Zastupitelstvo

Starosta nechápe, co lékařům vadí na atriu nové polikliniky

„Stále mi asi nedochází, z jakého důvodu se stále točíme okolo atria,“ napsal starosta města Roman Kroužecký v jednom z emailů, které v poslední době putují mezi lékaři a zastupiteli.

Proč se tedy točíme kolem atria?

Atrium totiž někdy smysl dává a jindy ne. Atrium dává perfektní smysl v lékařských zařízeních jiného typu a na jiném místě.

Smysl dává v centrech měst, kde je nedostatek zeleně, protože vytváří něco, co lokalitě chybí. Nedává však smysl v budově uprostřed parku, obzvláště, když samotný park významně zmenší.

Smysl dává například v nemocnici, kde si pacienti za hezkého počasí odskočí na chvíli vzduch. Nedává smysl v poliklinice, kam nemocní jdou s tím, aby byli zase co nejdříve pryč, nikoliv aby rozjímali v atriu.

Jaké pohnutí mysli by asi člověka – zdravého či nemocného – vedlo k tomu, aby dal uprostřed velkého parku přednost posezení v atriu polikliniky?

Poliklinika byla zjevně projektována jako soukromá klinika v centru velkého města. Přizpůsobení projektu podmínkám lékařské péče a lokalitě, kde má stát, by nutně znamenalo, že nový projekt už bude bez atria.

To ale zjevně nikdo z vedení města nedokázal architektovi říci.

Poměr cena-výkon

Atrium má ale také další dopady na celý projekt. Důsledkem toho, že projekt zahrnuje atrium, je to, že ordinace jsou jen po jedné straně chodby.

Kdyby byly ordinace po obou stranách chodby, byla by plocha chodby připadající na jednu ordinaci poloviční. Dvojnásobné plochy společných prostor oproti takovému řešení znamenají vyšší cenu výstavby přepočtenou na jednu ordinaci.

Jedním z parametrů, které si sama radniční koalice dala u projektu nové polikliniky, je návratnost v nepříliš dlouhé době. Lékaři se tudíž obávají, že zvolené řešení s atriem bude znamenat významně vyšší nájmy ordinací.

Starosta lékaře uklidňuje, že náklady na výstavbu budou „rozpočteny třeba na 25 let.“

„Myslím, že je potřeba vysvětlit, že výše nájemného nebude odvíjena od konečné ceny budovy, ale bude stanovena na základě trhu. Tak, jak jsem řekl na jedné úvodní schůzce. Bude vyšší, než máte nyní (180,-Kč/měsíc/m2). Ale rozhodně nebude tak vysoké, aby to pro vás, lékaře nebylo únosné,“ píše starosta města.

„Vedení města se musí chovat jako řádný hospodář. Zařízení, která navyšují původní rozpočet, budou ale snižovat provozní náklady. Proto tam jsou navrženy geotermální vrty pro použití tepelných čerpadel, fotovoltaika a i ostatní opatření snižují tepelnou bilanci, a tím i provozní náklady. O komfortnosti pracovního prostředí nemluvě,“ snaží se vysvětlovat starosta Roman Kroužecký.

Komfortnost pracovního prostředí je však i podle lékařů nižší než v současné poliklinice na Kojetické. Od původního návrhu se alespoň přiblížila komfortnosti Kojetické tím, že lékařům byla vyprojektována vlastní sociální zařízení.

Nespolečné společné čekárny

Původní projekt počítal se společnou čekárnou na patro. Lékaři však vcelku logicky požadovali, aby byly čekárny řešeny tak, že společnou čekárnu sdílely nanejvýš dvě ordinace. To totiž dává možnost lépe oddělit infekční pacienty od neinfekčních, dětské pacienty od dospělých, apod.

Architekt tento požadavek řešil tak, že rozprostřel sedačky pro pacienty po chodbě k jednotlivým ordinacím a mezi některé z nich umístil oddělovací skla.

Cesta k průšvihu je dlážděna nechápavostí

Starosta má pravdu, když říká, že nechápe, co vadí lékařům na atriu. Opravdu to nechápe. Kdyby to chápal, pak by jako garant celého projektu přesvědčil architekta, aby od atria ustoupil.

Takhle je budova sice kvalitní po estetické stránce, ale je silně předimenzovaná. Má nevýhodně velké společné prostory a zároveň nevhodně řešené čekárny.

Odhadované náklady na výstavbu polikliniky se vyšplhaly na 135 milionů. To je přibližně dvojnásobek částky, za kterou město prodalo budovu, kde sídlí současná poliklinika, i s byty a dalšími nebytovými prostory. Bytový dům Kojetická 1021 byl prodán za 73,1 milionu Kč.

Jsme tedy v situaci, kdy městu hrozí, že vybuduje velmi drahou polikliniku, která však bude mít většinu ordinací neobsazených. Průšvih, kterým byla privatizace bytového domu Kojetická 1021, by tak byl následován dalším drahým průšvihem.

Bohužel není na tomto světě síly, která by to dokázala současnému vedení města vysvětlit. Není to ani několikahodinová hádka na zastupitelstvu, na tzv. pracovní schůzce zastupitelů, ani na veřejné prezentaci projektu.

Související články

Back to top button