Zastupitelstvo

Zastupitel Hornák navrhl čestné občanství policistům, kteří pomáhali zvládat uprchlickou krizi

Na únorovém zasedání zastupitelstva města Neratovice navrhl zastupitel Jozef Hornák (ČSSD) udělit čestné občanství dvěma neratovickým policistům Milanu Procházkovi a Michalu Šimánkovi, kteří pomáhali místním orgánům v Maďarsku a Slovinsku zvládat vlnu uprchlíků.
Oba policisté si nepochybně zaslouží úctu za práci, kterou odvedli a ke které se přihlásili nad rámec svých běžných pracovních povinností. A zastupitel Hornák přednesl tento návrh jistě v dobrém úmyslu.
Jenže institut čestného občanství je určen pro ocenění lidí, kteří udělali pro město něco opravdu mimořádného nebo se o město zasloužili svým celoživotním úsilím.
V Neratovicích žijí přinejmenším stovky lidí, kteří ve svém zaměstnání, a to i ve službě svým spoluobčanům, podávají výkony nad rámec svých běžných povinností či požadavků svého povolání.
Jsou to minimálně všichni pracovníci ve zdravotnictví, kteří přes obrovský nedostatek lékařů, zdravotních sester a dalšího zdravotnického personálu udržují zdravotní péči v Česku na světové úrovni prací mnohdy hraničící se sebeobětováním.
Stejně můžeme jako mimořádné chápat nasazení učitelů, kteří vyučují ve třídách s příliš velkým počtem žáků s rostoucím počtem dětí s poruchami chování.
A takto bychom mohli vyjmenovat řadu dalších profesí, v nichž lidé z našeho města podávají mimořádné výkony, pracují ve velkém stresu či v zhoršených podmínkách či dělají práci navíc, mnohdy neplacenou.
Policisté, hasiči a mnoho dalších pomáhali mimořádně i během povodní přímo v našem městě.
Neměli by pak také oni být oceněni čestným občanstvím města, má-li být všem udělováno podle stejných kritérií?
Město by mělo najít jiný způsob, jak oba policisty ocenit.

Související články

Back to top button