Zastupitelstvo

Budoucnost pro Neratovice navrhuje odpuštění pokut souvisejících s blokovým čištěním parkovišť během nouzového stavu

Klub zastupitelů Budoucnost pro Neratovice, který vytvořili někteří zastupitelé zvolení za NeraHnutí, přichází na zasedání zastupitelstva s návrhem na odpuštění pokut, které byly městskou policií uděleny v souvislosti s blokovým čištěním parkovišť během nouzového stavu.

Návrh reaguje na skutečnost, že vedení města opomnělo v reakci na vyhlášení nouzového stavu vládou ČR odložit blokové čištění parkovišť.

Taková chyba se obzvláště ve vypjaté situaci prvních dní nouzového stavu může stát, avšak tento návrh ji alespoň částečně napravuje.

Občané města totiž měli v nouzovém stavu ztížené možnosti přeparkovat, i jiné starosti, než se věnovat právě tomuto požadavku města.

Kromě toho v rámci nouzového stavu vláda vyzvala občany, aby se zdržovali mimo své domovy jen v nejnutnějších případech. 

Zastupitelé, kteří s návrhem přicházejí, považují tyto pokuty za nespravedlivé a nevhodné za tehdejších okolností, a tak navrhují nápravu v podobě odpuštění těchto pokut.

Zádrhel může být v tom, že zastupitelům nebyl oznámen termín náhradního zasedání zastupitelstva, když bylo březnové zasedání zrušeno.

„Materiál máme připravený už od 18. března. Na úřad jsme jej nepodali jen kvůli ohledům vůči úředníkům města, kterým jsme během pandemie nechtěli přidělávat práci. Nyní jsme se dozvěděli, že o zařazení materiálu na program jednání bude muset zastupitelstvo hlasovat.“

Přesto doufají, že i ostatní zastupitelé oprávněnost tohoto návrhu chápou, podpoří jeho zařazení na program a odsouhlasí jej.

Související články

Back to top button