Zastupitelstvo

Proč bylo zasedání zastupitelstva tak strašné a tak dlouhé?

Pro mnohé občany města, kteří sledují místní politiku, je záhadou, proč bylo středeční zasedání zastupitelstva města takové, jaké bylo. Trvalo 8,5 hodiny, aniž by bylo schváleno cokoliv zásadního. Jen schvalování programu trvalo 2,5 hodiny.

Sešla se zde totiž řada návrhů od opozičních zastupitelů, z nichž některé podali spolu s některými koaličními zastupiteli. Některé z těchto návrhů už byly odloženy na minulých zasedáních zastupitelstva. Další série návrhů byly podány na předchozí zasedání zastupitelstva, které bylo svoláno z iniciativy zastupitelů.

Koalice se tehdy rozhodla, že nějaké svolávání zasedání zastupitelstva z iniciativy zastupitelů nestrpí. Proto přiměli radní Michaelu Landovou (Společně pro Neratovice), která byla jednou z iniciátorek svolání tohoto zasedání, aby na zasedání nepřišla. Následně koalice nehlasovala pro program zasedání, čímž zmařila jeho konání.

Na tomto zasedání přišla koalice s dalším procedurálním trikem. Přišla s tím, že body, které na program zasedání neschválila rada města, mohou být zařazeny na program zasedání jen na základě hlasování zastupitelstva. Odvolávala se přitom na jednací řád.

Dosud byly i materiály navržené zastupiteli zařazovány na program zasedání, pokud byly podány včas, a hlasovalo se pouze o zařazení bodů, které byly podány po termínu.

Vedení města prostě dělalo opozici naschvály, nic víc. Možná ve snaze protáhnout zasedání a obvinit následně opozici z nekonstruktivního přístupu.

Opozice i na základě předchozích zkušeností s připraveností vedení města uchýlit se k procedurálním trikům měla obavu, že budou-li návrhy zastupitelů na konci programu, nemusí dojít ani k jejich projednání. Proto se snažila dostat tyto body před body navržené radou města.

Starosta Kroužecký zároveň na zastupitelstvu prohlásil, že se nejprve hlasuje o tom, zda bude bod vůbec na program zasedání zařazen, a teprve následně se bude hlasovat o tom, kam do programu bude zařazen. V důsledku toho se o většině návrhů na změnu programu hlasovalo dvakrát, vyjma těch, kde starosta o tom, kam bude návrh zařazen, zapomněl dát hlasovat, čehož si mnozí zastupitelé v chaosu, který tímto postupem vedení města vyvolalo, ani nevšimli.

Do 19. hodiny, kdy bývá na pořadu vystoupení občanů, se tak stihly jakž takž probrat jen zprávy výborů a zprávy tajemníka a starosty.

Pak následoval bod vystoupení občanů, který byl také zmatečný. Různí občané vystupovali k různým záležitostem a zastupitelé se k jednotlivým vystoupením občanů chtěli vyjádřit, ale nedostali slovo. Ke slovu se dostávali nahodile a to mnohdy v době, kdy už se mluvilo o něčem jiném. A tak se mluvilo páté přes deváté, kdy se skákalo z tématu na téma, protože každý vystupující zastupitel se chtěl vyjádřit k vystoupení jiného občana na jiné téma.

Zasedání se protáhlo také díky poměrně dlouhým přestávkám. V opozičních řadách panovalo podezření, že se vedení města snaží dostat na zasedání jedenáctého koaličního zastupitele, ale jestli tomu tak skutečně bylo, ví jen koaliční zastupitelé.

Řada bodů trvala dlouho i proto, že si starosta stále ještě neosvojil dovednost řídit zasedání – což podotýkám není jen pohled autora článku, ale také nejednoho koaličního zastupitele. Takže jakmile dojde k protinávrhům či návrhům na změny usnesení, trvá dlouhou dobu, než se vyjasní postup při hlasování.

Takže se stalo například to, že starosta chtěl nechat hlasovat o protinávrhu proti protinávrhu, který byl totožný s původním návrhem, takže stačilo neodhlasovat první protinávrh, aby byl naplněn druhý protinávrh.

O zmatku a paralýze, jaká panuje v neratovickém městském zastupitelstvu, by se dalo napsat ještě hodně. Pokud někdo v budoucnu bude chtít napsat humornou knihu, najde zde mnoho inspirativního materiálu.

Jenže toto vše je důsledkem něčeho mnohem základnějšího.

Komunální volby v roce 2018 skončily patovou situací. Nakonec se jakž takž podařilo uplácat koalici s těsnou většinou jednoho hlasu a s tichou podporou zastupitelky Vojtové za KSČM.

Tato koalice vznikla hlavně proto, že zde nebyla ochota ke kompromisu ze strany velké části této koalice, ale od začátku byly v koalici významné spory a uplácání této koalice bylo na úkor kvality obsazení vedení města.

Zároveň je tu snaha pokračovat v politice minulého vedení města, kterou občané ve volbách dost výrazně odmítli, ovšem obohatili tuto politiku ještě o další velkou dávku neschopnosti.

Mezitím koalice ztratila tichou podporu Hany Vojtové a nemůže se spolehnout ani na všech 11 svých zastupitelů.

Jediné, na co se spolehnout může, je omezenost části opozice a to, že části opozice současné vedení města vyhovuje minimálně proto, že jim to dává velké šance vyhrát příští volby.

Jenže i z pohledu koalice je tohle strašně málo, naopak to přispívá k další paralýze.

Čili dokud se nenajde dostatek zastupitelů v řadách koalice i opozice, kteří pochopí, že je potřeba kompromisní řešení co do „vládního programu“ i co do složení vedení města, bude chaos, zmar a rozklad města pokračovat.

Mnozí koaliční zastupitelé to vědí, ale zjevně upřednostňují současný stav. Za ten však nesou plnou odpovědnost, ať jsou zastoupeni v radě města (Neratovice jinak) nebo svou neúčastí v radě města dělají, že se jich to netýká (ODS).

Související články

Back to top button