Zastupitelstvo

Zmatky zastupitelstva kolem „klimatizačního výboru“

Jedním z posledních bodů včerejšího zasedání zastupitelstva byl návrh zastupitelky Anny Spěváčkové na zřízení výboru zastupitelstva pro životní prostředí a klimatickou změnu.

Zastupitelka Spěváčková v době projednávání tohoto bodu už nebyla přítomna, protože dodržela dohodu opozičních zastupitelů, že přeruší jednání zastupitelstva opuštěním zasedání.

Dnes v emailu zastupitelům konstatovala, že neschválení zřízení výboru pro klimatické změny bylo zmatečné a že hlasující byli uvedeni v omyl ze dvou příčin.

Prvním omyl zazněl z úst místostarostky Lenky Mrzílkové a to, že se zastupitelka Spěváčková navrhuje na předsedkyni tohoto výboru. Navržené usnesení přitom znělo: „Zastupitelstvo města zřizuje výbor pro životní prostředí a klimatické změny a pověřuje zastupitelku Mgr. Annu Spěváčkovou doplněním dalších šesti členů výboru.“

Navrhovala tedy, aby ji zastupitelstvo pověřilo sestavením návrhu složení Výboru pro životní prostředí a klimatickou změnu, ale nenavrhovala, aby byla na tomto zasedání zvolena předsedkyní tohoto výboru.

Druhý omyl podle zastupitelky Spěváčkové spáchal starosta Roman Kroužecký, když uvedl, že se jedná o výbor pro životní prostředí a klimatizační změny. Název výboru v tomto znění uvedl několikrát.

„Tím změnil mnou navržený název výboru a uvedl v omyl hlasující, kteří tento výbor logicky neschválili, neboť se jednalo o nesmysl.  Hlasování bylo zmatečné,“ uvádí ve svém emailu zastupitelka Spěváčková.

Na dalším zasedání zastupitelstva bude navrhovat revokaci usnesení o zřízení výboru pro životní prostředí a klimatické změny a opakování hlasování s usnesením v navrženém znění.

Související články

Back to top button