Zastupitelstvo

Výzvu kraji k nezdražování veřejné dopravy na návrh Budoucnosti pro Neratovice schválilo zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Neratovice na svém dnešním zasedání schválilo usnesení, které vyzývá krajské zastupitele a radní Středočeského kraje, aby nepodpořilo návrh radního pro mobilitu Petra Boreckého (STAN) na zdražování veřejné hromadné dopravy.

Návrh, který předložili zastupitelé Pavel Šanda, Ivana Kelinová a Marcela Brodilová (Budoucnost pro Neratovice), byl schválen 15 hlasy z 20 přítomných zastupitelů. Proti hlasovala pouze druhá místostarostka Lenka Mrzílková (Neratovice jinak), čtyři zastupitelé se zdrželi.

Text výzvy, která byla schválena, je následující:

„Zastupitelstvo města Neratovice žádá členy a členky Krajského zastupitelstva Středočeského kraje a Krajské rady Středočeského kraje, o zvážení smysluplnosti záměru zvýšit ceny jízdného ve veřejné hromadné dopravě ve Středočeském kraji o minimálně 20 %, a vyzývá Zastupitelstvo Středočeského kraje, aby tento návrh odmítlo. Záměr zvýšit cenu jízdného ve veřejné dopravě byl prezentován v médiích p. Petrem Boreckým, krajským radním pro mobilitu.

Pro město, jakým jsou Neratovice, může mít zdražení jízdného ve veřejné hromadné dopravě řadu nezamýšlených negativních dopadů. Velká část našich obyvatel dojíždí za prací zejména do Prahy. Zvýšení ceny veřejné dopravy by znamenalo další zátěž pro rodinné rozpočty, což je zejména v době, kdy mnozí již čelí a budou čelit dopadům pandemie a očekávané ekonomické krize, krajně nemístné.

Zároveň může vést k nárůstu individuální automobilové dopravy. S tím je spojená nejen větší dopravní zátěž měst a obcí – zejména pak větší dopravní zácpy obzvláště směrem do Prahy, ale také větší požadavky obyvatel na kapacitu parkování v obcích, zejména v sídlištní zástavbě.
Rozhodnutí zdražit jízdné ve veřejné hromadné dopravě bude mít ve svých důsledcích velmi neblahé dopady na životní prostředí, na ekonomickou situaci dojíždějících za prací či do škol, ale také negativní dopady na veřejné rozpočty.“

Odbor tajemníka úřadu má do konce týdne zajistit zaslání textu této výzvy všem zastupitelům Středočeského kraje emailem a zajistit jeho zveřejnění na webových stránkách města Neratovice.

Navrhovatelé z řad opozičních zastupitelů odůvodnili svůj návrh v zastupitelstvu předloženém materiálu takto:

V lednu tohoto roku se v médiích objevily zprávy a rozhovory s krajským radním pro mobilitu Petrem Boreckým, v nichž prezentoval svůj návrh na zvýšení ceny jízdného ve veřejné hromadné dopravě ve Středočeském kraji o minimálně 20 %.

Pokud by toto zdražení bylo schváleno, dopadne to negativně na peněženky mnoha občanů města Neratovice. Toto zdražení zároveň sníží motivaci občanů města využívat veřejnou hromadnou dopravu namísto individuální automobilové dopravy, což povede k většímu zatížení silnic, včetně potenciálně vyšších nároků na parkování.

Toto rozhodnutí neguje výsledky integrace Neratovic do ROPID, jejímž cílem bylo mimo jiné právě snížení jízdného a motivování občanů k většímu využívání veřejné dopravy.

Jak hlasovali jednotliví zastupitelé, můžete vidět zde:

Související články

Back to top button