Zastupitelstvo

„Lesík si žil svým životem, což podle ní bylo špatně,“ kritizuje zastupitelka Spěváčková revitalizaci lesíku Mládežnická.

„Lesík si žil svým životem, což podle ní bylo špatně,“ říká zastupitelka Anna Spěváčková o přístupu jedné z pracovnic Odboru životního prostředí Městského úřadu Neratovice. „Proto bylo nutné srovnat lesík do latě, aby nezlobil,“ pokračuje.

Podle Spěváčkové došlo k nevhodným zásahům do lesíka:

„Byly vykáceny akáty, které ještě nedávno byly pokládány zahradníky a lesníky za velice nebezpečné tím, že jsou invazivní. Ano, jsou, ale jako jedny z mála stromů jsou schopné se přizpůsobit výkyvům počasí, suchu a zase nadměrným srážkám. Prakticky netrpí škůdci na rozdíl od našich původních dřevin. Přesto byly v lesíku vykáceny, i když se dá předpokládat, že borovice budou ubývat – schnout a padat ve vichřicích bez opory pevných akátů.

Obdobně argumentuje ohledně tzv. náletových dřevin:

„Stejně zastaralý pohled tu je i na tzv. náletové keře a stromy, tj. ty, které si dovolily samy vyrůst na místech, které se vybraly, a proto jsou životaschopnější než zhýčkané dřeviny vysazené člověkem.

I ty byly vyřezány a pokáceny. Zbylé pařezy byly potřeny jedovatými přípravky, aby už znovu nevyrašily.  Mechové a bylinné plochy, které brání vysušování půdy, rozjezdily těžké mechanizmy.

Byly uřezány popínavé břečťany, které poskytovaly včelám potravu, stejně tak byly odstraněny porosty ostružin, které lákaly včely na své květy. 

Zatímco v mnoha oblastech naší země se ochránci přírody snaží uchovat lesy rostoucí bez lidských zásahů, v našem městě zvítězili lidé se zastaralými a už dávno překonanými názory na zásahy člověka do přírody.

Bohužel, už se nedá nic napravit. Další kus krásné přírody byl zničen.“

Dále se zamýšlí nad lesíkem v širším kontextu:

„Lesík má rozsáhlejší význam. Především ochranný a klimatický – chrání město před emisemi, hlukem a  prachem z železniční tratě a přilehlé frekventované komunikace, tlumí klimatické extrémy a ovlivňuje hospodaření s vodou tím, že zadržuje vodu. Je součástí zeleného pásu kolem Spolany, tvoří nárazníkovou zónu v případě výbuchu.

Největší problém spočívá v tom, že všichni, kdo se zúčastnili rozhodování o osudu lesíku, vycházejí ze znalostí a zvyků minulého století. Neznají nebo ignorují nejnovější vědecké poznatky o vzájemném vztahu rostlin a živočichů v ekosystému, zřejmě nikdy neslyšeli o o bezzásahových územích a samovolně se obnovujících lesích s vysokou biodiverzitou.“

Související články

Back to top button