Zastupitelstvo

Co se stane s neratovickou nemocnicí, naznačí zastupitelstvo 19. prosince

Vlastník neratovické nemocnice společnost VAMED Mediterra oslovil neratovickou radnici s požadavkem řešení budoucnosti nemocnice. Město je majitelem objektu i pozemku pod ním, zatímco zdravotnické služby v něm provozuje společnost VAMED Mediterra na základě smlouvy z roku 1994 s celkem 19 dodatky. VAMED Mediterra nyní požaduje zásadní změny.
Již v minulosti usiloval VAMED o koupi budovy a pozemku, ale poslední zasedání minulého zastupitelstva v roce 2014 prodej odmítlo.

Nyní nabízí městu čtyři možné scénáře řešení.

V prvních variantě požaduje po městu investici ve výši 100 milionů korun do budovy a financování výstavby parkoviště pro nemocnici. Druhá varianta je prakticky stejná, pouze nabízí, že poskytnutí oněch finančních prostředků formou půjčky.

Ve třetí variantě by do budovy a parkoviště investoval sám VAMED a stal by se tak podílníkem na vlastnictví budovy. Vzhledem k výši plánovaných investic by to znamenalo, že se město stane menšinovým vlastníkem budovy.

Ve variantě čtvrté chce VAMED budovu nemocnice zakoupit.

Vedení města naštěstí odmítlo časový harmonogram, které pro rozhodnutí požadoval VAMED. Ten prakticky nedával městu možnost všechny varianty, případně další možnosti, reálně prozkoumat.

K záležitosti se konaly dvě schůzky zastupitelů a místních lékařů se zástupci firmy.

Signály z radnice jasně hovoří o tom, že první dvě varianty nepřipadají v úvahu. Naopak nejsilněji zaznívaly hlasy pro prodej budovy nemocnice.

Město se dostalo do prekérní situace, kdy hrozí, že přijde o zdravotnické služby, které je dosud VAMED Mediterra nucen poskytovat na základě smlouvy z roku 1994. Faktem je, že smlouva je zastaralá a neodpovídá současným trendům poskytování zdravotní péče.

Je to výsledek dlouholetého neřešení problematického vztahu města s provozovateli nemocnice. Město se tak dostalo pod velký tlak nemocnici prodat nebo se jinak zříci posledních pák, které má k dispozici k tomu, aby si vynutilo poskytování nemocniční a další zdravotní péče, kterou občané města potřebují.

O dalším postupu ve vyjednáváních bude rozhodovat zasedání zastupitelstva města, které má pověřit vedení města jednáním o některé z variant. Problém je, že všechny čtyři varianty jsou pro město velmi nevýhodné.

Samozřejmě je tu ještě varianta, která se na stůl zatím nedostala, že by naopak město převzalo provoz nemocnice a vlastnilo nemocnici jako městský podnik, případně jako společný podnik s většinovým podílem města.

Mezi zastupiteli totiž panují obavy, že by město nedokázalo nemocnici provozovat se ziskem, ale že by naopak muselo na provoz nemocnice pravidelně přispívat.

Nemocnice přitom v minulosti vykazovala docela zajímavý zisk kolem 14 milionů ročně. V loňském roce to však podle tvrzení zástupců firmy byl jen 1 milion v důsledku nárůstu mezd personálu.

Související články

Back to top button