Roman Kroužecký

 • Kvě- 2020 -
  25 května
  Zastupitelstvo

  MUDr. Zimová vysvětluje starostovi Kroužeckému problémy s projektem nové polikliniky

  V lednu letošního roku sepsalo 13 lékařů dopis radě a zastupitelstvu města a jej předalo prostřednictvím podatelny MěÚ. Dopis se k řadovým zastupitelům dostal až 21. dubna. Teprve v květnu dostali lékaři odpověď starosty města.  Od půlky května pak probíhá hromadná korespondence mezi vedením města, zastupiteli a lékaři. Celou situaci dobře vystihují dopisy MUDr. Viery Zimové, proto jsme se na základě jejího souhlasu rozhodli tyto dopisy zveřejnit. Dopis první, převážně o smyslu atria Vážený pane starosto, předem bych chtěla poznamenat, že já na jedné ze zmíněných schůzek byla a již tam zazněly připomínky ze strany lékařů, že atrium je pro funkci polikliniky jakožto ambulantního zařízení zbytečné – funkci nemá žádnou, pouze zbytečně zvedne náklady. Z pohledu pacienta-nemocný člověk si nejde na polikliniku „posedět do zeleně“, ale vyřídit to, co potřebuje a poté polikliniku opustí. A tím nemyslím pouze lidi s infektem, ale i pacienta s bolestí zubu, chirurgickým problémem atd. A ti somaticky…

  Číst více »
 • 24 května
  Zastupitelstvo

  Starosta nechápe, co lékařům vadí na atriu nové polikliniky

  „Stále mi asi nedochází, z jakého důvodu se stále točíme okolo atria,“ napsal starosta města Roman Kroužecký v jednom z emailů, které v poslední době putují mezi lékaři a zastupiteli. Proč se tedy točíme kolem atria? Atrium totiž někdy smysl dává a jindy ne. Atrium dává perfektní smysl v lékařských zařízeních jiného typu a na jiném místě. Smysl dává v centrech měst, kde je nedostatek zeleně, protože vytváří něco, co lokalitě chybí. Nedává však smysl v budově uprostřed parku, obzvláště, když samotný park významně zmenší. Smysl dává například v nemocnici, kde si pacienti za hezkého počasí odskočí na chvíli vzduch. Nedává smysl v poliklinice, kam nemocní jdou s tím, aby byli zase co nejdříve pryč, nikoliv aby rozjímali v atriu. Jaké pohnutí mysli by asi člověka – zdravého či nemocného – vedlo k tomu, aby dal uprostřed velkého parku přednost posezení v atriu polikliniky? Poliklinika byla zjevně projektována jako soukromá klinika…

  Číst více »
Back to top button