Dění ve městěKomunální politika

Hazardní lobby vrací úder

Když jsme začali informovat o petici za referendum o zákazu hazardu v Neratovicích, doufali jsme v konstruktivní diskusi mezi občany Neratovic o kladech a záporech hazardu i jeho zákazu třeba i na stránkách Neratovin.
Hazardní lobby však zahájila ostrou antikampaň, zahltila diskusi na Neratovinách mnoha agresivními příspěvky, ale také zaslala dopis zastupitelům města.
Regionální manažerka Tipgames Yveta Caniniová zaslala zastupitelům města Neratovice rozsáhlý dopis, kterým se je snaží odradit od zákazu hazardu.
Bohužel je dopis přehlídkou všech druhů manipulativní argumentace.
Argumentačním klamům, které v dopisu zastupitelům, stejně jako v diskusi na Neratovinách hazardní lobby využívá, se věnuje tato stránka wikipedie.
Pro informaci našim čtenářům přinášíme plný text dopisu. Možná by bylo na místě, aby také občané města napsali svůj názor zastupitelům města, aby jediné vyjádření k otázce hazardu nepřišlo z řad hazardní lobby.
E-mailové adresy zastupitelů jsou: starosta@neratovice.cz, mistostarosta@neratovice.cz, vldominik@gmail.com, mfalta@spolana.cz, jhornak.cz@gmail.cz, marcela.kesslerova@centrum.cz, alda.kocourek@gmail.com, koranova.nerajinak@seznam.cz, roman.retl@tiscali.cz, mischa33@seznam.cz, miroslav.lid@seznam.cz, mmisner@volny.cz, moravovi.neratovice@seznam.cz, roith@demmy.cz, sadovsky@sary.cz, jaroslava.soukupova@seznam.cz, i.senkyr@karneval.cz, sterba.frantisek@seznam.cz, lukas.vacek@ng-IT.EU, hvojtova@email.cz
Jednotlivé argumenty či spíše argumentační klamy pak budeme postupně rozebírat v dalších článcích.
Dopis regionální manažerky TIPGAMES Yvety Caniniové zastupitelům města Neratovice
Vážení zastupitelé, vážená paní starostko,
dovolte mi s ohledem na situaci okolo řešení regulace loterií na území města Neratovic vyslovit k dané problematice názor obyčejného řadového zaměstnance s 18-ti letou praxí v oboru.
Na téma loterií, zejména kamenných heren bylo napsáno snad již vše, argumenty pro i proti. Názory více či méně sofistikované, podložené jak vlastním přesvědčením, tak odbornými výzkumy.
Můj pohled na věc vychází z vlastního úsudku, získaného praxí, viděného dnes a denně na hernách středně velké firmy zhruba ve ¼ republiky, jež mám svěřeny v rámci pracovní náplně.
Zapojila jsem se aktivně také do hnutí „Loterie bez hazardu“, zastupujícího 60.000 zaměstnanců loterního průmyslu.
Aktivistům v čele s p. Bártíkem (člověkem bez dokončeného středoškolského vzdělání, obestřenému mnoha politickými skandály, nyní poradcem p. Sobotky), p. Hollanem (pouličním muzikantem z Brna, mladém muži, který nikdy v životě nepracoval, vychovaném v ryze aktivistické rodině) a p. Svobodou (bývalým gamblerem a autorem knihy „Já hráč“, ve které se veřejně přiznává k defraudanství a vlastnímu selhání, z nějž ale nyní viní všechny jen ne sebe)..
Tedy aktivistům se podařilo vyvolat zcela legitimní hon na čarodějnice.
Místo rozumného přístupu, podloženého věcnými argumenty, s rozvahou a na základě pravdivých faktů se otázka regulace jednoho jediného segmentu loterií stala předmětem nenávistné kampaně, fanatického ngoismu, kdy za vydatné podpory médií je veřejnost zhusta zásobována jednostrannými „zaručenými informacemi“, veřejnosti je nulová tolerance prezentována jako jediné samospasitelné řešení.
Herny mohou za všechny celospolečenské problémy, zakažme je, svět rázem zrůžoví a navždy vyjde slunce.
Kde se vlastně tito aktivisté vzali? Vrátíme-li se o pár let nazpět, do doby VHP, obce inkasovaly za každý VHP poplatek a herny nikomu nevadily. Pak ale na trh přišly VLT, ze kterých obce neměly ani korunu. Stát nebyl dostatečně pružný, obcím stále jen sliboval a tak mnohé dle hesla „když my nic, tak vy také nic“ zavedly prohibiční vyhlášky. Farského novela a 20% zdanění přišlo pozdě, mezitím zavětřili aktivisté a politikum bylo na světě.
Aktivisté se velmi často a rádi opírají o články MUDr. Nešpora, odborníka na léčbu závislostí. Dovolím si citaci z jednoho takového článku, nejedná se o vytržení z kontextu, ale samostatný odstavec:
„Do našeho zařízení byl přijat člověk po sebevražedném pokusu. Nebyl to patologický hráč. Poprvé v životě navštívil kasino. Měl u sebe firemní peníze, které mu nepatřily. Za jednou noc prohrál tuto poměrně velkou částku a až dodatečně si uvědomil, že se tak dopustil zpronevěry.“
Dodatečně si uvědomil? Při vší úctě toto skutečně nelze brát vážně. MUDr. Nešpor je jistě uznávaným odborníkem na léčbu, ale to z něj ještě nedělá odborníka na problematiku jako celek. Žije celý svůj život přímo v léčebně, kde i bydlí. Jak sám přiznal nebyl se nikdy ani podívat v žádné herně. Jeho pohled na věc není reálný. V tomtéž článku uvádí, že celospolečenské náklady na výši škod způsobených hazardem činí 26 miliard korun ročně. Při počtu léčených (v loňském roce tuším 1415 osob) by tato částka znamenala průměrně 18 mil. korun na jednoho.
Nechci zde zabředávat do argumentačních rozborů, výše uvedené píši jen pro ilustraci objektivity informační kampaně v médiích, jíž jsme nyní my všichni obětí.
Přitom co je vlastně hra? Patří k lidstvu odnepaměti. My prodáváme zábavu, nic jiného v tom není. Jde-li někdo do herny s tím, že musí nutně vyhrát, nechť se laskavě nechá zbavit svéprávnosti. Jde-li někdo do herny s tím, že tento druh zábavy je jeho oblíbeným, má na tuto svou aktivitu vyměřeny své prostředky v adekvátní výši a bonusem ke hře samotné budiž mu výhra, pak kde je důvod k zákazu? Někdo hraje šachy, někdo karty, někdo automat. Můžeme si o tom myslet co chceme, ale nemáme právo zasahovat dospělému člověku do jeho majetku ani rozhodnutí.
K otázce nebezpečnosti VLT, neživého blikajícího stroje, mohu říci tolik, že vídám v našich sportbarech stále tytéž zákazníky, polovina z nich ani dozadu do herny nejde, dají si pivo, vsadí si na zápas, podívají se na sportovní přenos. Hráče samotné znám z našich provozoven dlouhá léta, nekončí pod mostem, ani tragicky neukončují svůj život. Hráčská populace stárne, mladá generace plynule přechází z internetových her na internetová kasina. Bránit se tomuto fenoménu nelze a je třeba se smířit s tím, že kamenné provozy přirozeně postupem času vymizí a ustoupí internetu.
K otázce tzv. morální, tj. tržbě firmy uvádím, že např. Sazka si ponechává 50% z vkladů, zatímco výhernost pro hráče na VLT činí dle EZU 80%, čili firma si ponechá 20%. Z těchto 20% hrubého zisku zaplatí loterní daň + paušál 55,- Kč na herní místo a den. Ze zbytku zaplatí mzdy, nájmy, energie, opravy, veškeré náklady, investice do strojů samotných, z čistého zisku dále běžnou korporátní daň a ještě si nesmí odečíst DPH. Loterní firmy jsou nejpřísněji zdaněnými firmami v ČR vůbec.
Na konkrétním příkladu Neratovic tok peněz vypadá asi takto: město obdrží cca 8 mil Kč loterní daň, ta je 20%, tzn. v Neratovicích se ročně prohraje zhruba 40 mil. Z tržby po odečtení loterní daně zbývá cca 32 mil.
Z nich nejméně polovina v Neratovicích zůstává v podobě nájmů, energií, mezd zaměstnancům, oprav, údržby apod. Zaměstnanými jsou občané Neratovic, takže i jejich mzda zde ve valné většině zůstane, majitelé objektů jsou z Neratovic, takže svůj nájem také utratí zde. Firmám zbude zhruba 16 mil., musí z nich zaplatit svou režii, své zaměstnance, techniky, účetní atd. Na herny jsou navázány další služby a dodavatelé, je to dominový efekt. Hráči by mohli svých 40 mil. utratit v Neratovicích jinde, v místních obchůdcích a u místních živnostníků. To ale mohou i nyní.
Pravda je taková, že po zákazu kamenných provozů těchto 40 mil. a vzhledem k vývoji technologií zřejmě i více, utratí buď v internetových kasinech, nebo nelegálních hernách – soukromých klubech, či kvizbarech.
Fotografie „Kvizbarů“ a „Soukromého klubu“ z mediálně slavných Židlochovic Vám zasílám přílohou.
V Židlochovicích, které se s velkou pompou mezi prvními vydaly cestou nulové tolerance a veřejně se tím chlubily za účasti aktivistů v televizních pořadech, byly už na jaře v provozu 3 Kvizbary, nyní k ním čerstvě přibyl ještě „Soukromý klub“. Policie se byla za půl roku v nelegálních hernách již 2x podívat a to je také vše, co může udělat, neboť současná legislativa je vůči nim bezzubá. Takových příkladů bych mohla jmenovat desítky, také již sdružení SPELOS chystá mapu nelegálního hazardu na celém území ČR.
Dále co znamená pro Neratovice 8 mil. loterní daně? Jejich rozpočet je cca 250 mil., v porovnání s daní vysoká částka, ale kolik z této částky jde na výdaje vázané a kolik na volné, investiční? Čerpám zde z rozhovoru se zastupitelem jiného středočeského města, který mi sdělil, ano, my máme rozpočet 400 mil., ale z toho vázaných je 350 mil, zbývá 50 mil. a to je rozdíl, zda máme 50, či 35 mil. – a z chodníků pro děti na sport vzít nemůžeme….
Dovolím si ještě v závěru zastavit se u fenoménu referend. Předem přiznávám, že příznivcem pana Okamury nejsem.
Referendum samotné jako nástroj vyjádření vůle občana je jistě nutný prostředek tam, kde selže vše ostatní.
Ovšem v momentě, kdy veřejnost nemá dostatek informací o negativním dopadu prohibice, je nezodpovědné a alibistické vložit do rukou občanů rozhodování o takto citlivé otázce, jakým bezesporu regulace loterií je.
Je třeba si uvědomit, že referendem na téma zákazu heren otevíráme Pandořinu skříňku, kdy občané rozhodují o majetku jiných. Jedná se o zásah do soukromého vlastnictví a jsou zkrátka věci, o kterých se nehlasuje.
Má-li referendum na jakékoli téma prokázat svou legitimitu, mělo by se ba právě naopak konat samostatně, aby bezesporu prokázalo, že dané téma občany skutečně pálí a zajímá. Dovedu si představit, že kdyby se vyhlásilo referendum kupříkladu na okamžitou dostavbu dálnice D8 v obcích Velemín a Libouchec bude účast 100% klidně na Štědrý den o půlnoci.
Vyhlašovat referendum na téma zákazu heren a ještě v termínu komunálních voleb je ďábelský plán strany, která nemá žádné volební téma a rozhodla se nechat si legitimně zaplatit předvolební kampaň z obecní pokladny.
MF chystá novelu loterního zákona a také nový loterní zákon, který jak všichni doufáme, mnohé napraví, vyřeší a nastolí transparentnost v této oblasti. Současný loterní zákon je zastaralý, nepamatuje na nové technologie, černé herny, internetová kasina. Zavádět v této době prohibici je čirý populismus a nezodpovědnost.
Od Neratovic by se mnohá města mohla učit, jako zastupitelé jste se nenechali zviklat a nést na vlně líbivých nulových tolerancí.
Nyní před komunálními volbami nastává velice citlivé období, za všechny slušné provozovatele a zaměstnance loterií v Neratovicích Vás chci požádat, nedělejte unáhlená rozhodnutí, vyčkejme v klidu novely a nového loterního zákona, jež situaci vyjasní a narovná.
Děkuji, s úctou
Yveta Caniniová
regionální manažer
TIPGAMES a. s.

Související články

Back to top button