Komunální politika

Návrh nového územního plánu mění řadu ploch zeleně na parkoviště

Návrh nového územního plánu vzbudil největší ohlas veřejnosti hlavně změnám týkajících se zahrádek a „obklíčením“ lokality Na Skalách pozemky pro výstavbu rodinných domů. Neméně důležité jsou ale také změny týkající se zeleně v sídlišti, v zástavbě činžovních domů a na Náměstí Republiky.
Řešit parkování v nočních hodinách je samozřejmě potřebné, či spíše nezbytné. Řešení v souladu s návrhem nového územního plánu by ale znamenala velký úbytek zeleně ve městě, což má přímý negativní dopad na kvalitu života ve městě.

V zásadě je proti samotné myšlence sídliště, jak vznikala ve 20. a 30. letech v dílnách předních světových architektů, z nichž nejznámějším je Le Corbusier. Sídliště měla řešit bytovou krizi, zásadně zvýšit kvalitu bydlení, poskytnout zdravější prostředí k životu, včetně velkého množství parků, zeleně a veřejných prostranství.

Jedním z prvních sídlišť na území České republiky bylo sídliště Solidarita v pražských Strašnicích. Šlo o družstevní sídliště, jehož výstavba podle skandinávských vzorů byla zahájena v roce 1946. Už tehdy projekt počítal s parkovacími domy na krajích sídliště, zatímco prostory mezi obytnými bloky byly vyhrazeny parkům, zahradám apod. Zásahy režimu po roce 1948 bohužel vedly k tomu, že projekt nebyl realizován přesně podle původního záměru. I tak toto sídliště patří ke chloubám poválečné architektury.

Také v Neratovicích byla zjevně snaha se držet některých zásad, a tak se tu nachází veřejné plochy a zeleň v prostorách sídliště. V posledních letech ovšem roste snaha umožnit vjezd a parkování aut v místech, kam auta nepatří. Nedávno například mezi mateřskou školkou Čtyřlístek a protějším dětským hřištěm.

Návrh nového územního plánu obsahuje řadu míst, kde je nyní zeleň a přeměňuje je na parkoviště:

1) Na náměstí Republiky to je celá část náměstí za železniční tratí, výrazná část pozemku mezi Komerční bankou, plotem stadionu a třemi věžáky, dále pak podél plotu stadionu až za tři věžáky.

2) Nad vedlejší ulicí nad železářstvím z ulice 28. října je zakresleno poměrně velké parkoviště místo zeleně mezi domem a silnicí k Účku.

3) V ulici Čtvercová návrh počítá s dvěma parkovišti v těsné blízkosti domů nejbližších 2. základní škole, kde je v současné době zeleň.

4) Poměrně velké parkoviště má vzniknout v oblasti současného parku mezi stanovištěm záchranné služby a bývalou školkou Urxova téměř až k restauraci Mexikáno a končí někde v prostoru současného pískoviště.

5) Parkoviště podél Benešovy ulice je v návrhu protaženo až k poutnímu místu Miluji.

6) Na Výsluní mezi blokem 1056-1064 a večerkou U Honzíka se rozšiřuje parkoviště o celou plochu vedle psího hřiště.

7) Na Výsluní se parkoviště mezi bloky 1146-1154 a 1056-1064 rozšiřuje až téměř k domům, tedy na místa, kde dnes stojí z jedné strany vzrostlé kaštany, z druhé sakury.

8) V návrhu je naznačena také propojka mezi ulicí Na Výsluní a městským pozemkem vedle zahrádek, kam radnice plánovala umístit odstavnou plochu.

Návrh nového územního plánu tedy zřejmě vychází z toho, že řešením nedostatku parkovacích míst ve městě je budování povrchových parkovišť místo zeleně.

Výstavba parkovacích domů či jiných obdobných řešení, které nerozšiřují plochy parkovištěm, a zároveň zachovává městskou zeleň, parky a veřejné odpočinkové zóny, je sice nákladná. Avšak je to investice do budoucí kvality života ve městě, jeho atraktivity pro bydlení a tedy i hodnoty majetku občanů města.

Zde jsou návrhem nového územního plánu vyznačena nově navržená parkoviště. Obrázky jsou jen přibližné pro získání představy. Pro přesné vymezení těchto parkovišť nahlédněte přímo do návrhu nového územního plánu.

Související články

Back to top button