Zastupitelstvo

Zastupitelstvo odmítlo odpuštění pokuty firmě AKORD ve výši 681 tisíc Kč

Společnost AKORD služby s.r.o. byla zhotovitelem úpravy přechodů pro chodce na určených komunikacích ve městě, jejichž cílem bylo zvýšení bezpečnosti chodců.

Dílo, jehož byla zhotovitelem, však předala s prodlením 88 dní, což odpovídá smluvní pokutě přes 920 tisíc Kč. Firma však přiznala prodlení pouhých 23 dní a uhradila tomu odpovídající pokutu něco přes 240 tisíc Kč.

Nyní žádala zastupitelstvo o odpuštění zbývající částky, tedy více než 680 000 Kč. Firma argumentovala tím, že nemohla sehnat subdodavatele a klade to za vinu neratovickému městskému úřadu.

Materiál předkládal dvě varianty usnesení. První vycházela z žádosti společnosti AKORD služby s.r.o., druhá navrhovala firmě odpustit polovinu smluvní pokuty. Té by tak zbývalo doplatit něco přes 220 000 Kč.

Nakonec nebylo ani jedno usnesení schváleno, čili platí původní výše smluvní pokuty. Firma bude muset městu uhradit částku přes 680 000 Kč.

Jak hlasovali jednotliví zastupitelé?

Usnesení: I. Zastupitelstvo města schvaluje žádost o odpuštění zaplacení části smluvní pokuty společnosti AKORD služby s.r.o. ve výši 681.384,92,-Kč.

Usnesení: II. Zastupitelstvo města schvaluje odpuštění dluhu ve výši ½ smluvní pokuty společnosti AKORD služby s.r.o. ve výši 461 245,18 po zaplacení částky 220 139,74 Kč.

Související články

Back to top button