Zastupitelstvo

Kdo bude vládnout Neratovicím? Stručně o volbě vedení města

Volba starosty a místostarostů

Nejprve se hlasovalo o počtu místostarostů. Anna Spěváčková (SPD) navrhla, aby byl jen jeden místostarosta. Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) navrhla, aby byly dva místostarostové a oba uvolnění.

Ani jeden z těchto návrhů neprošel s tím, že Jana Hanslíková (Speciál Neratovice), kterou koalice navrhovala na 2. místostarostku, uvedla, že chce být neuvolněná s tím, že v případě nutnosti lze tento status změnit.

Budoucnost pro Neratovice podpořila oba tyto návrhy, neboť máme za to, že místostarosta by ideálně měl být vždy na plný úvazek.

Jistý zmatek nastal ve formulaci usnesení o počtu místostarostů, ale po nějaké době a opakovaném čtení usnesení se zasedání propracovalo k tajné volbě starosty a místostarostů.

Starostou byl zvolen dosavadní starosta Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice), který v tajné volbě obdržel 13 hlasů. Místostarostou pak Ladislav Židoň (Společně pro Neratovice), který obdržel 16 hlasů, a  2. místostarostkou pak Jana Hanslíková s 18 hlasy, když jejím protikandidátem byl Karel Chvála (SPD) navržený Annou Spěváčkovou (SPD).

Volba členů rady města

Starosta Kroužecký navrhl Františka Štěrbu (Společně pro Neratovice), Tomáše Matějku (Speciál Neratovice), Marka Duchoslava (Mise) a Milana Poříze (ODS).

Marcela Brodilová (Budoucnost pro Neratovice) navrhla Markétu Rajchertovou (Neratovice jinak). Karel Chvála (SPD) navrhl Stanislava Priatku (SPD), Annu Spěváčkovou (SPD), Lenku Mrzílkovou (Neratovice jinak) a Pavla Šandu (Budoucnost pro Neratovice). Poslední dva nominaci nepřijali.

Zvoleni byli Tomáš Matějka a Milan Poříz, kteří získali 15 hlasů, a František Štěrba a Marek Duchoslav, kteří získali 13 hlasů.

Související články

Back to top button