Zastupitelstvo

Místostarostka Mrzílková ve svém prohlášení k projektu polikliniky popisuje, jak k tomuto průšvihu došlo

Neratovice jinak dnes vydaly prohlášení, ve kterém se místostarostka Lenka Mrzílková snaží vyvrátit některé fámy a vysvětlit procesy, které vedly k současné téměř finální verzi projektu.

Prohlášení mělo zřejmě být obhajobou projektu, ale ve skutečnosti ukazuje nekompetentnost, s jakou byl celý projekt připravován, takže ani nepřekvapí výsledek v podobě předimezovaného projektu s řadou zásadních funkčních nedostatků.

Prohlášení zaujme též snahou nabídnout viníka v někom jiném, než v tom, kdo se k zodpovědnosti za celý projekt přihlásil.

Přinášíme ho v plném znění. Pouze jsme prohlášení rozčlenili do více odstavců pro lepší čitelnost, ale velká písmena jsme se rozhodli zachovat.

FAKTA A FÁMY OKOLO NOVÉ POLIKLINIKY

V posledních týdnech byla opozičními zastupiteli a jejich podporovateli vyvolána masivní kampaň proti výstavbě polikliniky podle připravovaného návrhu, pro kterou byla využita rozpracovaná dokumentace poskytnutá na základě jejich žádosti.

To samo je nestandardní krok, protože v době, kdy byla rozeslána, už nebyla aktuální. A to na základě jednání s architektem, které proběhlo sotva týden před jejím zveřejněním. Pořádat starostou slíbenou veřejnou prezentaci návrhu v době nouzového stavu nebylo možné a k dokončení projektu, především řešení bezprostředního okolí budovy, chybělo několik úprav týkajících se právě umístění parkovacích míst.

Proto bych očekávala ze strany odpůrců výstavby zájem o vysvětlení situace místo šíření nepravd a svolání jednání zastupitelstva, kde se měla výstavba projednávat, aniž by předkladatelé měli představu o tom, co vlastně chtějí schválit.

V materiálu totiž nebyl uveden žádný návrh usnesení a závěr měl vzejít z veřejné diskuze bez přítomnosti autora projektu. Požadavek jeho účasti byl vznesen až dva dny před termínem jednání, kdy už to z jeho strany nebylo možné.

Z důvodu výstavby nové polikliniky a potřebných parkovacích míst NEBUDE POKÁCENO 63 STROMŮ Součástí dokumentace je zpracovaný dendrologický průzkum, kde je zhodnocen stav zeleně v areálu bývalé MŠ. Jedná se o původní výsadbu z doby výstavby sídliště a školky, která je velmi hustá, řada stromů je poškozených a celá plocha vyžaduje odborný zásah.

Vedle ošetření konkrétních stromů je navrženo i jejich prořezání, aby zbylé perspektivní stromy měly dostatek prostoru pro svůj budoucí růst. Toto kácení však není podmínkou výstavby polikliniky.

Proto, aby nemohlo dojít k případnému poškození stromů, byl záměr vybudovat maximální počet pakovacích míst v blízkosti budovy změněn a nové řešení teprve bude předloženo. Za tím účelem zahájil starosta jednání s vedením záchranky o poskytnutí části pozemku pro polikliniku. Z důvodu
výstavby budovy a nutných komunikací a ploch bude muset být skutečně pokáceno několik stromů, půjde však o jednotky, a nikoliv desítky kusů.

Nikdy také neexistoval záměr vybudovat parkoviště namísto parku mimo původní areál školky.

ATRIUM NENÍ navrženo NA ÚKOR OKOLNÍHO PARKU

Současné místo pro výstavbu nové polikliniky bylo zvoleno hned po zpětném získání objektu městem před několika lety a jako první krok
byla už v minulém období zajištěna demolice původní budovy. Projekt vzešel ze soutěže, která byla vypsána přímo pro tuto lokalitu, a nebyl převzat z jiného záměru. V zadání bylo požadováno takové řešení, aby zůstalo zachováno maximum stávajících stromů.

To bylo od počátku autorem respektováno a navrhnul takové změny prvního návrhu, aby výstavba obsahovala co nejméně zpevněných ploch. Za hranice původního areálu do plochy okolní zeleně nový projekt nezasahuje. Atrium je součástí celkového architektonického řešení a věřím, že má své opodstatnění. Jeho klady i zápory byly jistě autorem projektu posouzeny.

Novou polikliniku město staví pro budoucnost, její návrh zohledňuje současné trendy a musí splňovat všechny požadavky stanovené pro takový účel.

ZVÝŠENÍ PŮVODNĚ ODHADOVANÉ CENY PROJEKTU JE DŮSLEDKEM POŽADAVKŮ LÉKAŘŮ A TECHNOLOGIÍ, KTERÉ SNÍŽÍ BUDOUCÍ PROVOZNÍ NÁKLADY BUDOVY

Soutěžní ceny realizací navrhovaných projektů vychází
z tabulkových hodnot na základě předpokládaného objemu budov.

Současná cena proti prvotnímu odhadu z roku 2018 narostla z několika důvodů: původní návrh obsahoval požadovaný počet ordinací a dalších nezbytných prostor, avšak bez rezervy pro rehabilitaci.

Tyto rozsáhlé prostory byly doplněny hned při dopracování studie. Další navýšení objemu stavby bylo důsledkem požadavků lékařů na velikost ordinací a vlastní hygienické zařízení pro každou ordinaci oproti původně společnému zázemí na každém patře.

V projektu dále přibyly mezistěny oddělující čekárny a v průběhu projektování došlo k dílčím úpravám dispozice jednotlivých ordinací a
technologického zázemí.

To je také dalším důvodem výrazného navýšení původní ceny, protože byly zvoleny takové technologie, které maximálně splňují energetické požadavky na současné budovy při splnění podmínek pro získání dotace na výstavbu. Navýšení ceny by tedy bylo částečně kompenzováno, a přitom by po dobu budoucího užívání budovy byly výrazně sníženy její provozní náklady.

Konečná cena však bude známa až po zpracování prováděcí dokumentace, kde již budou naceněny konkrétní materiály a technologická zařízení.

PREZENTACE AKTUÁLNÍHO NÁVRHU POLIKLINIKY AUTOREM PROJEKTU SE KONÁ JIŽ TOTO PONDĚLÍ 1.6.2020 od 17 HODIN ve společenském domě. Oproti původně oznámenému místu se bude konat V KINOSÁLE. Přístup bude otevřen i přes vestibul SD. Přijďte se osobně seznámit s návrhem a zeptat se na to, co Vás zajímá.

Lenka Mrzílková

Související články

Back to top button