Zastupitelstvo

Alternativy ohledně nemocnice existují. Uvidí je zastupitelé?

Společnost Vamed Mediterra, provozovatel neratovické nemocnice, přišel nedávno s několika návrhy úpravy vztahů mezi městem a nemocnicí. Představil čtyři varianty, z nichž první dvě předpokládaly nenávratné investice města v řádu 100 milionu korun, další pak faktickou ztrátu většinového městského vlastnictví budovy a pozemku nemocnice. Existují však i jiné možnosti, o kterých se ale na zastupitelstvu nehovořilo.
Ostatní varianty ovšem musejí počítat s vypovězením nájemní smlouvy s Vamed Mediterra. To nemusí být až tak obtížné, protože provozovatel nemocnice neplní ze smlouvy vyplývající závazky – například tím, že neposkytuje ambulantní péči v oborech ORL a odborné pediatrické péče.

V neratovické komunální politice jakoby panovala představa, že zdravotnictví je ztrátový obor. Přitom situace je přesně opačná.

Zdravotnictví je sektor budoucnosti, sektor, který se bude rozvíjet a který už dnes poskytuje zajímavé komerční možnosti.

V případě rozvázání smlouvy s Vamed Mediterra má město hned několik možností, jak postupovat dál. Může nabídnout nemocnici k pronájmu jiným komerčním provozovatelům zdravotní péče, tentokrát na základě kvalitní nájemní smlouvy a s vyšším nájemným.

Může se také rozhodnout nemocnici získat do svých rukou a zde jsou možné celkem tři modely. První by znamenal zřízení čistě městského podniku, druhý by znamenal vytvoření akciové společnosti s většinovým podílem města s nabídkou zbylých akcií občanům města, třetí pak společný podnik s komerčním investorem s většinovým podílem města.

Zatímco Vamed Mediterra požadoval ve variantách 1 a 2 městskou investici v částce 100 milionů korun bez jakékoliv návratnosti a k tomu jako bonus výstavbu parkoviště pro nemocnici, majetek nemocnice po odpisech, včetně investic, je zhruba 38,5 milionu korun.

To není ani na naše město velká investice, obzvláště proto, že se jedná o investici v pravém slova smyslu, tedy o něco, co se městu vrátí.

Nemocnice je totiž zisková. Jestliže nemocnice v loňském roce provedla výkony v hodnotě přes 158 milionů s přidanou hodnotou přes 96 milionů, je uváděný zisk 1,5 miliona záhadou. Tedy dokud se jeden nepodívá do kolonky „služby,“ kde vidí nárůst téměř 13 milionů oproti předchozímu roku. Je veřejným tajemstvím, že účtování služeb od mateřských firem patří mezi základní způsoby odvádění zisků od dceřinných forem k jejich (nejen) zahraničním „matkám“.

Převzetí nemocnice městem by nejen udrželo rozsah zdravotních služeb, zaměstnanost, ale také přinášelo městu finanční zisk v řádů milionů ročně.

Druhá varianta by znamenala, že se na odkupu nemocnice budou podílet občané města a město by se s nimi dělilo o zisk. Výhodou by byly nižší investice města, které by přinášely nižší zisk, ale zbytek zisku by zůstal ve městě ve formě dividend vyplácených občanům města.

Třetí varianta by byla vhodná tehdy, kdyby město chtělo rozložit část podnikatelského rizika na jiného investora, ale tím pádem by se vzdalo i příslušné části zisku.

Všechny tyto varianty jsou ale z hlediska města výhodnější, než varianty, které městu navrhlo vedení společnosti Vamed Mediterra.

V neposlední řadě je třeba říci, že pokud by město dalo jasně najevo, že o takových variantách uvažuje, návrhy Vamed Mediterra by nepochybně byly jiné.

Zda už jsou v této věci koaliční zastupitelé rozhodnuti či nikoliv, ukáže pondělní zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé ČSSD budou každopádně argumentovat za odmítnutí všech variant, které městu nabídla společnost Vamed Mediterra, a naopak navrhnou rozpracování výše zmíněných variant.

Je důležité, aby svůj názor přišly na zasedání zastupitelstva říci také občané města, současní i potenciální klienti nemocnice.

Zasedání začíná v 16:00 ve Společenském domě a další postup města ohledně nemocnice se bude projednávat v bodě 15.1.

Související články

Back to top button