Zastupitelstvo

Nová koalice zahájila volební období poněkud nešťastně

Nově zvolené zastupitelstvo města Neratovice se poprvé sešlo minulou středu na svém ustavujícím zasedání. Ze zvolených zastupitelů se mandátu vzdal Rudolf Kinc zvolený za Společně pro Neratovice, kterého nahradil Ladislav Židoň, a Alena Prošková zvolená za Speciál Neratovice, kterou nahradil Tomáš Matějka.

Návrhy opozice smeteny ze stolu

Vedení nově vzniklé koalice (Společně pro Neratovice, Mise, Speciál Neratovice a ODS) dalo opozici najevo, že její návrhy nechce projednávat na tomto zasedání, ale až na příštím, protože chce, aby ustavující zasedání proběhlo hladce.

Opozice neměla za to, že by její návrhy byly natolik složité, že by průběh zasedání zkomplikovaly, a rozhodla se je přesto předložit.

Šlo návrhy Budoucnosti pro Neratovice – zřízení osadních výborů, zřízení výboru pro sociální věci a zdravotnictví, zřízení výboru pro životní prostředí a určení zástupce zastupitelstva v redakční radě Listů města Neratovice. Šlo tedy o návrhy, které vyloženě patří na ustavující zasedání, na kterém se obvykle ustavují různé orgány zastupitelstva.

SPD ústy Anny Spěváčkové navrhla do programu body zajištění energetického poradce pro občany města a svolání zasedání zastupitelstva města v listopadu za účelem projednání rozpočtu města Neratovice v prvním čtení.

Žádný z těchto bodů neprošel hlasováním v poměru 13 koaličních hlasů proti, 8 opozičních hlasů pro.

Argument, že by zařazení těchto bodů do programu narušilo hladký průběh zasedání, nepovažujeme za platný. Nakonec ani nezařazení těchto bodů nepřineslo hladký průběh zasedání, nikoliv však vinou opozice. 

Většinu těchto návrhů jsme představili starostovi města jako zástupci koalice s týden před zasedáním, takže bylo dost času o těchto návrzích jednat a vypořádat se s nimi konstruktivně.

Budoucnost pro Neratovice bude o svých návrzích s koaličními stranami jednat a je připravena je navrhnout znovu na příštím zasedání, i když se nám to jeví jako zbytečná prokrastinace.

Kontrolní a finanční výbor pod kontrolou koalice

V otázce obsazení výborů zřizovaných ze zákona, tedy kontrolního a finančního, měla opozice jednoduchý požadavek, aby většinu v těchto výborech obsadila opozice. Jedná se o běžnou praxi, která vychází z logiky, že tyto výbory mají kontrolní funkci a kontrolní funkce připadá v zastupitelstvu opozici.

Při předchozích jednáních nám bylo sděleno, že všechny koaliční strany chtějí mít svého zástupce v obou výborech, což by znamenalo koaliční většinu v těchto výborech, protože v koalici jsou čtyři strany, zatímco v opozici jen tři.

Opozice proto navrhla vyřešit tuto situaci zvýšením počtu členů výborů na devět s tím, že opozice obsadí 5 míst a koalice 4.

Tento návrh koalice nepodpořila, a tak jsme se dostali do velmi nestandardní situace, kdy má koalice většinu ve výborech, jejichž úlohou je kontrolovat orgány města, které jsou obsazené koalicí.

Za Budoucnost pro Neratovice mohu prohlásit, že jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí koalice bylo nejen chybné, ale také v příkrém rozporu se zásadami, které alespoň některé koaliční strany dlouhodobě deklarují. Doufáme tedy, že i toto rozhodnutí do příštího zasedání přehodnotí.

Jediné, co koalice v této věci respektovala, bylo zvolení zástupců opozice do čela těchto výborů. Předsedkyní kontrolního výboru tak byla zvolena Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) a předsedou finančního výboru Pavel Šanda (Budoucnost pro Neratovice). Oba jednohlasně.

Související články

Back to top button