Zastupitelstvo

Zastupitelstvo přiznalo bytovým družstvům ve školní nájem za bývalé kryty, které město využívá

Už po několikáté se zastupitelstvo města Neratovice zabývalo situací bytových družstev Školní 669 a Školní 670. Během privatizace městských bytů tato družstva podepsala kupní smlouvu, ve které si město vyhradilo bezplatné užívání krytů civilní obrany, které jsou v suterénech těchto domů.

Obě družstva usilovala o to, aby město revokovalo tuto smlouvu a přiznalo jim placení nájmu za prostory v jejich vlastnictví. Již v roce byl družstvu Školní 670 přiznám nájem, ovšem ve výši 22 Kč/m2 za rok, tedy ročně 1 848 Kč. Odůvodněním bylo, že právě tuto částku určuje zákon v případě pronájmu prostor pro kryty civilní obrany.

Tyto kryty ale byly vyřazeny ze seznamu tlakově odolných krytů na žádost města už v roce 2009. Tuto skutečnost vedení města nezohlednilo ani při prodeji těchto bytových domů.

Za Budoucnost pro Neratovice jsem navrhl, aby zastupitelstvo města vyhovělo žádosti těchto bytových družstev a schválilo měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2. Takovou výši nájemného družstva požadovala, ačkoliv je tato cena výrazně pod tržní hodnotou nájmů skladových prostor, což je přesně to, k čemu jsou ty prostory využívány.

Ačkoliv obě družstva podepsala kupní smlouvu, která přiznala městu možnost bývalé kryty využívat zdarma, argumentovali jsme tím, že smlouvu podepsali pod tlakem z obav, že pokud si dům neodkoupí, bude privatizován jinému vlastníku. Důležitým argumentem je i skutečnost, že tyto jsou již 12 let nejsou vedeny jako kryty, což v té době nemohli členové těchto družstev nevěděli, neboť měli od města jiné informace.

Pro návrh hlasovalo všech deset opozičních zastupitelů a dva zastupitelé koaliční, a tak byl 12 hlasy přijat. Jak kdo hlasoval, vidíte na obrázku.

Související články

Back to top button