby město všechny tyto skutečnosti vzalo při realizaci v potaz. Samozřejmě chápu a jsem ráda, že prostory budou nové a kvalitnější než naše stávající prostory, jde pouze o to, aby šlo o navýšení nájmu pro lékaře v celkové částce přijatelné, protože lékaři odjinud tam místo nás nepřijdou.

Nevím, zda víte, jak je to s místem poskytování ambulantní péče, ale ve zkratce to můžu shrnout takto:

K tomu, abyste mohl poskytovat někde soukromou ambulantní péči, potřebujete krom příslušných splněných podmínek ohledně odbornosti také dvě zásadní věci -registrační oprávnění vydané krajským úřadem a smlouvy od pojišťoven. Tyto dvě věci spolu souvisí a jsou vázané na místo poskytování zdrav. služeb, neboli jinak řečeno oprávnění dostáváte pouze pro příslušný kraj a na něj jsou navázané smlouvy pojišťoven.

Co se oprávnění týče – doktor, který má registrační oprávnění (a tím pádem smlouvy) např. pro Prahu, nemůže být poskytovatelem zdrav. služeb např. v Neratovicích ani nikde jinde (v žádném jiném kraji) než v Praze. Stejně tak doktor, který má registrační oprávnění např. pro Středočeský kraj nemůže zřídit svoji praxi v Praze či jiném kraji než ve Středočeském.

Kdyby si někdo chtěl pořídit oprávnění v jiném kraji než má, nemá šanci k němu dostat nové smlouvy s pojišťovnou. Co se smluv týče – např. v mém oboru nebyly VZP vydány lékařům nové smlouvy ani nepamatuji (minimálně 10 let, spíše ještě déle) a u ostatních oborů je to podobné.

Lidově řečeno – nové smlouvy se roky nevydávají, mezi ambulantními lékaři tedy „kolují“ dlouhodobě pouze stávající smlouvy. Tyto smlouvy se převádí z lékaře na lékaře v rámci převodu pouze tehdy, pokud se někdo rozhodne ukončit praxi a podstoupit ji dál (např. odchod do důchodu, úmrtí atd.). Lékař, který pouze odejde někam v rámci kraje kde má oprávnění poskytovat péči (např. z Neratovic do Mělníka), si sebou „odnáší“ i své smlouvy.

Pokud by tedy došlo k tomu, že se poliklinika „nenaplní“, nemá tam kdo přijít -lékaři z jiných krajů (např. Praha) mají oprávnění a smlouvy na ordinaci pouze ve svém kraji. Může tam tedy přijít jedině lékař, který má registrační oprávnění resp. smlouvy pro Středočeský kraj.

A logicky vzato – např. v mém oboru-proč by odcházeli mí kolegové do Neratovic, když jsou v Mělníku nebo v Kralupech naprosto spokojeni. Mají tam zařízenou ordinaci, náklady na ordinaci (nájem) mají velmi příznivé a klientelu, kterou léta důvěrně znají…

Tolik na vysvětlenou. Rozhodnutí je samozřejmě zcela na městě a omlouvám se, pokud Vás svými maily zaneprázdňuji – vím, že město řeší více projektů a tudíž jste hodně vytížený i jinými záležitostmi. Ale byla bych nerada, kdyby se zdravotní péče v Neratovicích kvůli případným vysokým nájmům plynoucím z rozsáhlé stavby rozpadla a já na výše uvedené skutečnosti nyní neupozornila.

S pozdravem a přáním hezkého dne

MUDr. Viera Zimová

Související články

Back to top button