Komunální politika

Obyvatelé Kojetické a Výsluní se mobilizují proti změně územního plánu na zítřejší zastupitelstvo

Na program zítřejšího zasedání zastupitelstva města je zařazen bod „Pokračování projednání návrhu na vydání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Neratovice“. Schválení návrhu usnesení, které změnu schvaluje, by oživilo dřívější záměr podnikatele Jaroslava Třešňáka vybudovat na svém pozemku velké nákupní centrum.
Radnice si zřejmě od schválení změny územního plánu slibuje vytvoření parkovacích míst pro noční hodiny a ochotu Jaroslava Třešňáka umožnit vedení cyklostezky do Kojetic přes jeho pozemek.
Sousedská iniciativa Na Výsluní – Kojetická je ale jiného názoru. Nákupní centrum v této lokalitě nechce. Další nákupní centrum v Neratovicích považuje na jednu stranu za zbytečné a na druhou stranu ohrožující tradiční malé obchody. Jeho stavba by pak znamenala zbytečnou devastaci životního prostředí pro místní obyvatele.
Kromě toho nevěří, že kontroverzní podnikatel Třešňák dostojí svým slibům, k čemuž dokládají příklady jeho jednání v jiných městech.
Proto Sousedská iniciativa již obeslala jednotlivé zastupitele rozsáhlým dopisem, v němž je žádá, aby hlasovali proti změně územního plánu číslo 3. Stejně tak jednotlivé zastupitele kontaktuje telefonicky i osobními návštěvami.
Ani na to se ale iniciativa úplně nespoléhá, a tak se snaží, aby co nejvíce občanů přišlo přímo na zítřejší zasedání a svůj postoj tam jasně vyjádřilo. Letáčky již vyvěsila na vchodech přilehlých domů a dětském hřišti.
Její členové jsou přesvědčeni, že vysoká účast občanů na zasedání zastupitelstva může jejich věci jedině prospět. Zasedání zastupitelstva začíná v 16:00 ve Společenském domě.

Související články

Back to top button