Příroda

Provoz amalgámové elektrolýzy ve Spolaně by měl být letos ukončen

V únoru zahájil odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje správní řízení ve věci ukončení provozu amalgánové elektrolýzy v neratovické Spolaně. Reagoval tak na žádost Spolany o schválení „Projektu ukončení provozu amalgámové elektrolýzy“.
Termín ukončení tohoto provozu je 30. června tohoto roku. Spolana žádá o prodloužení termínu o dalších 5 měsíců, tedy do 30. listopadu letošního roku.

Spolana bude v rámci projektu muset zajistit vyčištěni výrobního zařízení od používaných látek, vyčištěni skladovacích prostor a expedice od používaných látek, odstraněni zbytkových látek (odpadů), demontáž strojního zařízeni a jeho využiti jako druhotných surovin, demontáž stavebních objektů a zajistit monitoring podloží, případně sanaci lokality.

Zda bude provoz nahrazen modernější více ekologickou technologií z dokumentu Krajského úřadu nevyplývá.

Související články

Back to top button