Zastupitelstvo

Zastupitelstvo neschválilo stažení ústavní stížnosti ve sporu s bytovým družstvem Na Výsluní

Bytové družstvo Na Výsluní vzniklo v druhé polovině 90. let za účelem stavby domu, kdy sdružilo prostředky s městem, které využilo dotačního programu na bytovou výstavbu. Vzhledem k dotačním podmínkám musel podíl města zůstat v majetku města dalších 20 let, a tak byla podepsána smlouva o převodu tohoto majetku na družstvo po uplynutí této lhůty.

V roce 2018 tak mělo být podle této smlouvy vlastnictví převedeno do majetku bytového družstva za symbolickou jednu korunu.

Minulé zastupitelstvo mělo obavy, že by zastupitelé mohli být soudně popotahováni za to, že nebyli dobrými hospodáři, a tak zcela záměrně neschválilo převod podílu na družstvo s tím, že to udělá, jakmile bude mít v ruce soudní rozhodnutí, o které se bude moci při rozhodování opřít.

Okresní soud rozhodl podle očekávání ve prospěch bytového družstva, ale k překvapení mnohých se město proti tomuto rozsudku odvolalo. Když stejně rozhodl i krajský soud, město podalo dovolání k nejvyššímu soudu.

Když i nejvyšší soud rozhodl ve prospěch bytového družstva, resp. potvrdil platnost rozsudků nižších instancí, rozhodla rada města pěti hlasy (dva radní se zdrželi) o podání ústavní stížnosti.

Na středečním zastupitelstvu se tedy projednával návrh předložený Alenou Proškovou, aby město tuto ústavní žalobu stáhlo.

Mnozí zastupitelé se podivovali, jaká je vlastně podstata této stížnosti, v čem byla porušena ústavní práva města. Na to tajemník úřadu odpověděl, že mají za to, že bylo porušeno právo na spravedlivý proces, neboť podle názoru externího právníka, kterého si město najímá, se soudy nevypořádaly s námitkami města – konkrétně s otázkou platnosti smluv uzavřených koncem 90. let.

Zastupitelům bylo též řečeno, že městu bylo doporučeno auditory, aby využilo všech soudních instancí.

Několik zastupitelů se též ptalo na náklady města spojené s touto soudní pří, jen předseda Finančního výboru Jiří Sloup se ptal na tuto dvakrát. Odpovědi se však zastupitelům nedostalo. Dozvěděli se pouze to, že soudní poplatky činí celkově zhruba 30 000 Kč. Kolik ale činí odměna za právní služby externího právníka, který pracuje pro město a na tomto soudním sporu pak od odvolání ke krajskému soudu, ani kolik bude muset město zaplatit za náklady družstva jakožto vítězné strany sporu, jsme se nedozvěděli vůbec.

Většině zastupitelů nestačila ani jasná rozhodnutí tří soudních instancí k tomu, aby rozptýlila jejich obavy z případné hmotné odpovědnosti za jejich hlasování v zastupitelstvu. „Na férovku“ to však přiznal pouze zastupitel Tomáš Hrodek z ODS.

Nakonec pro usnesení, kterým by město stáhlo ústavní stížnost, hlasovalo pouze 8 opozičních zastupitelů – Marcela Brodilová, Ivana Kelinová, Pavel Šanda, Jiří Sloup, Jaroslava Soukupová, Alena Prošková, Anna Spěváčková a Rostislav Vebr.

Proti hlasovali nebo se zdrželi všichni koaliční zastupitelé a z opozičních řad pouze Jozef Hornák.

Usnesení tím pádem neprošlo a nesmyslný soudní spor města s jeho vlastními občany z bytového družstva Na Výsluní bude dál pokračovat.

Družstvo mezitím převedlo dosavadní podíl města v katastru do svého vlastnictví. Katastrálnímu úřadu na to stačilo předložení rozhodnutí krajského soudu.

Související články

Back to top button