Zastupitelstvo

Tak tedy privatizace městských bytů?

Co tak najednou honem, honem…? Musí to být do prázdnin? Nebo je za tím něco, o čem nejen občané, ale i řada zastupitelů nesmí vědět?

Přiznám se, že obecně nejsem proti privatizaci MALÉ části bytů v majetku města; nakonec podmínky pro toto se mohou měnit. Nicméně mne zarazilo:

– Ten, až podezřelý spěch pro schvalování podmínek prodeje městského majetku

– Rozsah prodeje městských bytů; byť (ZATÍM?) jen uvažovaný.

Čísla hovoří jasně: Městských bytů je v současné době cca 550, což představuje cca 8-9%, slovy osm až devět procent, bytového fondu v Neratovicích; k prodeji je jich navrženo cca 400. (Prosím, aby mne nekamenovali puntičkáři, že jsem použil zaokrouhlená čísla.)

Vystoupení občanů, kterých by se prodej městského majetku měl týkat, mne utvrdil v názoru, že radnice tento návrh pravidel (který, až na malé výjimky, pak většinou zastupitelů „koalice“ protlačila) je šit horkou jehlou.

Za pozornost určitě stojí, že návrh na prodej městského majetku zahrnuje i problematický dům č. p. 1021. (Kde je, mimo jiné, i městská poliklinika a ordinace lékařů, rehabilitace apod.) Proč se město chce zbavovat tohoto domu (který přináší do městské pokladny určité výnosy), mi zůstává stále nejasné.

Argument, který zazněl ve zdůvodnění prodeje, že je s tím moc starostí, mi nepřipadá zrovna správný. Samozřejmě, že s tak velkým domem, kde je cca 140 bytů a tudíž cca 140 nájemníků, budou starosti vždycky. Ale házet je na družstvo, které (možná) vznikne, mi nepřipadá fair. Vždyť valná většina, když ne občanů Neratovic, tak aspoň zastupitelů, ví, že tam v řadě případů, bydlí lidé sociálně slabí. Takže ergo kladívko: Pravděpodobnost vzniku družstva v tomto domě (stále hovoříme o č. p. 1021) je velice, velice malá.

A co tedy potom? Bude se město o dům starat nadále nebo ho prodá komukoli (samozřejmě mám na mysli subjektu, kde nebude zastoupena většina současných nájemníků)…

Argumenty, které zazněly na zasedání z úst paní Chlebcové (představitelky firmy, která se zabývá mj. privatizací bytových domů) mne spíš zneklidnily. Měly ty argumenty snad vyvolat dojem, že jedině a jedině privatizace způsobí, že duha míru se rozklene nad všemi domy a byty v Neratovicích? Tak takovým způsobem podaný prodej MĚSTSKÉHO majetku se mi zdá falešný.

Vzhledem k tomu, co jsem zde nastínil (a taky z dalších důvodů) jsem navrhl, aby v PRVNÍ etapě byl z toho prodeje městských bytů onen dům 1021 vyjmut. Samozřejmě, že tento návrh byl smeten ze stolu (tou tvrdou většinou radniční koalice). Nemohu se zbavit dojmu, že to nebylo kvůli návrhu samotnému, ale spíš kvůli tomu KDO jej podával…

Ondřej ČEREPUŠŤÁK, zastupitel města Neratovic

Poznámka redakce: Městských bytů je 530, což je zhruba 7,8 % všech bytů v Neratovicích. Z toho 420 je nabídnuto k privatizaci.

Od čtenářů

Články od našich čtenářů. Svůj článek můžete zaslat na clanky@neratoviny.cz

Související články

Back to top button