Komunální politika

Čištění popelnic horkou vodou by bylo smysluplnější než jejich dezinfekce proti koronaviru

Již jsme naše čtenáře informovali, kolik město zaplatilo firmě FCC za dezinfekci kontejnerových stání. Jako prevence onemocnění Covid-19 je však toto dezinfikování vík popelnic velmi málo efektivní. 

Virové částice sice mohou být na víku popelnice přítomné (možná je kontaminace kapénkami vydechovanými nemocným člověkem nebo prostřednictvím rukou přenašeče). Nemohou se ale dostat z popelnice zpět do vzduchu a riziko nákazy je prakticky nulové, pokud si po vynesení odpadků řádně umyjeme ruce. Pokud chceme mít ještě větší jistotu před nákazou, použijeme při vynášení odpadků rukavice. 

Spíše jiné choroby než covid-19

Na rukou si od popelnic můžeme přinést spíše jiné původce nemocí – salmonely a jiné střevní bakterie, viry způsobující průjmy (noroviry, rotaviry), viry hepatitidy (tzv. „žloutenky“). Hepatitida A a E a virové průjmy jsou klasické „nemoci špinavých rukou“, původce se do těla dostane ústy, buď z kontaminované stravy a vody nebo ze špatně umytých rukou. 

Hepatitidou B, C nebo D se u popelnic můžeme nakazit obtížněji, jen při poranění kůže. Na víku popelnice se mohou nacházet i parazitární původci nemocí – například z kočičího trusu se na člověka může přenést toxoplazmóza, v hlíně mohou číhat zárodky psí nebo kočičí toxokarózy. 

Potkani bývají přenašeči leptospirózy, bakteriální nemoci, která může probíhat jako lehčí chřipkovité onemocnění, ale průběh může být i těžký, se zánětem jater nebo s krvácivými komplikacemi. 

Zní to vše dost děsivě, ale pokud si pořádně myjete ruce (a nepřehrabujete obsah popelnic), žádnou z těchto “potvor” u popelnice nechytnete. 

Z popelnic hrozí hlavně plísně 

Dezinfekce držadel popelnic by se musela provádět několikrát denně, aby byl účinek dlouhodobý, mytí rukou je proto zásadní. A nutno zmínit, že všechnu tuto chamraď si můžeme přinést od popelnice i na podrážkách bot. I když původce Covid-19 s velmi malou pravděpodobností. 

Původce Covid-19 se z popelnic do vzduchu dostat nemůže, ani jiné viry nebo bakterie tak snadno u popelnic nevdechneme, spory plísní se však do vzduchu dostat mohou. Ty způsobují alergie i nebezpečné, i když naštěstí vzácné, infekce plic. 

Více ohroženi takovými infekcemi jsou lidé podstupující imunosupresivní nebo protinádorovou léčbu nebo lidé s jiným těžkým oslabením imunity.  Plísním se daří hlavně ve zbytcích odpadků usazených na stěnách odpadových nádob. 

Stačilo by mytí popelnic 

Jako prevence je vhodná pravidelná očista nádob na odpad – po vysypání odpadků vymytí horkou vodou a následná dezinfekce. V některých městech je tato očista prováděná pravidelně, někde každoročně, někde dokonce každé čtvrtletí. Umytí popelnice nebo kontejneru zajišťuje speciální popelářský vůz.

Tato údržba by měla být nedílnou součástí poskytování svozu komunálního odpadu, a mělo by tomu tak být i v našem městě, kde svoz odpadu zajišťuje firma FCC. Je to smysluplnější než dezinfekce popelnic proti koronaviru.

Související články

Back to top button