Zastupitelstvo

Po letech bojů o umístění přístaviště včera zastupitelstvo odhlasovalo usnesení, které prakticky znemožňuje jeho výstavbu na pozemku lobkovické louky

Na včerejším zasedání zastupitelstva města Neratovice došlo k hlasování o usnesení, které pověřuje starostu města Romana Kroužeckého, určeného zastupitele Tomáš Hrodka a Městský úřad Neratovice provést změny v návrhu nového územního plánu, které zachovají zařazení tohoto pozemku stejné jako v současném územním plánu.

Prakticky to znamená, že výstavba přístaviště a příslušné infrastruktury v lokalitě lobkovické louky nebude možná, neboť by byla v rozporu s takovým územním plánem. V důsledku toho město nebude schopno dodržet smlouvu o výstavbě přístaviště, kterou uzavřelo s Ředitelstvím vodních cest.

Už na prvním zasedání současného zastupitelstva po volbách v roce 2018 přijalo zastupitelstvo města usnesení, které pověřilo starostu města Romana Kroužeckého vyjednáním změny umístění přístaviště na lokalitu pod jezem s ředitelstvím vodních cest.

To nepřineslo kýžený výsledek a výstavba byla pozastavena soudní cestou.

V návrhu nového územního plánu byl pozemek na lobkovické louce určen jako pozemek pro výstavbu přístaviště. Po té se objevil nápad, že by v územním plánu mohlo být území vyhrazené pro přístaviště v obou lokalitách. To by ovšem znamenalo, že by výstavbě přístaviště v lokalitě v Lobkovicích nic nebránilo. Navíc se zjistilo, že takové řešení není možné i z hlediska pravidel pro tvorbu územního plánu.

Pro toto usnesení, které na základě dohody opozice navrhla Alena Prošková (NeraHnutí), hlasovala celá opozice, ale také pět zastupitelů koaličních stran, takže celkem 15 hlasy bylo usnesení schváleno.

Jak hlasovali jednotliví zastupitelé, vidíte na obrázku.

Související články

Back to top button