Městská nemocnice

 • Pro- 2016 -
  18 prosince
  Zastupitelstvo

  Alternativy ohledně nemocnice existují. Uvidí je zastupitelé?

  Společnost Vamed Mediterra, provozovatel neratovické nemocnice, přišel nedávno s několika návrhy úpravy vztahů mezi městem a nemocnicí. Představil čtyři varianty, z nichž první dvě předpokládaly nenávratné investice města v řádu 100 milionu korun, další pak faktickou ztrátu většinového městského vlastnictví budovy a pozemku nemocnice. Existují však i jiné možnosti, o kterých se ale na zastupitelstvu nehovořilo.Ostatní varianty ovšem musejí počítat s vypovězením nájemní smlouvy s Vamed Mediterra. To nemusí být až tak obtížné, protože provozovatel nemocnice neplní ze smlouvy vyplývající závazky – například tím, že neposkytuje ambulantní péči v oborech ORL a odborné pediatrické péče. V neratovické komunální politice jakoby panovala představa, že zdravotnictví je ztrátový obor. Přitom situace je přesně opačná. Zdravotnictví je sektor budoucnosti, sektor, který se bude rozvíjet a který už dnes poskytuje zajímavé komerční možnosti. V případě rozvázání smlouvy s Vamed Mediterra má město hned několik možností, jak postupovat dál. Může nabídnout nemocnici k pronájmu jiným…

  Číst více »
 • 9 prosince
  Zastupitelstvo

  Co se stane s neratovickou nemocnicí, naznačí zastupitelstvo 19. prosince

  Vlastník neratovické nemocnice společnost VAMED Mediterra oslovil neratovickou radnici s požadavkem řešení budoucnosti nemocnice. Město je majitelem objektu i pozemku pod ním, zatímco zdravotnické služby v něm provozuje společnost VAMED Mediterra na základě smlouvy z roku 1994 s celkem 19 dodatky. VAMED Mediterra nyní požaduje zásadní změny.Již v minulosti usiloval VAMED o koupi budovy a pozemku, ale poslední zasedání minulého zastupitelstva v roce 2014 prodej odmítlo. Nyní nabízí městu čtyři možné scénáře řešení. V prvních variantě požaduje po městu investici ve výši 100 milionů korun do budovy a financování výstavby parkoviště pro nemocnici. Druhá varianta je prakticky stejná, pouze nabízí, že poskytnutí oněch finančních prostředků formou půjčky. Ve třetí variantě by do budovy a parkoviště investoval sám VAMED a stal by se tak podílníkem na vlastnictví budovy. Vzhledem k výši plánovaných investic by to znamenalo, že se město stane menšinovým vlastníkem budovy. Ve variantě čtvrté chce VAMED budovu nemocnice zakoupit.…

  Číst více »
Back to top button