Zastupitelstvo

Starostou Neratovic byl zvolen Roman Kroužecký ze Společně pro Neratovice

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Neratovice v pondělí 12. listopadu byl starostou města zvolen Ing. Roman Kroužecký z uskupení Společně pro Neratovice, nezvolen námi [NeraHnutím] navrhovaný RNDr. Jiří Sloup. Poměr hlasů byl 12 ku 9.Uvolněným místostarostou zvolen Marek Lenc z uskupení Neratovice jinak, nezvolen námi navrhovaný RNDr. Jiří Sloup, a to ve stejném poměru jako u volby starosty. Uvolněnou místostarostkou zvolena Mgr. Lenka Mrzílková z Neratovice jinak – NeraHnutí hlasovalo proti zřízení nejasně definované pozice neuvolněného místostarosty a při volbě odevzdalo prázdné hlasovací lístky.

V Radě města Neratovice usednou vedle starosty a místostarostů Ing. Michaela Landová (SpN), Bc. Markéta Rajchertová (NJ), Vladimír Kaňka (NJ) a Mgr. František Štěrba (VpN). NeraHnutím navržení Bc. Pavel Šanda, RNDr. Jiří Sloup, Mgr. Marcela Brodilová a Jaroslava Soukupová nebyli zvoleni.

Předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Neratovice byl zvolen náš kandidát RNDr. Jiří Sloup. Členy finančního výboru byli zvoleni Milan Poříz (ODS), Bc. Markéta Rajchertová (NJ), Jakub Vojta, Ing. Ludvík Vondráček, Mgr. Jakub Zika (TOP 09 za SpN) a Bc. Irena Ciknerová (VpN). Nezvoleny námi navržené Mgr. Zlata Vildová ani Ing. Petra Rulfová.

Předsedkyní kontrolního výboru Zastupitelstva města Neratovice byla zvolena Mgr. Hana Vojtová za KSČM.

Členy kontrolního výboru byli zvoleni tři naši kandidáti – Bc. Pavel Šanda, Ing. Lenka Šipošová a Ing. Jan Horník. Dále Mgr. Kateřina Kořanová (NJ), Ing. Kristýna Houdová (VpN) a Marcel Peter (TOP 09, navržen za SpN).

Dále byly odsouhlaseny odměny neuvolněným členům zastupitelstva a proplacení nevyčerpané dovolené bývalé starostky. Schválena byla žádost o změnu účelu dotace divadelnímu spolku 1. neratovická divadelní v souvislosti s nečekanou personální změnou v souboru.

Hlasováním byl schválen určený člen ZM pro pořizování územně plánovací dokumentace i pro následující období 2018-2022 Ing. Tomáš Hrodek (ODS), neschválen námi navrhovaný Rostislav Vebr, opět v poměru 12 ku 9 hlasům.

NeraHnutí tak nemá žádné zastoupení ve vedení města. Zastoupeno je v orgánech zastupitelstva zřizovaných ze zákona, tedy předsedou finančního výboru a třemi členy kontrolního výboru.

Související články

Back to top button