Zastupitelstvo

Budoucnost pro Neratovice navrhuje čtyři základní okruhy opatření pro snížení ekonomických dopadů na občany a ekonomiku města

Pandemie nemoci Covid-19 zastavila významnou část ekonomického života ve světě, v naší zemi i v našem městě. Ekonomické dopady pandemie a opatření souvisejících s pandemií lze jen stěží odhadovat, ale dá se očekávat, že nebudou malé. 

Je proto v zájmu  nás všech usnadnit občanům i místním drobným podnikatelům vyrovnávání se s očekávanou ekonomickou krizí a povzbudit koupěschopnost a celkově ekonomiku města, stejně jako zvážit dopady krize na plánované velké investiční akce města.

Proto zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice připravují na mimořádné květnové zasedání zastupitelstva města čtyři základní návrhy na taková opatření.

Symbolický poplatek za zábor veřejného prostranství pomůže restauracím, kavárnám, cukrárnám a trhům

Mezi malé podniky nejvíce postižené koronavirovou krizí patří bezpochyby restaurace, kavárny a cukrárny, které musely zůstat po dlouhou dobu zavřené a teprve od tohoto týdne mohly alespoň částečně otevřít (zahrádky). Řada těchto podniků si od města pronajímá veřejná prostranství právě pro tyto své zahrádky.

Proto Budoucnost pro Neratovice navrhuje dočasně snížit poplatek za zábor veřejného prostranství na symbolickou 1 korunu za metr čtvereční na rok.

Odpuštění poplatků z prodlení za období pandemie pomůže občanům vyhnout se dluhové pasti

Další návrh Budoucnosti pro Neratovice spočívá v tom, že navrhuje pro občany odložit některé platby městu, aniž by se jim načítala penále. Budoucnost pro Neratovice navrhuje odpuštění penále u dluhů městu vzniklých v období březen 2020 až září 2020 v případě, že do konce června 2021 dlužník uhradí dlužnou částku.

Jestli něco město nepotřebuje, pak je to spadnutí části občanů města do dluhové pasti v důsledku pandemie. Vždyť je v zájmu všech představitelů města, aby v důsledku pandemie nespadla další část obyvatel do dluhové pasti.

Slevové kupóny uplatnitelné v provozovnách místních malých firem pomohou občanům i místní ekonomice

Další návrh Budoucnosti pro Neratovice spočívá v poskytnutí slevového kuponu ve výši 250 Kč každému občanu města Neratovice, včetně dětí prostřednictvím jejich zákonných zástupců. Slevový kupón  by pak byl uplatnitelný u místních malých firem, čili firem do deseti zaměstnanců, se sídlem na území města a s jasnou vlastnickou strukturou, které se zaregistrují jako příjemci slevových kupónů.

Slevové kupony budou následně těmto podnikům proplaceny z městského rozpočtu.

Výhodou tohoto návrhu je to, že představuje nejen drobnou finanční pomoc občanům, ale také cílenou podporu těm místním firmám, pro které je obtížnější vyrovnat se s dopady pandemie.  Zároveň budou podpořeny výrazněji ty firmy, o jejichž služby je mezi občany zájem.

Potenciálně tento krok “nasype” do místní ekonomiky až 4 miliony korun. Dopad na místní ekonomiku může být však  i násobně vyšší, jelikož u provozovatelů místních firem je větší pravděpodobnost, že část takto získaných prostředků opět utratí v místní ekonomice.

Pro městský rozpočet přitom nepůjde ve skutečnosti jen o výdaj 4 milionů, ale také navýšení následných daňových příjmů rozpočtu města. Zároveň může i takto drobná podpora u řady místních firem znamenat rozdíl mezi přežitím a nepřežitím krize, čili město si tak zajistí rozpočtové příjmy do budoucna.

Vedení města musí jasně říci, jaké jsou jeho investiční priority

Současná koalice připravuje několik velmi nákladných investičních projektů. Vedle rekonstrukce křídla Základní školy Ing. M. Plesingera-Božinova, která už probíhá, to je přístavba Domu kněžny Emmy, výstavba nové polikliniky, výstavba parkovacího domu a nejnákladnější investicí je rekonstrukce Společenského domu.

Hrozba významného snížení rozpočtu je dosti reálná. Například už nyní sněmovna snížila o 15 mld korun objem financí, které mají doputovat do obcí a krajů. V takovém případě se město musí rozhodnout, které z významných investic mají nejvyšší prioritu a které jsou naopak zbytné či finančně nereálné v nejbližších letech.

Zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice proto budou navrhovat usnesení, které uloží vedení města představit příštímu zastupitelstvu investiční priority města a zároveň konkrétní opatření z těchto priorit plynoucí.

Vyjednávání podpory pro tato opatření

V současnosti zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice vyjednávají s některými dalšími zastupiteli podporu těchto návrhů, aby mohly být na květnovém zastupitelstvu schváleny.

Související články

Back to top button