Zastupitelstvo

Zastupitelstvo odmítlo zařadit sjednocení cen senior taxi na program. Místo toho rada službu pro většinu zdražila.

Budoucnost pro Neratovice přišla s návrhem na sjednocení cen pro službu senior taxi pod názvem Autosen, který pro město zajišťuje Dům kněžny Emmy. Dosud většina seniorů platila 25 Kč za jednotlivou jízdu, zatímco senioři z Mlékojed 50 Kč, z Korycan 35 Kč a z Horňátek.

Na tuto skutečnost poukázala radní Michaela Landová na minulém zastupitelstvu, ale neměla v tu chvíli připravený návrh na změnu ceny.

Proto zastupitelský klub Budoucnost pro Neratovice připravil návrh na sjednocení ceny na 26 Kč, což by znamenalo zdražení pro seniory z Neratovic, Byškovic a Lobkovic o pouhou jednu korunu, ale zároveň zlevnění na 26 Kč pro seniory z Mlékojed, Horňátek a Korycan. 

Návrh ceny byl založen na dvou výpočtech. Jeden vycházel z reálného využití služby seniory z různých částí města v loňském roce. Druhý pak z poměru počtu obyvatel jednotlivých částí města. V obou případech zdražení o jednu korunu pohodlně pokrylo zlevnění pro Mlékojedy, Horňátky a Korycany.

Ve chvíli, kdy se mělo hlasovat o zařazení tohoto bodu na program, prohlásil starosta města Roman Kroužecký, že schválení ceníku senior taxi je v kompetenci rady města a že rada města již tuto věc řešila a sjednotila ceny na výši 30 Kč za jednotlivou jízdu. 

Zastupitelé za Budoucnost pro Neratovice trvali na tom, aby se hlasovalo o zařazení bodu na program, neboť stálo za svým původní návrhem ceny, tedy 26 Kč za jednotlivou jízdu. Následně zastupitelstvo hlasovalo proti zařazení tohoto bodu do programu zastupitelstva.

Primárně je třeba říct, že představa, že když je něco v kompetenci rady města, zastupitelstvo do toho nemá zasahovat, je naprosto proti elementárním principům našeho ústavního pořádku. Ano, rada města má pravomoc o některých věcech rozhodnout sama bez souhlasu zastupitelstva, zatímco o jiných má pravomoc rozhodnout pouze zastupitelstvo.

Rada města je ale orgán podřízený zastupitelstvu města a zastupitelstvo města tudíž může rozhodovat také o záležitostech, které jsou v kompetenci rady města, pokud tak uzná za vhodné. Starostův argument je prostě a jednoduše nepravdivý, dokud a pokud u nás existuje ústavou garantovaný systém zastupitelské demokracie.

Úsměvné byly též argument pro větší zdražení pro Neratovice, Lobkovice a Byškovice, než Budoucnost pro Neratovice navrhovala. Byly dva základní.

První byl ten, že by cena 26 Kč znamenala problémy vzhledem k placení drobnými a vracení drobných, jako kdyby 30 Kč bylo možné zaplatit bez drobných. Druhý byl ten, že zájem o službu roste. Přece smyslem každé služby, kterou město poskytuje a dotuje, je přesně to, aby byla využívána těmi, pro koho je určena. Nebyla snad zřízena, včetně nastavení cen, s tím, že bude využívána jen málo.


Jak hlasovali jednotliví zastupitelé z jednotlivých stran vidíte na obrázku. Hlasovalo se o zařazení bodu na program. Prakticky se hlasovalo o tom, zda bude cena za senior taxi 30 Kč nebo zda se umožní hlasoval o ceně 26 Kč, jak zněl návrh zastupitelů Budoucnost pro Neratovice.

Související články

Back to top button