Zastupitelstvo

Hlasování o omezení provozní doby heren a kasin zastupitelstvo na návrh místostarostky odložilo

Ani mírná regulace hazardu v Neratovicích zastupitelstvem neprošla, ačkoliv se podařilo dostat tento bod na program zastupitelstva.

Na středečním zasedání zastupitelstva města předložili zastupitelé Budoucnost pro Neratovice spolu s radními Františkem Štěrbou (Volba pro Neratovice, Michaelou Landovou (Společně pro Neratovice) a Jaroslavou Soukupovou (NeraHnutí) návrh vyhlášky omezující hazard.

Návrh představoval kompromis v rámci zastupitelstva, kde není dostatek hlasů na silnější regulaci, když starosta města Roman Kroužecký změnil názor oproti předchozím dvěma volebním obdobím, kdy prosazoval nulovou toleranci vůči hazardu.

Na své facebookové stránce však připustil možnost, že by podpořil časové omezení provozní doby heren a kasin, což přesně odpovídalo návrhu zastupitelů Budoucnost pro Neratovice.

Nejprve se však hlasovalo o zařazení bodu na program, které bylo schváleno 11 hlasy. Podpořili jej tři koaliční zastupitelé, zatímco dva opoziční zastupitelé naopak hlasovali proti – konkrétně Alena Prošková (NeraHnutí) a Hana Vojtová (KSČM).

Při samotném projednávání bodu jsme byli svědky přehlídky opravdu absurdních až komických výhrad vůči vyhlášce.

Místní versus časové omezení

Dozvěděli jsme se například, že vyhlášku je nutné odůvodnit zdokumentovanými výjezdy městské policie. Jenže to se týká místních omezení, nikoliv časového omezení.

Jde v zásadě o to, že pokud mají být vyhláškou herny a kasina omezena jen v některých částech města, může Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚHOZ) vyhlášku vyhodnotit jako narušující hospodářskou soutěž. Proto je doporučováno pečlivě odůvodnit, proč vyhláška zavádí jiné podmínky pro různé části města.

Navrhovaná vyhláška ale žádné místní omezení neobsahovala a časové omezení dopadá na všechny herny a kasina stejně, takže vůbec nehrozí, že by ÚHOZ vyhlášku napadl. Výtka se tudíž vůbec nevztahovala k navrhované vyhlášce.

A co ministerstvo vnitra?

Další absurdní argument byl, že vyhlášku je nutné předem zaslat k vyjádření ministerstvu vnitra.

Ministerstvo vnitra má skutečně pravomoc zrušit městskou vyhlášku, pokud usoudí, že je v rozporu se zákonem. Proto jsou mu schválené vyhlášky vždy zasílány.

Samozřejmě obec se může rozhodnout poslat návrh vyhlášky k posouzení příslušnými úředníky ministerstva, aby mělo jistotu, že po jejím schválení nebude zrušena. Není to však žádná povinnost a dělá se to obvykle jen ve případech sporných vyhlášek, které třeba nemají precedens v jiných městech.

To ale není případ navržené vyhlášky. Obdobné vyhlášky, mnohdy výrazně více náchylné napadnutí, jsou v platnosti v řadě jiných měst, aniž by byly zneplatněny ministerstvem vnitra.

Čili šlo o další argument vycucaný účelově z prstu.

Datum platnosti?

Úplně nejkomičtější argument technického charakteru byl, že platnost vyhlášky je 14 dní po vyvěšení na úřední desce, během kterých ministerstvo vnitra nestihne vyhlášku posoudit.

Opět, komičtější neexistující problém už asi vymyslet nešlo. Takové určení data platnosti vyhlášky je naprosto běžné. Čili ve všech ostatních případech si s tím ministerstvo vnitra i obce poradily, ale najednou to je prezentováno jako vada vyhlášky.

Pracovní schůzka a dohoda zastupitelů

Pokud byste čekali, že pak přišly nějaké zásadní politické argumenty, tak byste čekali marně.

Zejména Alena Prošková z NeraHnutí odkazovala na pracovní schůzku zastupitelů, kde jsme se údajně dohodli, že starosta bude konzultovat přístup k regulaci hazardu se starosty okolních obcí.

V zásadě šlo o to, že mezi některými zastupiteli panovaly obavy, že v případě velmi silné regulace hazardu by se město vzdalo poměrně velké finanční částky, kterou z poplatků z provozu hazardu má, a zároveň by se problém gamblerství přesunul do některé z vedlejších obcí.

O této úvaze si můžeme myslet vcelku cokoliv, avšak to není v žádném rozporu s navrhovanou vyhláškou, nemluvě o tom, že pracovní schůzka zastupitelů vcelku jasně ukázala, že přísná regulace hazardu má téměř nulovou šanci v současném zastupitelstvu projít.

Za zmínku také stojí, že šlo opravdu jen o pracovní schůzku a závěry, které si z ní udělalo vedení města. Žádné hlasování zde neproběhlo a ani nemohlo proběhnout, takže ani nevíme, zda s tímto závěrem (což je trochu silné slovo) panuje většinový souhlas.

Lepší nic než málo?

Někteří zastupitelé měli výhrady k tomu, že vyhláška nejde v omezení hazardu dost daleko. S touto výhradou lze souhlasit, ale je to opravdu důvod k hlasování proti takové vyhlášce?

Samozřejmě, že ne. Nemá to žádnou logiku. Prakticky to znamená upřednostnění žádné regulace nad nějakou regulací.

Zastupitel Jiří Sloup (NeraHnutí) vystoupil s tím, že vyhláška by měla omezovat propagaci hazardu. Narážel přitom na billboardy zvoucí do nově otevřeného kasina na náměstí, které se objevily po městě.

To ale vyhláška obsahovat nemůže. To je třeba řešit jinými opatřeními. Čili s hlasováním pro nebo proti vyhlášce to nemělo žádnou souvislost, přestože motivace byla jistě správná.

Co nemůžeš porazit, to musíš odložit

No a jelikož se dostal bod na program zasedání, už to vypadalo, že by vyhláška mohla být schválena.

A jelikož někteří opoziční zastupitelé, kteří se na oné slavné pracovní schůzce zastupitelů nejvíce dušovali, jací jsou odpůrci hazardu, odvedli svou práci na zmatení zastupitelů, nastal čas navrhnout odložení bodu na příští zasedání.

To navrhla místostarostka Lenka Mrzílková a schválila velká většina zastupitelů. Proti hlasovali pouze zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice (Ivana Kelinová, Marcela Brodilová, Pavel Šanda) a Tomáš Hrodek z ODS.

Zastáncům hazardu tak byly věnovány další dva měsíce času na to, aby podporu pro regulaci hazardu dostali pod 11 zastupitelů a ta neprošla. Jestli budou úspěšní, uvidíme na příštím zasedání zastupitelstva, které má údajně proběhnout na konci června.

Související články

Back to top button