Komunální politika

Na návrh Budoucnosti pro Neratovice zastupitelstvo města jednohlasně pověřilo starostu řešit úniky látek z areálu Spolany

V pátek 4. září 2020 došlo podle dostupných informací k úniku výparů olea z areálu Spolana, s.r.o. Oleum, známé též jako dýmavá kyselina sírová, je roztok oxidu sírového různé koncentrace v kyselině sírové. Oleum je považován za toxickou látku, která způsobuje poškození kůže, podráždění dýchacího traktu a další zdravotní poškození.

Podle slov starosty města nebyl ze strany Spolana s.r.o. o tomto úniku vůbec informován, ačkoliv oblak výparů s největší pravděpodobností prošel přes území města Neratovice. Byl detekován v Tišicích, které byly (se zpožděním) informovány, kam se s vysokou mírou pravděpodobnosti dostal přes území Mlékojed.

Takové selhání se již nesmí opakovat, a tak zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice (Ivana Kelinová, Marcela Brodilová, Pavel Šanda) přišli na zastupitelstvo s návrhem usnesení.

Text usnesení:

Zastupitelstvo města Neratovice pověřuje starostu města Romana Kroužeckého k jednání s představiteli Spolana, s.r.o., s cílem zajistit včasné, úplné a přesné informování obyvatel města Neratovice v případě úniku látek z areálu Spolana, s.r.o. Zároveň ukládá starostovi města podat na následujícím zasedání zastupitelstva města Neratovice podrobnou informaci o přijatých opatřeních.

Do budoucna je nezbytné, aby město Neratovice dosáhlo jednoznačných a účinných opatření ze strany Spolana, s.r.o., tak, aby město Neratovice bylo informováno o únicích látek z areálu Spolana, s.r.o., a to, jak v případě úniku nebezpečných látek, tak v případě, že únik látek není nebezpečný, aby bylo možno předejít možné panice.

Související články

Back to top button