Zastupitelstvo

Zastupitelstvo schválilo dotaci na rozšíření fotbalového hřiště a stavbu volejbalových šaten

Středeční zasedání zastupitelstva města Neratovice schválilo dotaci Tělovýchovné jednotě Neratovice ve výši 2 250 000 Kč na dva projekty. Jedná se o výstavbu šaten pro volejbalový areál a rekonstrukci fotbalového hřiště s umělým povrchem.Současné zázemí pro volejbal a nohejbal nemá sociální zázemí ani potřebný počet šaten. Proto TJ v minulém roce připravilo projekt stavby šaten, který je investicí okolo 2 až 2,5 mil Kč. Budoucí stavba bude podle vyjádření TJ splňovat požadavky na konání sportovních akcí v areálu.

Druhou velkou akcí je celková rekonstrukce hřiště s umělým povrchem také v areálu TJ Neratovice. Hřiště z roku 2006 již nesplňuje certifikaci povrchu a není na něm již přes rok možné hrát soutěžní utkání. To znamená, že ho již mohou sportovní celky využívat pouze pro tréninky. V minulém roce tedy TJ nechala vypracovat projekt na celkovou rekonstrukci povrchu a dále zbourání valu mezi hlavním hřištěm a tímto s umělým povrchem, čímž vznikne prostor pro rozšíření současného hřiště. Rozpočtovaná cena je cca 15 mil Kč.

TJ požádalo o dotaci ministerstva školství na realizaci tohoto projektu a v minulých letech našetřilo 3 mil Kč. Pro splnění parametrů dotace ale musí garantovat celých 30% spoluúčasti. O zbývající částku ve formě dotace tak TJ požádala město Neratovice.

Díky schválení této dotace TJ Neratovice očekává téměř jisté schválení dotace od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Hřiště s umělým povrchem využívá přes celý rok fotbalový klub, který má celkem 12 týmů, 230 dětí a 30 dospělých. Dále zde trénují po celý rok v rámci suché přípravy hokejisté. Hřiště využívá také Gymnázium Františka Palackého pro výuky tělesné výchovy, Dům dětí a mládeže pro pořádání sportovních akcí i ZŠ Ing. Plesingera – Božinova pro sportovní výuku.

Související články

Back to top button